Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Stop geldcreatie banken

De geldpers moet in handen komen van de overheid, vindt stichting Ons Geld. Het redden van banken met belastinggeld behoort dan voorgoed tot het verleden. Vrijwel alle geld, zo'n 97 procent, wordt gecreëerd door commerciële banken. Stichting Ons Geld wil daar een...

Lees meer

Bericht uit de toekomst

Brussel - EU-commissaris Varoufakis heeft het burgerdividend bekend gemaakt. Voor elke Europeaan komt € 25.000 beschikbaar om schulden mee te betalen. Dit volgt op de overstap op de digitale euro. Ruim 80% van alle spaartegoeden zijn nu omgezet. Vanaf vandaag zijn...

Lees meer

Digitaal geld is een politieke zaak

In 2015 opperden wij dat de overheid digitaal contant geld moet invoeren. Niet ter vervanging van fysiek contant geld (munten en biljetten), maar ter vervanging van bankgeld. In een hoorzitting mochten wij dat toelichten aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Bank deed...

Lees meer

What is debt free money?

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
In the literature on monetary reform two concepts of debt free money circulate. The first regards money ‘debt free’ whenever it is spent (or given away) into circulation. The second regards money ‘debt free’ because it embodies the currency, without being a claim on anyone.

The banking privilege

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
It is often held that banks have the privilege to create money. This is not true though. But banks do have legal privileges that enable them to issue debt instruments that are used as money. This back-ground document summarizes these privileges as codified in European law and puts them in context.

The virtual euro

door Edgar Wortmann | okt 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf
Recent discussions in the EU-parliament on FinTech allude to the virtual euro. This raises fundamental questions on design and governance of the monetary system. Currently, the general payment system is executed on bank balance sheets, and supported by interbank settlement, under public supervision. It depends on short term credit, governed by the central bank. Most of the money in circulation is issued by commercial banks, in the process of credit extension. Bank money represents a claim to money which is typically subject to interest. In the past, when distance mattered, this made sense, although it made the money system prone to runs and risks. Nowadays, with virtual money, it is possible to hold money and make payments over distance, without involvement of any bank balance sheet. That enables us to make the general money system much more safe and simple, and to implement proper demarcations between public and private affairs in the financial system.

Deleverage without a crunch

door Edgar Wortmann | jun 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf

Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro - digitaal contant geld - in de Eurozone, als vervanging van bankgeld. De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te bouwen op een monetair neutrale manier door bankleningen af te lossen en zonder de debiteuren ten op zichte van de crediteuren te bevoordelen. Conversie naar digitaal contant geld verandert de aard van geld in omloop, aangezien contractuele geldvorderingen (financiële activa) worden vervangen door immateriële liquide activa (digitaal contant geld). Dit verlost ons betalingssysteem van krediet- en marktrisico's en verandert fundamenteel de manier waarop het monetaire systeem wordt beheerd.

Wettig betaalmiddel

door Edgar Wortmann | jan 2017 | Toelichting | pdf
Bij vaststelling van de Bankwet 1998 overwoog de wetgever ten aanzien van bankbiljetten en wettig betaalmiddel: "Bankbiljetten gaven voor 1948 recht op betaling in «echt» geld: goud of muntspecie. Tot 1934 kwam dit ook tot uitdrukking in de op bankbiljetten aanwezige tekst: de Bank «betaalt aan toonder». Na 1948 verviel deze inwisselingsplicht: de Bank verwisselt biljetten alleen tegen andere biljetten. Bankbiljetten belichamen immers in zich zelf koopkracht en vermogenswaarde vanwege het vertrouwen dat het publiek erin stelt. ... Wat maakt een betaalmiddel wettig? Hoe zit dat voor bitcoin? Welke verantwoordelijkheden heeft onze overheid als het gaat om onze betaalmiddelen en hun waarde?

