Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro – digitaal contant geld – in de Eurozone, als vervanging van bankgeld.

De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te bouwen op een monetair neutrale manier door bankleningen af te lossen en zonder de debiteuren ten op zichte van de crediteuren te bevoordelen. Conversie naar digitaal contant geld verandert de aard van geld in omloop, aangezien contractuele geldvorderingen (financiële activa) worden vervangen door immateriële liquide activa (digitaal contant geld). Dit verlost ons betalingssysteem van krediet- en marktrisico’s en verandert fundamenteel de manier waarop het monetaire systeem wordt beheerd.

over de auteur
over de auteur

Edgar Wortmann

Bedrijfsjurist met een specialisatie in financieel en vermogensrecht, kwartiermaker, onderzoeker, adviseur en het juridische en retorische brein van stichting "Ons Geld". Vertegenwoordigt Ons Geld in de IMMR. Schreef o.a. Deleverage without a crunch over de introductie van de virtuele euro.

Lees meer blogs van Edgar.

Dankzij OnsGeld is geldschepping bespreekbaar geworden. En doet de regering onderzoek naar verbetering van het geldstelsel. De roep om een geldstelsel in publieke hand klinkt steeds luider. Help ons het geldstelsel stabiel, democratisch, eerlijk en dienstbaar aan mens en planeet te maken. Steun OnsGeld, dit kan al met €1!