wat is het probleem voor u?

Money press 09960fcdb68f28ebd6052273173f86b865d3e5cf6a7dbee530f8a6027bffd776

Stelt u voor...

U bent een bank. Een burger komt bij u voor een lening. Maar in plaats van dat u bestaand geld uitleent, creëert u het ter plekke. Ondanks dat u het geld niet had, laat u de burger toch zoveel mogelijk voor uw dienst betalen.

Klinkt dit als een eerlijk systeem?

Safe open border cd576ecd4f9cf18f47c41926e9050db06bc0373f7aee828834fbe16d4ea74563

Zo werken banken

Slechts 12% van de Nederlanders weet dat banken geld scheppen.

88% denkt ten onrechte dat banken bestaand geld van spaarders uitlenen.

Wilt u weten hoe 95% van uw geld is ontstaan?

Public debt 1ff8cc0d60f1824cd05fca9b1996454e72cefce605d92a90c9cf6bea22e03c38

Macht over maatschappij

Banken bepalen wie er wél geld krijgt en wie niet. Dit geeft banken de mogelijkheid om de economie naar hun hand te zetten.

Bovendien is het geld- en betaalsysteem afhankelijk van banken. Daarom zullen overheden ze altijd redden.

Ook dat is voor uw rekening.


We vertrouwen ze niet blind,
maar zelfs politici zeggen het:

de kwetsbaarheid van de banken, en 'van wie is ons geld eigenlijk?', dat zijn de hoofdvragen. Dankzij het initiatief gaan we kijken naar de fundamentele vraag: wie beslist eigenlijk over het scheppen van geld?

Jeroen Dijsselbloem (minister van Financiën)
Overhandiging boek 'Door de Bank Genomen' (BNR)

hoe gaan we dit fixen?

Safe onsgeld 37880f7a4e06e97d563c1801041dd4f060029fd123d716b25fd979bce70715f8

1. De implementatie van een publiek digitaal geldsysteem - Veilig

Ons Geld stelt voor een publiek digitaal geldsysteem te implementeren (naast fysiek geld). Publiek digitaal geld is een nieuwe vorm van geld en een product van het digitale tijdperk. Het is geen claim op een bank maar eigendom (net als fysieke munten en biljetten). Een publiek digitaal geldsysteem heeft de volgende voordelen:

  • direct betalen zonder tussenpersoon (nagenoeg geen transactiekosten)
  • veilig en stabiel sparen (zonder banken)
  • u bepaalt zelf of, en zo ja, waarin uw geld wordt geïnvesteerd
Public money onsgeld2 39d351abb171e1ea3610ca4292c4ea840e611a832f92e320a3e2086d12d6a18a

2. Publieke geldschepping - Transparant en Democratisch

Ons Geld stelt voor een Monetaire Autoriteit op te richten. Deze Monetaire Autoriteit staat onder democratische controle en beheert op transparante wijze het publieke digitale geldsysteem. Indien nodig brengt de Monetaire Autoriteit schuldvrij geld in omloop. Dit zal leiden tot lagere publieke en private schulden.

3. Het afschaffen van staatssteun aan commerciële banken - Eerlijk

Ons Geld bepleit een publiek geldsysteem dat niet afhankelijk is van private banken. Het gevolg is dat banken kunnen omvallen indien ze in de problemen komen en dat (krediet)risico’s niet meer op de samenleving kunnen worden afgewend.

origineel van OpenText Analytics

dit betekent ons succes voor u

  • Uw (spaar)geld eindelijk écht veilig Alleen risico lopen wanneer u besluit geld aan de bank te lenen.
  • Altijd kunnen betalen Het betaalsysteem functioneert onafhankelijk van commerciële banken.
  • Uw bedrijf niet meer failliet door financiële crises Door een geldsomloop onafhankelijk van banken geen liquiditeitstekorten meer.
  • Geen staatssteun voor banken met uw belastinggeld Het publieke geldstelsel en de afbouw van staatsinmenging scheelt u belasting.
  • Geen inherente welvaartsherverdeling meer naar de banken Door rentevrije publieke geldschepping minder ongelijkheid in Nederland.
Team small c0f5fb559e81e430590267494bf10a0b4ae075a9d98777de44421cd42d993c48

Wij gaan door tot het geldstelsel het algemeen belang dient.

steun ons