A proposal for radical monetary reform

door Edgar Wortmann | sep 2016 | Paper | Engelstalig | pdf

Voortbouwend op het burgerinitiatief voor monetaire hervorming van Ons Geld, bepleit Ons Geld ontvlechting van publieke en private belangen in geldsysteem en bankieren. Geldvoorziening wordt een publieke taak en kredietverlening een private. Dit kan worden bereikt door banktegoeden te vervangen door publiek digitaal geld. Interbancair betalingsverkeer krijgt geen overheidssteun meer en wordt uitgefaseerd en vervangen door een digitaal betalingssysteem waarbij digitaal ‘contant’ geld direct van betaler naar ontvanger verplaatst. Dit geld is vrij van risico en rente. De stabiliteit dit systeem wordt rechtstreeks volgens strakke regels beheerd door een onafhankelijke, publieke ‘vierde’ macht. Deze paper verkent de implicaties van zo’n systeem en de overgang hiernaar toe.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

door Luuk de Waal Malefijt | feb 2014 | Bachelorscriptie | pdf
Deze scriptie onderzoekt de haalbaarheid om (1) een nationale munt te baseren op het Bitcoin-protocol, met de Staat als enige autoriteit voor geldcreatie, en (2) deze in de processen van het Nederlandse overheids- en bankwezen te integreren. Kun je wat met de recente crisis mis was, oplossen door de Staat het monopolie op (digitale) geldcreatie terug te geven, zodat ze schuld- en rentevrij geld in omloop kan brengen? Innovaties als Bitcoin tonen nieuwe mogelijkheden voor transparantie en regelgeving in het geldsysteem en geldcreatie. Kunnen huidige betaalproducten dankzij 'smart contracts' vervangen worden? Wat is ervoor nodig qua IT-structuur? Zijn er (technische) garanties te geven die voldoende vertrouwen scheppen voor implementatie?

Ons Geld publicaties

Blader door de slider met pdf-documenten. En open ze in een nieuw tabblad.

Geldpedia

Check ook de Geldpedia: een groeiende woordenlijst waarin we begrippen rond geld en het geldstelsel duiden, ontdoen van onjuiste aannames en verder aanscherpen. Er is immers al genoeg verwarring en onwetendheid rond het geldstelsel.
Naar de Geldpedia!

Stop geldcreatie banken

De geldpers moet in handen komen van de overheid, vindt stichting Ons Geld. Het redden van banken met belastinggeld behoort dan voorgoed tot het verleden. Vrijwel alle geld, zo'n 97 procent, wordt gecreëerd door commerciële banken. Stichting Ons Geld wil daar een...

Bericht uit de toekomst

Brussel - EU-commissaris Varoufakis heeft het burgerdividend bekend gemaakt. Voor elke Europeaan komt € 25.000 beschikbaar om schulden mee te betalen. Dit volgt op de overstap op de digitale euro. Ruim 80% van alle spaartegoeden zijn nu omgezet. Vanaf vandaag zijn...

Digitaal geld is een politieke zaak

In 2015 opperden wij dat de overheid digitaal contant geld moet invoeren. Niet ter vervanging van fysiek contant geld (munten en biljetten), maar ter vervanging van bankgeld. In een hoorzitting mochten wij dat toelichten aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Bank deed...

Sustainable Finance Lab beweegt onze kant op

Het Sustainable Finance Lab (SFL) heeft een nieuw rapport uitgebracht. Daarin pleit het voor invoering van een 'depositobank' en scheiding van publieke en private belangen in het bankwezen. Ons Geld wordt niet genoemd. Maar Ons Geld staat wel aan de basis van dit...

Ontwerpprincipes voor CBDC

Michael Kumhof heeft weer een paper geschreven. Hierin schetst hij ontwerpprincipes voor 'Central Bank Digital Currency' (CBDC). Wij zijn er zeer van gecharmeerd. Michaels ontwerpprincipes zijn niet alleen goed voor de centrale bank, maar ook voor wat wij willen: een...

Stop geldcreatie banken

De geldpers moet in handen komen van de overheid, vindt stichting Ons Geld. Het redden van banken met belastinggeld behoort dan voorgoed tot het verleden. Vrijwel alle geld, zo'n 97 procent, wordt gecreëerd door commerciële banken. Stichting Ons Geld wil daar een...

Kamervragen over de Virtuele Euro

De SP wil meer weten over de virtuele euro. Op 28 juni heeft ze hierover Kamervragen gesteld. De Kamervragen volgden kort na het Ons Geld symposium in Amsterdam. Op dit symposium kwam de virtuele euro aan de orde. Geschetst werd hoe de virtuele euro het bankgeld kan...

