Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Vooronderzoek

Luuk de Waal Malefijt (dan 22) kijkt in een tentamenweek een documentaire over het geldsysteem, als afleiding voor het studeren. Hij beseft de implicaties en zoekt in paniek nederlandse organisaties die zich met hervorming van het geldstelsel bezig houden. Die waren er nog niet. De volgende dag neemt hij ontslag van zijn baan om zich op dit project toe te leggen.

Ergens in November 2012
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Oprichting

Met geleend geld wordt de stichting formeel opgericht. De bouw van de eerste website begint naar voorbeeld van Positive Money.

21 November 2012
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Niels Verduijn komt bij Ons Geld

Een verzekeringsmedewerker geeft in Amersfoort een 4 uur lange presentatie met de belofte te eindigen met 'de oplossing voor de crisis'. Het publiek wordt boos wanneer de oplossing blijkt te bestaan uit "we moeten hier meer over praten". In de tumult wordt het bestaan van de Stichting Ons Geld voor het eerst publiekelijk gemaakt. De eerste donateurs sluiten aan en Luuk ontmoet Niels Verduijn. Niels zal vanaf dan nauw betrokken zijn.

24 December 2012
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Martijn Jeroen van der Linden komt bij Ons Geld

Luuk en Niels benaderen iedere Nederlander die ze kunnen vinden die zich bezig houdt met monetaire hervorming. Het zijn er niet veel en komen via meerdere wegen uit op Martijn Jeroen van der Linden.

3 Januari 2013
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Eerste campagne

Voordat Niels en Luuk elkaar hadden ontmoet was Niels bezig met het organiseren van een actie om mensen bewust te maken van de werking van het geldsysteem. Een "Landelijke Bailout" waarbij flyers in steden worden uitgedeeld in de vorm van bankbiljetten.

23 Februari 2013
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Niels Korthals-Altes komt bij Ons Geld

Martijn had vóór de oprichting van Ons Geld al plannen met Niels Korthals-Altes om een organisatie te beginnen. Martijn haalt Niels K.A. bij Ons Geld om te helpen bij een financieringsaanvraag voor Stichting DOEN. De aanvraag wordt afgekeurd omdat het bestuur van Stichting DOEN het oneens is met de analyse over de werking van geldschepping.

19 Maart 2013
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Start correspondentie banken over "handleiding geldschepping"

Het team begint alle banken in Nederland per brief te vragen naar een "handleiding geldschepping". In deze periode hadden banken zoals de Rabobank en de ING nog niets gepubliceerd over geldschepping of het Chicago Plan. Tevens werd door commerciële banken ontkend dat ze geld schiepen. (Ironisch genoeg zou de stichting het in 2015 hierover met ze eens worden)

Een van de reacties van de ING is gebruikt in de documentaire van Radar: "De Schuldvraag". Daarin werd de toenmalige directeur van de ING op camera geconfronteerd met het feit dat de ING (in een brief aan Stichting Ons Geld) had toegegeven geld te scheppen, terwijl de directeur ontkende dat de bank dat doet. Het fragment was te pijnlijk om in de documentaire te tonen.

Door langdurig briefcontact en persoonlijke ontmoetingen hebben de ING en Rabobank uiteindelijk toegegeven toch geld te scheppen. Ze hebben vervolgens hun hoofdeconomen (Brosens, Boonstra) officiële apologetische publicaties doen uitbrengen zoals "De Geldscheppingsparadox" en "Geldschepping, kan het beter?" (zie dat er vóór 2013 geen publicaties van Boonstra werden gewijd aan geldschepping)

7 Mei 2013
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Edgar Wortmann komt bij Ons Geld

N.a.v. een onbetaalde vacature voor 'gastdocent op middelbaar onderwijs' wordt Edgar Wortmann geworven. Edgar zal van grote waarde blijken maar nooit meer in aanraking komen met het onderwerp 'educatie op middelbaar onderwijs'.

3 Juni 2013
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Besloten bijeenkomst Full-reserve Banking

Ons Geld woont een besloten bijeenkomst bij over Full-reserve banking. Gasten:

SFL: Herman Wijffels - Klaas van Egmond - Mark Sanders - Hans Schenk - Clemens Kool (ovb) - Rens van Tilburg - Francis Weyzig - Charlotte van Dixhoorn
Holland Financial Centre: Lex Hoogduin
DNB: Peter van Els - Jasper Kieft (ovb) - Joost Passenier (ovb)
Triodos: Adri Dijkstra
Ons Geld: Martijn van der Linden - Luuk de Waal Malefijt

11 Juni 2013
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

IMMR komt op gang

Luuk werkt samen met Positive Money om de website voor de International Movement for Monetary Reform op te zetten.

