Geplaatst op 15 februari 2016

De ECB pompt sinds maart 2015 elke maand 60 miljard euro in het financiële stelsel door het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties met ‘nieuw geld’. Inmiddels hebben meer dan 90 Europese economen een steunbetuiging getekend voor een alternatieve inzet van dit geld: kwantitatieve geldverruiming ‘voor de mensen’, ook wel ‘helikoptergeld’ genoemd.

Stichting Ons Geld roept ook Nederlandse economen op de steunbetuiging te ondertekenen. Burgers die zich willen aansluiten bij deze beweging kunnen dat hier doen. Voor meer gedetailleerde informatie over de voorstellen klik hier en hier.

Nederlandse vertaling van de steunbetuiging:

 1. Conventionele kwantitatieve geldverruiming werkt niet:
  Het huidige kwantitatieve geldverruimingsprogramma van de eurozone, dat in maart 2015 is gestart, is er niet in geslaagd om de economieën van de eurozone weer vlot te trekken.
 2. Conventionele kwantitatieve geldverruiming is riskant en schadelijk:
  Het overspoelen van financiële markten met nieuw geld zorgt voor hogere aandelen- en obligatiekoersen, waardoor de rijken rijker worden. De gemiddelde burger en bedrijven profiteren hier nauwelijks van. Sterker nog, het huidige kwantitatieve geldverruimingsprogramma creëert nieuwe financiële bubbels, waardoor het wachten is op de volgende financiële crisis.
 3. Een meer directe aanpak is nodig:
  De landen binnen de eurozone dienen hun economieën te stimuleren zonder verhoging van publieke- en private schulden, zonder toenemende ongelijkheid en zonder het creëren van bubbels.
 4. Kwantitatieve geldverruiming voor de mensen in mogelijk:
  In plaats van financiële markten te overspoelen met nieuw gecreëerd geld dient dit geld besteed te worden in de echte economie. Bijvoorbeeld door het aan te wenden voor hoognodige publieke investeringen zoals groene infrastructuur, betaalbare woningen en/of door het evenredig uit te keren aan alle inwoners in de vorm van een burgerdividend.
 5. Kwantitatieve verruiming voor de mensen is dringend nodig:
  Gezien de problemen waarin de eurozone verkeert, roepen wij economen, maatschappelijke organisaties en mensen uit de eurozone op om samen met ons de ECB te verzoeken om zo snel mogelijk kwantitatieve verruiming voor de mensen te implementeren.