Uitkomst Vollgeld-referendum

De uitslag is bekend. Zoals wij hadden verwacht heeft het 'Nee'-kamp gewonnen. Toch was het Zwitserse Vollgeld-referendum een groot succes. Monetaire hervorming was wereldnieuws. Zelfs nu.nl informeerde het publiek over geldschepping. Lof en waardering voor onze...

Monetaire hervorming in Zwitserland

Op 10 juni mogen de Zwitsers naar de stembus om te stemmen over een grondwetswijziging. Dit is het gevolg van het ‘Vollgeld Initiative’, een burgerinitiatief om geldschepping in overheidshand te brengen. Het Zwitserse ‘Vollgeld Initiative’ is al enige jaren oud....

ECB-vicepresident wil bankbailout

De bankenunie is ingezet om te voorkomen dat de belastingbetaler banken nog zou moeten redden. Maar met mooie technische taal wordt de volgende bailout alweer voorbereid. Vice president van de Europese Centrale Bank, Vitor Constãncio, richtte zich onlangs tot het...

Ons Geld nieuwsbrieven

Het overzicht van de nieuwsbrieven die Ons Geld haar achterban van meer dan 120.000 mensen stuurde.

Bijzondere brieven

Ons Geld stuurde brieven over geldschepping en het geldstelsel naar banken. En ook naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer. Lees deze brieven en de officiële antwoorden!

Stop geldcreatie banken

De geldpers moet in handen komen van de overheid, vindt stichting Ons Geld. Het redden van banken met belastinggeld behoort dan voorgoed tot het verleden. Vrijwel alle geld, zo'n 97 procent, wordt gecreëerd door commerciële banken. Stichting Ons Geld wil daar een...

Lees meer
Er zijn momenteel geen toekomstige events.

What is debt free money?

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
In the literature on monetary reform two concepts of debt free money circulate. The first regards money ‘debt free’ whenever it is spent (or given away) into circulation. The second regards money ‘debt free’ because it embodies the currency, without being a claim on anyone.

The banking privilege

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
It is often held that banks have the privilege to create money. This is not true though. But banks do have legal privileges that enable them to issue debt instruments that are used as money. This back-ground document summarizes these privileges as codified in European law and puts them in context.

The virtual euro

door Edgar Wortmann | okt 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf
Recent discussions in the EU-parliament on FinTech allude to the virtual euro. This raises fundamental questions on design and governance of the monetary system. Currently, the general payment system is executed on bank balance sheets, and supported by interbank settlement, under public supervision. It depends on short term credit, governed by the central bank. Most of the money in circulation is issued by commercial banks, in the process of credit extension. Bank money represents a claim to money which is typically subject to interest. In the past, when distance mattered, this made sense, although it made the money system prone to runs and risks. Nowadays, with virtual money, it is possible to hold money and make payments over distance, without involvement of any bank balance sheet. That enables us to make the general money system much more safe and simple, and to implement proper demarcations between public and private affairs in the financial system.

Deleverage without a crunch

door Edgar Wortmann | jun 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf

Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro - digitaal contant geld - in de Eurozone, als vervanging van bankgeld. De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te bouwen op een monetair neutrale manier door bankleningen af te lossen en zonder de debiteuren ten op zichte van de crediteuren te bevoordelen. Conversie naar digitaal contant geld verandert de aard van geld in omloop, aangezien contractuele geldvorderingen (financiële activa) worden vervangen door immateriële liquide activa (digitaal contant geld). Dit verlost ons betalingssysteem van krediet- en marktrisico's en verandert fundamenteel de manier waarop het monetaire systeem wordt beheerd.

Wettig betaalmiddel

door Edgar Wortmann | jan 2017 | Toelichting | pdf
Bij vaststelling van de Bankwet 1998 overwoog de wetgever ten aanzien van bankbiljetten en wettig betaalmiddel: "Bankbiljetten gaven voor 1948 recht op betaling in «echt» geld: goud of muntspecie. Tot 1934 kwam dit ook tot uitdrukking in de op bankbiljetten aanwezige tekst: de Bank «betaalt aan toonder». Na 1948 verviel deze inwisselingsplicht: de Bank verwisselt biljetten alleen tegen andere biljetten. Bankbiljetten belichamen immers in zich zelf koopkracht en vermogenswaarde vanwege het vertrouwen dat het publiek erin stelt. ... Wat maakt een betaalmiddel wettig? Hoe zit dat voor bitcoin? Welke verantwoordelijkheden heeft onze overheid als het gaat om onze betaalmiddelen en hun waarde?