1 Augustus 2013
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Interview Pow News

Naar aanleiding van een interview in het universiteitsblad van de Universiteit Utrecht wordt Luuk door Pow News geïnterviewd. Het interview blijkt niet aanstootgevend genoeg en wordt nooit uitgezonden.

17 December 2013
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Collaboratie met Positive Money

Luuk wordt ingehuurd om in Londen een half jaar voor Positive Money te werken.

11 Februari 2014
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Publicatie NLCoin

Luuk publiceert een scriptie over de mogelijkheid een digitale staatsmunt te installeren op basis van blockchain-technologie, waarbij het protocol de geldschepping in toom houdt. In 2015 zou Deloitte een vergelijkbaar rapport uitbrengen. Tevens publiceert de Bank of England in 2015 dat ze een vergelijkbaar onderzoek starten.

Februari 2014
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Instelling Raad van Advies

Er wordt een Raad van Advies ingesteld bestaande uit Roelf Haan, Klaas van Egmond, Frans Doorman en Igor Kluin.

9 Juni 2014
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Ons Geld wordt afgesloten van betalingsprovider Sisow

"In verband met de aard van uw website is de aanvraag bij onze afdeling Legal en Compliance terecht gekomen. Aangezien Sisow payment innovations ook een betaal(bank)instantie is en werken met alle Banken, zijn wij genoodzaakt uw aanvraag af te wijzen"

8 Oktober 2014
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Eerste contact George van Houts

George van Houts neemt contact op aangaande zijn theatervoorstelling, maar de email wordt niet opgemerkt.

8 September 2014
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Eerste contact George van Houts

George kondigt Door de Bank Genomen aan op De Wereld Draait Door. Luuk wordt door de Volkskrant uitgenodigd de voorvertoning te recenseren en ontmoet daarbij de cast. Er wordt afgesproken later te ontmoeten om over gezamenlijke actie te spreken.

6 November 2014
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Idee voor een burgerinitiatief

George van Houts, Ad Broere en Luuk gaan in gesprek over het organiseren van een burgerinitiatief.

14 November 2014
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Lancering burgerinitiatief DWDD

De cast van de Verleiders lanceert het burgerinitiatief op De Wereld Draait Door. Luuk houd achter de schermen de servers in de gaten. De servers worden in eerste instantie overweldigd met het plotselinge verkeer van duizenden bezoekers die willen tekenen.

Na 24 uur is de minimumeis van 40.000 handtekeningen ruim overschreden. De opvolgende weken blijken intens; er wordt dag en nacht gewerkt om alle binnenkomende email te verwerken, de site online te houden en bugfixes toe te passen. Diverse malen wordt gepoogd kranten aan te schrijven over het succesvolle burgerinitiatief, maar de kranten blijven stil.

Edgar Wortmann spendeert vanaf het begin veel tijd om fantastische uiteenzettingen voor het initiatief te schrijven.

George sluit zich na het burgerinitiatief officieel aan bij het team van Ons Geld.

13 Januari 2015
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Burgerinitiatief Ons Geld bij RTL-Z

Martijn debatteert met Teunis Brosens over het geldstelsel op RTL-Z.

23 Januari 2015
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Burgerinitiatief Ons Geld bij Radar

Luuk, George en Ad Broere worden uitgenodigd het burgerinitiatief toe te lichten op Radar. George en Ad komen aan tafel te zitten.

25 Januari 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Uitbreiding kernteam

Er wordt een oproep gedaan om het team te vergroten. Gijs van Dalen-Meurs en Gerrit van Malkenhorst ondersteunen sindsdien de stichting.

5 Mei 2015
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Promovideo burgerinitiatief

Niels Verduijn maakt met enkele toegewijde vrijwilligers een promovideo voor het burgerinitiatief.

5 April 2015
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Aanbieding handtekeningen aan Commissie voor Burgerinitiatieven

Indiening 29fe5e19f3724b0885c0c7c54e190b66157a9144e5779d6d6652310f3c134611

De nieuwsbrief van het burgerinitiatief vermeldde het volgende:

"Op 21 april 2015 hebben de initiatiefnemers namens u, namens alle 113.878 ondertekenaars, het Burgerinitiatief Ons Geld aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Burgerinitiatieven mevrouw Neppérus. Vijf leden van de Tweede Kamer waren bij de aanbieding aanwezig. De Commissie Burgerinitiatieven zal nu toetsen of het burgerinitiatief aan wettelijke eisen voldoet. Vervolgens zal een debat en hopelijk een hoorzitting plaatsvinden. Een hoorzitting over geldschepping voorafgaand aan het debat is noodzakelijk omdat het onderwerp geldschepping voor parlementariërs net als voor de meeste Nederlanders nieuw is."

