wat wij doen

Wat wij doen

Ons geld is niet goed geregeld.

Dat leidt tot problemen: economische crises, onnodige schulden, ongelijkheid en ondermijning van de samenleving en van de leefbaarheid van de planeet.

Ons Geld zorgt voor kennis en bewustwording en bevordert het publieke debat over het geldstelsel en de hervorming daarvan.

Ons Geld streeft naar een eerlijk  en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat de samenleving dient.

Ons Verhaal

Doelstelling Stichting Ons Geld
De statutaire doelstelling van Stichting Ons Geld is het streven naar monetaire hervorming leidend tot een maatschappelijk verantwoord en dienend geldstelsel, als ook de ontwikkeling en verspreiding van kennis over (alternatieven voor) de regeling van het geldstelsel, alsmede de bevordering van het publieke debat daarover.

De Verleiders: “Door de bank genomen” (foto: Paul Posse)

Sinds 2012
Stichting Ons Geld is in 2012 opgericht als Nederlandse zusterorganisatie van het Britse Positive Money en is lid van de International Movement for Monetary Reform (IMMR). In het begin besteedde Stichting Ons Geld vooral aandacht aan vragen als “Hoe werkt geldschepping?” en “Wat is de rol van banken daarbij?” Daarnaast onderzocht zij wat bankiers, economen en politici eigenlijk van geldschepping weten.

Snel succesvol
Stichting Ons Geld werd gezicht en spreekbuis in Nederland van een toenemende maatschappelijke belangstelling voor het geldstelsel, de werking ervan, de maatschappelijke gevolgen ervan en de rol van het bankwezen.

Geldschepping op de agenda
Het onderwerp geldschepping is naar de oppervlakte gekomen.

Banken voelden zich daardoor genoodzaakt opening van zaken te geven en ook hun eigen medewerkers te gaan voorlichten (in Nederland met name ING en Rabobank). Ook internationaal neemt de aandacht toe (o.a. dankzij de Bank of England en het Zwitserse Vollgeld Initiative). Er is echter nog veel werk te doen. Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private banken nagenoeg al het geld scheppen.

Doorbraak: theatervoorstelling en burgerinitiatief
Mede dankzij Ons Geld werd het onderwerp geldschepping opgepakt door theatermakers De Verleiders, die het op succesvolle wijze voor volle zalen aan de man brachten in hun voorstelling ‘Door de bank genomen’. In samenwerking met Ad Broere en De Verleiders werd deze aandacht omgezet in het burgerinitiatief Ons Geld, dat op 21 april 2015 met meer

dan 100.000 steunbetuigingen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan.

WRR-onderzoek hervorming geldstelsel
De politieke behandeling volgde in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. Inmiddels voert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek uit naar hervorming van het geldstelsel. Het eindrapport wordt in het najaar van 2018 verwacht.

Draagvlak
Ons Geld heeft een trouwe achterban van mensen die Ons Geld ondersteunen. Ons Geld heeft bovendien een breed en groeiend netwerk in de politieke, academische en financiële wereld. Circa 40.000 mensen lezen onze nieuwsbrief.

UITGANGSPUNTEN

brede steun

van een diverse groep supporters. We streven naar verbreding, verdieping en versnelling van de maatschappelijke beweging.

politieke neutraliteit

We stemmen af met alle politieke partijen, nationaal en internationaal.

invloed dankzij kennis

We dragen met invloed bij aan het debat over de inrichting van het geldstelsel. We gaan in dialoog met invloedrijke spelers, doorgronden nieuwe ontwikkelingen en integreren deze in het debat over geldhervorming.

een simpele platte organisatie

waarin bekwame mensen zelf activiteiten kunnen ontplooien.

STRATEGIE

Voor de nabije toekomst zien we de volgende kansen:

De maatschappelijke beweging verbreden

Het vergroten, organiseren en mobiliseren van de achterban.

Kennis ontwikkelen en verspreiden

Het beïnvloeden van de kennisontwikkeling binnen een groeiend netwerk van medestanders in de politieke, academische en financiële wereld.

De eigen organisatie structureren

Het opzetten van een organisatie met een eenvoudige, platte organisatiestructuur waarin bekwame mensen zelf activiteiten kunnen ontplooien en het financieren ervan.

Ons Geld streeft naar verbreding, verdieping en versnelling van de maatschappelijke beweging die oproept tot monetaire hervorming en daarbij de publieke belangen behartigt, verwoordt en ondersteunt.

Ons Geld wil een centrum van kennis zijn over monetaire hervorming en transitie naar een publiek digitaal contant geldstelsel in Nederland en Europa.

Ons Geld wil geleidelijk professionaliseren van een puur vrijwillige organisatie naar een organisatie die de trekker is van een brede maatschappelijke beweging, die tevens een publiek en gezaghebbend centrum van kennis op het gebied van monetaire hervorming is.

