Verander de wereld,
begin bij het geldsysteem

Politici en economen hebben een blinde vlek voor ons geldsysteem. Ze weten niet waar geld vandaan komt en wie van geldschepping profiteert. Het resultaat: een gammel geldstelsel dat werkt tegen het leven en tegen de democratie. Ons Geld wil dat het geldstelsel dienstbaar wordt aan persoonlijke vrijheid en duurzame welvaart voor iedereen. Digitalisering maakt dat mogelijk.
Ons Geld is een netwerk van academici, kunstenaars, ondernemers,  activisten en docenten die de maatschappij duurzaam op een hoger niveau willen tillen.

Ons Geld zorgt voor kennis, bewustwording en publieke debat 

over hervorming van het geldstelsel 

zodat er een maatschappelijk verantwoord en eerlijk geldstelsel komt.

Wat is het probleem?

Heel het geldsysteem is in private handen, terwijl het een publieke functie is. Dit zorgt voor de volgende problemen:

Milieu-uitputting door groeidwang

Het huidige systeem stimuleert versneld consumentisme en is een grote factor in milieu-uitputting.
Lees meer

Verhoogde belastingdruk

Wanneer banken het betaalmiddel scheppen betaalt een land meer belasting. De geldscheppingswinst die naar banken gaat had ten goede van de Staat kunnen komen. Daarnaast draait de belastingbetaler op voor alle crises die het systeem veroorzaakt.
Lees meer

Inflatie

Als de krediethoeveelheid niet constant toeneemt krimpt het systeem exponentieel. Deze toename zorgt voor inherente constante inflatie.
Lees meer

Geen democratische allocatie

Alle ogen zijn gericht op politici in Den Haag, maar de mogelijkheid om betaalmiddel te scheppen en het uit te lenen aan de bevolking geeft de bankensector meer macht dan de overheid.
Lees meer

Nodeloos verlies van soevereiniteit

Constante financiële crises zetten druk op politiek om tot een oplossing te komen. Deze "oplossingen" worden op een steeds hoger niveau getild, zoals de bankenunie. Omdat deze "oplossingen" de fundaentele instabiliteit niet oplossen vereist dit eindeloze grotere afdracht van soevereiniteit, te zien in de politieke eenwording van de EU.
Lees meer

Waarde vloeit naar de top

94% van al het betaalmiddel komt als krediet van banken. Over iedere girale euro wordt door iemand ergens rente betaald. De rente herdistribueert het krediet van de onderlaag van de samenleving naar de bovenlaag.
Lees meer

Geen schuld, geen krediet

Al het "geld" op rekeningen is ooit door iemand geleend van een bank. Dat is de enige manier om het te verkrijgen. Het vereist dat we collectief in de schuld staan. Als we dat niet doen is dit "geld" niet beschikbaar in de economie.
Lees meer

Werkloosheid

Grootschalige kredietschepping zorgt voor een "boom". Maar omdat de "boom" gefinancierd is met schuld in plaats van met verworven inkomen, moet de "boom" vroeg of laat tot een einde komen. Op dat moment ontstaat er een recessie. Bedrijven gaan failliet en de werkloosheid stijgt.
Lees meer

Huizenbubbel

Er wordt gesteld dat huizenprijzen hoog zijn omdat er niet genoeg huizen zijn. Echter worden de prijzen ook enorm opgedreven doordat krediet uit de geldschepping als eerst door de huizenmarkt beschikbaar komt.
Lees meer

Crises

Financiële crises zijn inherent in een geldsysteem dat gebaseerd is op geldbeloftes. De fundamentele instabiliteit kan over de rand worden geduwd bij riskant systeemgedrag, zoals in 2007.
Lees meer

Documentatie

Ons Geld publiceerde de volgende achtergronddocumenten:

Het geldsysteem gelinkt
aan grote issues

Het geldsysteem beïnvloedt veel grote problemen.

Toenemende sociale ongelijkheid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nunc nisi, hendrerit vel turpis id, cursus blandit magna. Aliquam magna sapien, blandit et dolor sed, semper ornare purus. Vivamus at massa arcu. Nulla sodales nunc at mauris sodales pharetra vitae eget risus. Nam tristique facilisis ornare. Praesent non iaculis arcu.