21 April 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Reactionaire publicatie Rabobank

Uit onze nieuwsbrief van 6 juli:

Onlangs publiceerde Rabobank een reactie op Burgerinitiatief Ons Geld. Nou ja, reactie valt het eigenlijk niet te noemen. Rabobank verwijst naar het initiatief en probeert het belachelijk te maken. Ze gaat echter niet in op de gesignaleerde gebreken van het geldstelsel, de aangedragen argumenten en de voorgestelde oplossingen. Daartegen heeft ze kennelijk geen verweer.

Onze response op de reactie van Rabobank kunt u hier nalezen.

21 Mei 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Agendering hoorzitting

Via politieke contacten wordt bevestigd dat er een hoorzitting georganiseerd wordt over het geldstelsel, alvorens het officiële debat plaats vindt.

19 Juni 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Burgerinitiatief wordt ontvankelijk verklaard

Uit de nieuwsbrief van juli:

"Het is gelukt! Mede dank zij uw steun komt geldschepping op de agenda in ‘Den Haag’. Burgerinitiatief Ons Geld is op 2 juli 2015 door de Tweede Kamer ontvankelijk verklaard. De vaste Commissie voor Financiën zal het initiatief in behandeling nemen. De initiatiefnemers krijgen daarbij gelegenheid nadere toelichting te geven. Daarna is het aan de Tweede Kamer om een standpunt in te nemen."

2 Juli 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

DNB publiceert eindelijk uitleg over geldschepping

3 Jaar na de eerste brieven naar banken publiceert dan eindelijk ook DNB een uitleg over geldschepping.

19 augustus 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Ad Broere trekt zich terug uit burgerinitiatief

"Ik heb het besluit genomen om per direct te stoppen met mijn deelname aan het Burgerinitiatief Ons Geld. Hiervoor heb ik meerdere redenen. De belangrijkste is dat ik niet geneigd ben tot een compromis met betrekking tot dit geldstelsel. Zolang verreweg het grootste deel van het geld door schuld ontstaat en zolang voor die schuld geld moet worden betaald, is het een mathematische zekerheid dat crisissen bij herhaling zullen optreden en dat de welvaart zeer ongelijk verdeeld zal blijven. Wat mij betreft staat daarom een rentevrije economie centraal en een verdienmodel van banken dat is gebaseerd op de toegevoegde waarde van de dienstverlening en niet op de hoeveelheid uitgeleend geld."

Ad Broere stuurt echter alsnog een position paper in voor de hoorzitting.

14 September 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Formele uitnodiging voor hoorzitting

16 September 2015
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Hoorzitting n.a.v. burgerinitiatief

Uit de nieuwsbrief van 23 oktober:

Wij oogstten met onze redevoeringen daverend applaus. Maar dat was de voorzitter niet geheel naar de zin. Op youtube zijn de ovaties dan ook wat weggedraaid. Wij en onze achterban zijn duidelijk nog niet helemaal vertrouwd met de Haagse mores, maar we leren snel. Veel aanwezigen noemden deze hoorzitting ‘historisch’. Wij hopen dat dit waar mag zijn.

De Kranten

Berichtgeving in de kranten over de hoorzitting was wat vreemd. NRC publiceerde erover, maar vermeed het op de inhoud in te gaan. Het grote applaus voor onze zaak werd als aanstootgevend afgedaan, en dat was het, wat NRC betrof. De Volkskrant pakte ook uit. Met een interview met één van de initiatiefnemers, Pierre Bokma, over Putin en voetbal… Ons Geld kwam niet in de krant.

Het is verbazingwekkend hoeveel blogs en artikelen er over ons verschijnen. De meeste van dusdanig lage kwaliteit dat ze het lezen en reageren niet waard zijn. De meest ongefundeerde kritiek op ons pikken kranten gretig op. Voor een weerwoord of toelichting van onze kant blijken ze dan weer geen plaats te hebben.