Dit doen wij door:
 • visualisaties en de website te optimaliseren
 • een continue informatiestroom via nieuwsbrieven, blog en social media in te richten
 • de media structureel te betrekken en te informeren
 • aan te haken op de actualiteit (QE for people, depositobank, cryptomunten, CBDC, etc.)
 • jaarlijks een grote conferentie te organiseren
 • mensen met verschillende achtergronden te betrekken
 • onze achterban te organiseren en te mobiliseren
 • gericht op het onderwijs programma’s over geld en geldschepping te ontwikkelen
Dit doen wij door:
 • over publiek digitaal contant geld en het Euro-transitieplan te publiceren
 • eigen teksten en beeldmateriaal gedeeltelijk in het Engels te vertalen
 • in dialoog te gaan met specialisten, beïnvloeders en beslissers
 • steun te krijgen van specialisten, beïnvloeders en beslissers
 • presentaties te geven en aan debatten deel te nemen
 • een database met (mogelijke) sympathisanten op te stellen
 • nieuwe technologische mogelijkheden (blockchain) te integreren
 • een visie op nieuwe banken en fintech-bedrijven te formuleren
Dit doen wij door:
 • werkvelden en rollen te definiëren en in te vullen
 • een goede administratie en verantwoording in te richten
 • donateurs (en fondsen) te werven
 • regelmatige en consistente berichtgeving
 • diversiteit in de eigen organisatie te brengen

Ons Geld acties

 
Ons Geld brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. En voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is.

 

 

 

ANBI

 

Stichting Ons Geld is aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Dit verplicht ons transparantie te geven over het bestuur en beleid. En het maakt het voor u mogelijk te schenken met belastingvoordeel.

 

Bank: NL72 BUNQ 2206 0074 95
KvK-nummer: 56645910
RSIN: 852234715

Bedankt voor je interesse in Ons Geld!
Heb je een vraag voor ons die niet wordt beantwoord door deze website, dan kun je hiernaast contact met ons opnemen.

Adreswijziging & Nieuwsbrief
Wil je je uitschrijven van de nieuwsbrief, dan kun je dat zelf doen: klik onder een nieuwsbrief in jouw e-mail op 'Uitschrijven' en bevestig de uitschrijving.

Hieronder bij 'Blijf op de hoogte' kun je je aanmelden of kun je een nieuw email-adres inschrijven.

WAT WIJ DOEN

Ons geld is niet goed geregeld.

Dat leidt tot problemen: economische crises, onnodige schulden, ongelijkheid en ondermijning van de samenleving en van de leefbaarheid van de planeet.

Ons Geld zorgt voor kennis en bewustwording en bevordert het publieke debat over het geldstelsel en de hervorming daarvan.

Ons Geld streeft naar een eerlijk  en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat de samenleving dient.

De Verleiders: “Door de bank genomen” (foto: Paul Posse)

ONS VERHAAL

Doelstelling Stichting Ons Geld
De statutaire doelstelling van Stichting Ons Geld is het streven naar monetaire hervorming leidend tot een maatschappelijk verantwoord en dienend geldstelsel, als ook de ontwikkeling en verspreiding van kennis over (alternatieven voor) de regeling van het geldstelsel, alsmede de bevordering van het publieke debat daarover.

Sinds 2012
Stichting Ons Geld is in 2012 opgericht als Nederlandse zusterorganisatie van het Britse Positive Money en is lid van de International Movement for Monetary Reform (IMMR). In het begin besteedde Stichting Ons Geld vooral aandacht aan vragen als “Hoe werkt geldschepping?” en “Wat is de rol van banken daarbij?” Daarnaast onderzocht zij wat bankiers, economen en politici eigenlijk van geldschepping weten.

Snel succesvol
Stichting Ons Geld werd gezicht en spreekbuis in Nederland van een toenemende maatschappelijke belangstelling voor het geldstelsel, de werking ervan, de maatschappelijke gevolgen ervan en de rol van het bankwezen.

Geldschepping op de agenda
Het onderwerp geldschepping is naar de oppervlakte gekomen. Banken voelden zich daardoor genoodzaakt opening van zaken te geven en ook hun eigen medewerkers te gaan voorlichten (in Nederland met name ING en Rabobank). Ook internationaal neemt de aandacht toe (o.a. dankzij de Bank of England en het Zwitserse Vollgeld Initiative). Er is echter nog veel werk te doen. Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private banken nagenoeg al het geld scheppen.

Doorbraak: theatervoorstelling en burgerinitiatief
Mede dankzij Ons Geld werd het onderwerp geldschepping opgepakt door theatermakers De Verleiders, die het op succesvolle wijze voor volle zalen aan de man brachten in hun voorstelling ‘Door de bank genomen’. In samenwerking met Ad Broere en De Verleiders werd deze aandacht omgezet in het burgerinitiatief  Ons Geld, dat op 21 april 2015 met meer dan 100.000 steunbetuigingen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan.