A proposal for radical monetary reform

door Edgar Wortmann | sep 2016 | Paper | Engelstalig | pdf

Voortbouwend op het burgerinitiatief voor monetaire hervorming van Ons Geld, bepleit Ons Geld ontvlechting van publieke en private belangen in geldsysteem en bankieren. Geldvoorziening wordt een publieke taak en kredietverlening een private. Dit kan worden bereikt door banktegoeden te vervangen door publiek digitaal geld. Interbancair betalingsverkeer krijgt geen overheidssteun meer en wordt uitgefaseerd en vervangen door een digitaal betalingssysteem waarbij digitaal ‘contant’ geld direct van betaler naar ontvanger verplaatst. Dit geld is vrij van risico en rente. De stabiliteit dit systeem wordt rechtstreeks volgens strakke regels beheerd door een onafhankelijke, publieke ‘vierde’ macht. Deze paper verkent de implicaties van zo’n systeem en de overgang hiernaar toe.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

door Luuk de Waal Malefijt | feb 2014 | Bachelorscriptie | pdf
Deze scriptie onderzoekt de haalbaarheid om (1) een nationale munt te baseren op het Bitcoin-protocol, met de Staat als enige autoriteit voor geldcreatie, en (2) deze in de processen van het Nederlandse overheids- en bankwezen te integreren. Kun je wat met de recente crisis mis was, oplossen door de Staat het monopolie op (digitale) geldcreatie terug te geven, zodat ze schuld- en rentevrij geld in omloop kan brengen? Innovaties als Bitcoin tonen nieuwe mogelijkheden voor transparantie en regelgeving in het geldsysteem en geldcreatie. Kunnen huidige betaalproducten dankzij 'smart contracts' vervangen worden? Wat is ervoor nodig qua IT-structuur? Zijn er (technische) garanties te geven die voldoende vertrouwen scheppen voor implementatie?

Ons Geld publicaties

Blader door de slider met pdf-documenten. En open ze in een nieuw tabblad.

Geldpedia

Check ook de Geldpedia: een groeiende woordenlijst waarin we begrippen rond geld en het geldstelsel duiden, ontdoen van onjuiste aannames en verder aanscherpen. Er is immers al genoeg verwarring en onwetendheid rond het geldstelsel.
Naar de Geldpedia!

Stop geldcreatie banken

De geldpers moet in handen komen van de overheid, vindt stichting Ons Geld. Het redden van banken met belastinggeld behoort dan voorgoed tot het verleden. Vrijwel alle geld, zo'n 97 procent, wordt gecreëerd door commerciële banken. Stichting Ons Geld wil daar een...

Bericht uit de toekomst

Brussel - EU-commissaris Varoufakis heeft het burgerdividend bekend gemaakt. Voor elke Europeaan komt € 25.000 beschikbaar om schulden mee te betalen. Dit volgt op de overstap op de digitale euro. Ruim 80% van alle spaartegoeden zijn nu omgezet. Vanaf vandaag zijn...

Sustainable Finance Lab beweegt onze kant op

Het Sustainable Finance Lab (SFL) heeft een nieuw rapport uitgebracht. Daarin pleit het voor invoering van een 'depositobank' en scheiding van publieke en private belangen in het bankwezen. Ons Geld wordt niet genoemd. Maar Ons Geld staat wel aan de basis van dit...

Ontwerpprincipes voor CBDC

Michael Kumhof heeft weer een paper geschreven. Hierin schetst hij ontwerpprincipes voor 'Central Bank Digital Currency' (CBDC). Wij zijn er zeer van gecharmeerd. Michaels ontwerpprincipes zijn niet alleen goed voor de centrale bank, maar ook voor wat wij willen: een...