Met het Financiële Dagblad (FD) ontstond er enige dialoog over hun stelselmatige weigering om onze standpunten in de krant te zetten. Daarbij werd ons te kennen gegeven dat ze onze stellingen maar onzin vinden. FD verwerpt deze “met kracht”. “Dat er verschillende geldstelsels mogelijk zijn met verschillende voor- en nadelen is evident. Maar het geven van een monopolie voor het scheppen van geld aan de overheid kan niet op onze sympathie rekenen.” Als u onze standpunten niet terug vindt in de krant weet u nu waarom. Het heeft niet met de nieuwswaarde te maken, maar met de mening van de redactie. Zij willen niet dat u er over leest. George van Houts heeft hierop besloten om zijn FD-abonnement maar op te zeggen.

14 Oktober 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Samenwerking Depositobank / Stichting Full Reserve

In de hoorzitting bleek er bij D66 welwillendheid te zijn om de drempels tot een echt veilige bank weg te nemen. Hieropvolgend introduceerde Richard van der Linde in FTM zijn Depositobank. Sindsdien is er een nauwe samenwerking van Stichting Ons Geld en de Stichting Full Reserve. Uit de nieuwsbrief:

Eén van onze stellingen is dat het publiek meer keuzevrijheid moet krijgen. Wie nu geld wil sparen bij een bank, is gedwongen zijn geld uit te lenen. Het geld staat daarmee bloot aan de risico’s die de bank neemt. Wij pleiten voor geheel veilige, dus échte spaarvormen. Diverse Kamerleden bleken ontvankelijk voor dit idee.

Niet alleen in de politiek is deze gedachte opgepikt. Ook in ondernemend Nederland vindt het gehoor. Richard van der Linde heeft de handschoen met een team van professionals opgepakt en is het proces ingegaan om een 100% veilige non-profit bank te starten: ‘Depositobank’. Vreemd genoeg is het vergunningstelsel daar niet op voorzien. Geheel veilig bankieren is iets nieuws voor banken en toezichthouders. Wij steunen Richard dan ook in zijn streven om deze veilige bank desondanks voor elkaar te krijgen. Het zal wat duwen en trekken worden. Maar we achten het goed haalbaar.

Deze “100% reserve bank” heeft geen winstoogmerk en wordt ondergebracht in Stichting Full Reserve. Op 14 november start een grote crowdfundingcampagne om deze depositobank mogelijk te maken.

5 November 2015
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Betrekking kantoor

Meer dan 3 jaar heeft Ons Geld gefunctioneerd vanuit studentenkamers, studieruimten en anti-kraak badhuizen. In April betrekt Ons Geld haar eerste kantoorruimte in Utrecht, samen met Firebrush Studios en Commoneasy.

April 2016
Cd icon picture 46d87121f1cac381a624408a76da507b1ebd4cbb0ffaa806e94329196dfe93a8

Start "Ons Systeem"

Jarenlang heeft de stichting geen vorm weten te geven aan de instroom van enthousiastelingen. Eerder zijn logge publieke bestuursvergaderingen geprobeerd en onsuccesvolle borrels in pubs.

Samen met Firebrush en CommonEasy wordt sinds april elke donderdag van de maand een publieke bijeenkomst georganiseerd voor sympathisanten die de wereld willen veranderen, onder de noemer "Ons Systeem".

Onssysteem fd3f8740bd5a213e6b2478d60966f6b930ee48d54abc0c73a213b25e77472100
3e donderdag v. April 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Start werkgroep educatie

Met Conny Bergé en Jacqueline Haarsma wordt de werkgroep Educatie gestart met het doel een gestandaardiseerde gastles te formaliseren, als beweging tegen de propaganda van De Week Van Het Geld. Uit deze werkgroep zou later een bordspel over het geldstelsel ontstaan.

25 April 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Presentatie GLS

Luuk geeft een introductie over "Vollgeld" bij de jaarlijkse conferentie van de Duitse GLS-bank.

4 Mei 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Ferdinand Zanda komt bij Ons Geld als coördinator

Er wordt een oproep gedaan bij de achterban voor een betaalde kracht als coördinator/projectmanager. Na een week van sollicitaties wordt Ferdinand Zanda uitgekozen die daarna Ons Geld verder vooruit helpt. Vanaf dit punt zijn er officieel 3 betaalde krachten: Luuk, Edgar en Ferdinand.

8 Mei 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

PWS award voor profielwerkstuk monetaire hervorming

Een bijzonder stel scholieren wint de PWS Award voor beste profielwerkstuk van het jaar met behulp van Ons Geld.

18 Juli 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Samenwerking onderzoek Max Planck Institute for the Study of Societies

Ons Geld werkt mee aan het onderzoek over monetaire hervormings-initiatieven.

