Deleverage without a crunch

Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro – digitaal contant geld – in de Eurozone, als vervanging van bankgeld. De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te...