Het FD censureert discussie over het geldstelsel: “Wij vinden het onzin”

 • Frank Knopers

  Wij ondersteunen dit initiatief en geven jullie graag een podium. Neem contact met ons op via frank@marketupdate.nl

 • Marielor

  Het gezegde “wiens brood men eet diens woord men spreekt” gaat zowel op voor Boonstra en het het FD. Oude lineaire concepten werken zolang ze niet worden ingehaald, maar wacht tot ze wakker worden op het snijpunt van de rode stip. Het is dan niet uitgesloten dat Boonstra vervroegd met pensioen gaat en het FD een nieuwe eigenaar krijgt.

 • https://dunningenkruger.wordpress.com/ Werner

  Als Belg doe ik graag een oproep om het debat ook in België op de politieke agenda te krijgen, een en ander wordt ons makkelijk gemaakt door een initiatief van Open VLD die een participatieve samenleving ambieert. Het idee is eenvoudig:

  (1) lanceer een idee via de website van Open VLD, dit kan tussen 22/10 en 22/11
  (2) bekrachtig het idee middels debat en aantal likes
  (3) als resultaat daarvan wordt het idee wel/niet opgenomen op het patijcongres

  Kan/wil iemand daar van Stichting Ons Geld (of anderen) hiermee helpen? Meer info : http://congres.openvld.be/

 • https://dunningenkruger.wordpress.com/ Werner

  Hopend dat jullie het debat ook aldaar mogen aanzwengelen opdat het op de politieke agenda mag komen. Lees meer : http://congres.openvld.be/ideas/276

  Met het Reverse Debt System (RDS) wordt het mogelijk om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen zonder verlies aan koopkracht of kapitaal, hierover bestaat geen twijfel. Principieel kunnen we het RDS ‘overnacht’ doorvoeren wanneer hierover een consensus zou bereikt worden, een grensoverschrijdend plan van aanpak en politieke daadkracht zijn dan ook onontbeerlijk. Het Reverse Debt System is een sociale innovatie die we plaatsen binnen het Elaboration Likelihood Model, dit model weerspiegelt een transformatieproces en voorwaarden tot succes. Theorie en praktijk groeten elkaar in deze oefening, een proces waarin openheid en correcte
  communicatie succesfactoren zijn. Dit idee wordt aangevuld met een interview met Steve Keen, handelend over een Modern Debt Jubilee.

 • Johan Bosman (werktuigkundige)

  Hoofdeconoom Wim Boonstra is de gevangene van zijn inkomen. Daarmee toont hij zelf al aan dat ons wettige betaalmiddel geperveteerd is.
  Hoe dom kan een mens worden?

 • Peter Cruijs

  Als zelfs de BIS er geen gat meer in ziet, dan zou het FD en met name hun hoofdeconoom zich ook eens flink achter de oren mogen gaan krabben, in plaats van de gehele discussie te negeren. Met zwaar verouderde kennis blijven aanhangen krijg je namelijk nooit vernieuwing, of je moet het niet willen natuurlijk.

  http://www.rtlz.nl/algemeen/economie/maatregelen-centrale-banken-amper-effectief