Stop geldcreatie banken

De geldpers moet in handen komen van de overheid, vindt stichting Ons Geld. Het redden van banken met belastinggeld behoort dan voorgoed tot het verleden. Vrijwel alle geld, zo'n 97 procent, wordt gecreëerd door commerciële banken. Stichting Ons Geld wil daar een...

Uitkomst Vollgeld-referendum

De uitslag is bekend. Zoals wij hadden verwacht heeft het 'Nee'-kamp gewonnen. Toch was het Zwitserse Vollgeld-referendum een groot succes. Monetaire hervorming was wereldnieuws. Zelfs nu.nl informeerde het publiek over geldschepping. Lof en waardering voor onze...

Monetaire hervorming in Zwitserland

Op 10 juni mogen de Zwitsers naar de stembus om te stemmen over een grondwetswijziging. Dit is het gevolg van het ‘Vollgeld Initiative’, een burgerinitiatief om geldschepping in overheidshand te brengen. Het Zwitserse ‘Vollgeld Initiative’ is al enige jaren oud....

Ons Geld nieuwsbrieven

Het overzicht van de nieuwsbrieven die Ons Geld haar achterban van meer dan 120.000 mensen stuurde.

Bijzondere brieven

Ons Geld stuurde brieven over geldschepping en het geldstelsel naar banken. En ook naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer. Lees deze brieven en de officiële antwoorden!

Het probleem

 

 

 

 

 

Geldschepping en het geldstelsel zijn in handen van private, commerciële banken, terwijl het publieke functies zijn.
Dit zorgt voor problemen.

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

What is debt free money?

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
In the literature on monetary reform two concepts of debt free money circulate. The first regards money ‘debt free’ whenever it is spent (or given away) into circulation. The second regards money ‘debt free’ because it embodies the currency, without being a claim on anyone.

The banking privilege

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
It is often held that banks have the privilege to create money. This is not true though. But banks do have legal privileges that enable them to issue debt instruments that are used as money. This back-ground document summarizes these privileges as codified in European law and puts them in context.

The virtual euro

door Edgar Wortmann | okt 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf
Recent discussions in the EU-parliament on FinTech allude to the virtual euro. This raises fundamental questions on design and governance of the monetary system. Currently, the general payment system is executed on bank balance sheets, and supported by interbank settlement, under public supervision. It depends on short term credit, governed by the central bank. Most of the money in circulation is issued by commercial banks, in the process of credit extension. Bank money represents a claim to money which is typically subject to interest. In the past, when distance mattered, this made sense, although it made the money system prone to runs and risks. Nowadays, with virtual money, it is possible to hold money and make payments over distance, without involvement of any bank balance sheet. That enables us to make the general money system much more safe and simple, and to implement proper demarcations between public and private affairs in the financial system.

Deleverage without a crunch

door Edgar Wortmann | jun 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf

Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro - digitaal contant geld - in de Eurozone, als vervanging van bankgeld. De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te bouwen op een monetair neutrale manier door bankleningen af te lossen en zonder de debiteuren ten op zichte van de crediteuren te bevoordelen. Conversie naar digitaal contant geld verandert de aard van geld in omloop, aangezien contractuele geldvorderingen (financiële activa) worden vervangen door immateriële liquide activa (digitaal contant geld). Dit verlost ons betalingssysteem van krediet- en marktrisico's en verandert fundamenteel de manier waarop het monetaire systeem wordt beheerd.

Wettig betaalmiddel

door Edgar Wortmann | jan 2017 | Toelichting | pdf
Bij vaststelling van de Bankwet 1998 overwoog de wetgever ten aanzien van bankbiljetten en wettig betaalmiddel: "Bankbiljetten gaven voor 1948 recht op betaling in «echt» geld: goud of muntspecie. Tot 1934 kwam dit ook tot uitdrukking in de op bankbiljetten aanwezige tekst: de Bank «betaalt aan toonder». Na 1948 verviel deze inwisselingsplicht: de Bank verwisselt biljetten alleen tegen andere biljetten. Bankbiljetten belichamen immers in zich zelf koopkracht en vermogenswaarde vanwege het vertrouwen dat het publiek erin stelt. ... Wat maakt een betaalmiddel wettig? Hoe zit dat voor bitcoin? Welke verantwoordelijkheden heeft onze overheid als het gaat om onze betaalmiddelen en hun waarde?

