schrijf in

Ontvang onze nieuwsbrief, volg onze voortgang en ontvang inside details van de frontlinie.

doneer

Met uw donatie kunnen wij het geldstelsel in uw belang hervormen

actie

Steek de handen uit de mouwen en onderneem zelf om de hervorming verder te brengen

wat is het probleem voor u?

Money press shadow 1034f9573a78c3d07abf65f4e51233626f0a6ae3f45cf79fb822f59bdb0b3a45

Stelt u voor...

Stelt u eens een maatschappij voor waarin u het alleenrecht heeft om geld te creëren. U mag dit tegen samengestelde rente uitlenen aan de rest van de bevolking. En ú bepaalt wie wél uw geld krijgt en wie niet.

Klinkt dit als een eerlijk systeem?

Safe open2 2091b2d05ca2060ae86a12f14f06a2f6e661da7f60d747ed2f1c37e128c4d790

Zo werken banken

Veel mensen denken dat banken geld inlenen van spaarders en dit vervolgens uitlenen aan leningnemers.

De realiteit is echter dat commerciële banken het geld dat ze "uitlenen" niet hebben! Ze creëren het uit het niets.

Sterker nog, banken creëren +/- 95% van al het geld dat circuleert in de economie.

Public debt 1ff8cc0d60f1824cd05fca9b1996454e72cefce605d92a90c9cf6bea22e03c38

U betaalt voor deze ongein

In het huidige systeem zijn we noodgedwongen om ons collectief (overheden, burgers en bedrijven) in de schulden te steken bij de commerciële banken. Anders circuleert er geen bankgeld in de economie. De banken verdienen hier ontzettend veel geld aan. Zij bepalen wie er wél geld krijgt en wie niet.

Dit geeft de banken niet alleen de mogelijkheid om de economie naar hun hand te zetten. Het heeft enorm desastreuze gevolgen voor de samenleving als geheel.


We vertrouwen ze niet blind,
maar ook zij zeggen het:

Dijsselbloem d5fb0e17cc3b8b1e4b201a0ba64b1845a8f8a7f8fb86feac61a21381ab01d110

de kwetsbaarheid van de banken, en 'van wie is ons geld eigenlijk?', dat zijn de hoofdvragen. Dankzij het initiatief gaan we kijken naar de fundamentele vraag: wie beslist eigenlijk over het scheppen van geld?

Jeroen Dijsselbloem (minister van Financiën)
Overhandiging boek 'Door de Bank Genomen' (BNR)

hoe gaan we dit fixen?

Safe onsgeld 37880f7a4e06e97d563c1801041dd4f060029fd123d716b25fd979bce70715f8

1. Geldsysteem onafhankelijk van banken

Om te voorkomen dat uw spaargeld nog in gevaar kan komen wordt het spaar- & betaalsysteem losgetrokken van het banksysteem en onafhankelijk gemaakt. Hierna zal uw geld 100% veilig zijn.

Een eerste stap hiertoe hebben we al gezet. Dankzij één van onze aangenomen moties zal de regering onderzoeken welke regelgeving het bestaan van een bank met 100% dekking nog belemmert.

Public money onsgeld2 39d351abb171e1ea3610ca4292c4ea840e611a832f92e320a3e2086d12d6a18a

2. Geldschepping door de Staat

De Staat zal in het geldsysteem dat onafhankelijk van banken bestaat de geldsomloop verzorgen. Een Vierde Macht bepaalt, zoals de ECB nu slechts poogt, de geldgroei. De regering brengt het in circulatie. Schuldvrij.

Dit geeft de garantie dat er altijd genoeg in omloop is. Geen grote financiële crises meer.

3. Geen staatssteun voor banken

Geld is een belangrijk maatschappelijk sociaal construct. Het is in het belang van ieder dat het geldsysteem betrouwbaar en goed geregeld is. Daarmee is het een publieke aangelegenheid en verdient het onafhankelijke spaar- & betaalsysteem de garanties van de Staat.

Kredietverlening echter kent grote risico's en is daarmee een private aangelegenheid. De staatssteun aan deze private sector is marktverstorend en dient te worden afgebouwd. Hieronder vallen bail-outs, het depositogarantiestelsel en macro-prudentieel toezicht.

origineel van OpenText Analytics

dit betekent ons succes voor u

  • Uw (spaar)geld eindelijk écht veilig Alleen risico lopen wanneer u besluit geld aan de bank te lenen.
  • Altijd kunnen betalen Het betaalsysteem functioneert onafhankelijk van commerciële banken.
  • Uw bedrijf niet meer failliet door financiële crises Door een geldsomloop onafhankelijk van banken geen liquiditeitstekorten meer.
  • Geen staatssteun voor banken met uw belastinggeld Het publieke geldstelsel en de afbouw van staatsinmenging scheelt u belasting.
  • Geen inherente welvaartsherverdeling meer naar de banken Door rentevrije publieke geldschepping minder ongelijkheid in Nederland.
Team small c0f5fb559e81e430590267494bf10a0b4ae075a9d98777de44421cd42d993c48

Wij gaan door tot het geldstelsel het algemeen belang dient.

steun ons