5 Augustus 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Edgar Wortmann schrijft academisch paper over monetaire hervorming

Edgar Wortmann schrijft academisch paper over monetaire hervorming voor ISINI 2016.

15 Augustus 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Uitnodiging WRR

Ons Geld wordt uitgenodigd om in overleg te gaan met de WRR, naar aanleiding van de aangenomen motie in het debat van het burgerinitiatief. Het contact verloopt soepel en de WRR lijkt oprecht en welwillend.

2 September 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Rapport KPMG met Burgerinitiatief Ons Geld

"Vorige week vond in IJsland de conferentie ‘'Money Issuance: Alternative Monetary Systems'' plaats, waar KPMG een rapport met gelijknamige titel publiceerde. Het rapport is geschreven in opdracht van de minister-president van IJsland en geeft een beschrijving van een ‘soeverein geldsysteem' en een samenvatting van politieke en academische ontwikkelingen rondom monetaire hervorming. Burgerinitiatief Ons Geld komt ook aan bod."

5 September 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Edgar Wortmann presenteert op conferentie American Monetary Institute, Chicago

Uit de nieuwsbrief:

Eind september vindt in Chicago de 12e conferentie plaats over geldhervorming, georganiseerd door het American Monetary Institute (AMI). Op eerdere edities kwamen grote namen in de beweging voor geldhervorming hier bijeen, om de laatste inzichten te bespreken. Ook Ons Geld-lid Edgar Wortmann heeft de conferentie eerder bezocht. Dit jaar gaat hij erheen om de ontwikkelingen in Nederland toe te lichten. Theaterstuk ‘Door de bank genomen', burgerinitiatief Ons Geld en het komende WRR-onderzoek naar geldschepping, hebben internationaal de aandacht getrokken. Omdat dit zich in het Nederlands voltrok, heeft men internationaal echter niet alles kunnen meebeleven. Edgar gaat ze nu dan ook bijpraten. Later dit jaar is Ons Geld zelf gastheer voor een internationale groep geldhervormers in Den Haag.

Edgar spreekt naast o.a. Michael Kumhof, Yamaguchi, Steve Keen.

29 September 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Conferentie Reinvent Money

Het jaarlijkse congres "Reinvent Money" van Paul Buitink wordt dit jaar mede-georganiseerd door Ons Geld. O.a. Michael Kumhoff spreekt. In de nieuwsbrief van de conferentie doet de WRR een poll naar wat bezoekers vinden dat hét probleem is van het huidige geldstelsel. De conferentie wordt later in enkele kranten genoemd.

14 Oktober 2016
Cd icon picture 46d87121f1cac381a624408a76da507b1ebd4cbb0ffaa806e94329196dfe93a8

Bordspel Money Maker

Doos3d2b a1c4212362b87a42c93aa1410461466d2852aeea29514530b6ed7d6f1c01d9cf Precies op haar 4e verjaardag brengt Stichting Ons Geld het bordspel "Money Maker" uit.

Het spel waar JIJ de bank bent! Schep krediet, gebruik het alsof het geld is, en stuur de economie! In de setting van een handelsstad in de Gouden Eeuw is het jouw taak om Fractioneel Bankieren tot de uiterste gresn te rekken.

Het spel is aan te schaffen op https://moneymaker.games. Het merendeel van de opbrengsten komt ten goede aan Stichting Ons Geld.

12 December 2016
Cd icon location 30cd930c9009a9a77f9959f8098fd06d0e69451d80883345729648477fcc1b56

Splitsing

Tijdens het eerste teamweekend sinds de oprichting wordt besloten dat de stichting zich organisationeel moet splitsen en zich moet toewijden aan onderzoek (top down invloed) en beweging (bottom up invloed).

25 Maart 2017
Cd icon picture 46d87121f1cac381a624408a76da507b1ebd4cbb0ffaa806e94329196dfe93a8

ANBI-status toegewezen

Na vele weken wachten is er dan eindelijk een antwoord van de belastingdienst. Stichting Ons Geld wordt officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Anbi f4863f452a3af25c2b570888f87026871fb530682d0b742380bcaec86dfba73d

14 April 2017
Cd icon movie 06ac8b7ec1d5c81b800ae8538a23b6916119b808c0046c07f407b26465b3ab25

Ons Geld-symposium in DeLaMar Amsterdam

Ons Geld organiseert haar eerste symposium. Er zijn 4 politici uitgenodigd. Er zijn 600 bezoekers.

Projectpagina

18 Juni 2017