A proposal for radical monetary reform

door Edgar Wortmann | sep 2016 | Paper | Engelstalig | pdf

Voortbouwend op het burgerinitiatief voor monetaire hervorming van Ons Geld, bepleit Ons Geld ontvlechting van publieke en private belangen in geldsysteem en bankieren. Geldvoorziening wordt een publieke taak en kredietverlening een private. Dit kan worden bereikt door banktegoeden te vervangen door publiek digitaal geld. Interbancair betalingsverkeer krijgt geen overheidssteun meer en wordt uitgefaseerd en vervangen door een digitaal betalingssysteem waarbij digitaal ‘contant’ geld direct van betaler naar ontvanger verplaatst. Dit geld is vrij van risico en rente. De stabiliteit dit systeem wordt rechtstreeks volgens strakke regels beheerd door een onafhankelijke, publieke ‘vierde’ macht. Deze paper verkent de implicaties van zo’n systeem en de overgang hiernaar toe.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

door Luuk de Waal Malefijt | feb 2014 | Bachelorscriptie | pdf
Deze scriptie onderzoekt de haalbaarheid om (1) een nationale munt te baseren op het Bitcoin-protocol, met de Staat als enige autoriteit voor geldcreatie, en (2) deze in de processen van het Nederlandse overheids- en bankwezen te integreren. Kun je wat met de recente crisis mis was, oplossen door de Staat het monopolie op (digitale) geldcreatie terug te geven, zodat ze schuld- en rentevrij geld in omloop kan brengen? Innovaties als Bitcoin tonen nieuwe mogelijkheden voor transparantie en regelgeving in het geldsysteem en geldcreatie. Kunnen huidige betaalproducten dankzij 'smart contracts' vervangen worden? Wat is ervoor nodig qua IT-structuur? Zijn er (technische) garanties te geven die voldoende vertrouwen scheppen voor implementatie?

Ons Geld publicaties

Blader door de slider met pdf-documenten. En open ze in een nieuw tabblad.

Geldpedia

Check ook de Geldpedia: een groeiende woordenlijst waarin we begrippen rond geld en het geldstelsel duiden, ontdoen van onjuiste aannames en verder aanscherpen. Er is immers al genoeg verwarring en onwetendheid rond het geldstelsel.
Naar de Geldpedia!

Stop geldcreatie banken

De geldpers moet in handen komen van de overheid, vindt stichting Ons Geld. Het redden van banken met belastinggeld behoort dan voorgoed tot het verleden. Vrijwel alle geld, zo'n 97 procent, wordt gecreëerd door commerciële banken. Stichting Ons Geld wil daar een...

Sustainable Finance Lab beweegt onze kant op

Het Sustainable Finance Lab (SFL) heeft een nieuw rapport uitgebracht. Daarin pleit het voor invoering van een 'depositobank' en scheiding van publieke en private belangen in het bankwezen. Ons Geld wordt niet genoemd. Maar Ons Geld staat wel aan de basis van dit...

Uitkomst Vollgeld-referendum

De uitslag is bekend. Zoals wij hadden verwacht heeft het 'Nee'-kamp gewonnen. Toch was het Zwitserse Vollgeld-referendum een groot succes. Monetaire hervorming was wereldnieuws. Zelfs nu.nl informeerde het publiek over geldschepping. Lof en waardering voor onze...

Ons Geld nieuwsbrieven

Het overzicht van de nieuwsbrieven die Ons Geld haar achterban van meer dan 120.000 mensen stuurde.

Bijzondere brieven

Ons Geld stuurde brieven over geldschepping en het geldstelsel naar banken. En ook naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer. Lees deze brieven en de officiële antwoorden!

Het probleem

 

 

 

 

 

Geldschepping en het geldstelsel zijn in handen van private, commerciële banken, terwijl het publieke functies zijn.
Dit zorgt voor problemen.

Steun ons voor een beter geldstelsel!

Ons Geld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante instellingen en werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgezinde personen en organisaties. Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording en voor het bevorderen van het publieke debat over hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

Kom in actieDoneer