WRR-onderzoek hervorming geldstelsel
De politieke behandeling volgde in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. Inmiddels voert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek uit naar hervorming van het geldstelsel. Het eindrapport wordt in het najaar van 2018 verwacht.

Draagvlak
Ons Geld heeft een trouwe achterban van mensen die Ons Geld ondersteunen. Ons Geld heeft bovendien een breed en groeiend netwerk in de politieke, academische en financiële wereld. Circa 40.000 mensen lezen onze nieuwsbrief.

UITGANGSPUNTEN

 

brede steun van een diverse groep supporters. We streven naar verbreding, verdieping en versnelling van de maatschappelijke beweging.

politieke neutraliteit: we stemmen af met alle politieke partijen, nationaal en internationaal.

invloed dankzij kennis: met inhoud bijdragen aan het debat over de inrichting van het geldstelsel. We gaan in dialoog met invloedrijke spelers, doorgronden nieuwe ontwikkelingen en integreren deze in het debat over geldhervorming.

een simpele platte organisatie waarin bekwame mensen zelf activiteiten kunnen ontplooien.

STRATEGIE

Voor de nabije toekomst zien we de volgende kansen:

De maatschappelijke beweging verbreden

Het vergroten, organiseren en mobiliseren van de achterban.

Ons Geld streeft naar verbreding, verdieping en versnelling van de maatschappelijke beweging die oproept tot monetaire hervorming en daarbij de publieke belangen behartigt, verwoordt en ondersteunt.

Dit doen wij door:
 • visualisaties en de website te optimaliseren
 • een continue informatiestroom via nieuwsbrieven, blog en social media in te richten
 • de media structureel te betrekken en te informeren
 • aan te haken op de actualiteit (QE for people, depositobank, cryptomunten, CBDC, etc.)
 • jaarlijks een grote conferentie te organiseren
 • mensen met verschillende achtergronden te betrekken
 • onze achterban te organiseren en te mobiliseren
 • gericht op het onderwijs programma’s over geld en geldschepping te ontwikkelen

Kennis ontwikkelen en verspreiden

Het beïnvloeden van de kennisontwikkeling binnen een groeiend netwerk van medestanders in de politieke, academische en financiële wereld.

Ons Geld wil een centrum van kennis zijn over monetaire hervorming en transitie naar een publiek digitaal contant geldstelsel in Nederland en Europa.

Dit doen wij door:
 • over publiek digitaal contant geld en het Euro-transitieplan te publiceren
 • eigen teksten en beeldmateriaal gedeeltelijk in het Engels te vertalen
 • in dialoog te gaan met specialisten, beïnvloeders en beslissers
 • steun te krijgen van specialisten, beïnvloeders en beslissers
 • presentaties te geven en aan debatten deel te nemen
 • een database met (mogelijke) sympathisanten op te stellen
 • nieuwe technologische mogelijkheden (blockchain) te integreren
 • een visie op nieuwe banken en fintech-bedrijven te formuleren

De eigen organisatie structureren

Het opzetten van een organisatie met een eenvoudige, platte organisatiestructuur waarin bekwame mensen zelf activiteiten kunnen ontplooien en het financieren ervan.

Ons Geld wil geleidelijk professionaliseren van een puur vrijwillige organisatie naar een organisatie die de trekker is van een brede maatschappelijke beweging, die tevens een publiek en gezaghebbend centrum van kennis op het gebied van monetaire hervorming is.

Dit doen wij door:
 • werkvelden en rollen te definiëren en in te vullen
 • een goede administratie en verantwoording in te richten
 • donateurs (en fondsen) te werven
 • regelmatige en consistente berichtgeving
 • diversiteit in de eigen organisatie te brengen

Ons Geld acties

 

 

 

 

 

Ons Geld brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. En voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is.

ANBI

Stichting Ons Geld is aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Dit verplicht ons transparantie te geven over het bestuur en beleid. En het maakt het voor u mogelijk te schenken met belastingvoordeel.

Bank: NL72 BUNQ 2206 0074 95
KvK-nummer: 56645910
RSIN: 852234715

 

ANBI informatie 2019

Beleidsplan 2018-2019

Beleidsplan 2016-2018

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarverslag 2015

KVK-uittreksel 2018

Formulier schenkingsovereenkomst met belastingvoordeel

Bedankt voor je interesse in Ons Geld!

Heb je een vraag voor ons die niet wordt beantwoord door deze website, dan kun je hiernaast contact met ons opnemen.

Adreswijziging & Nieuwsbrief
Wil je je uitschrijven van de nieuwsbrief, dan kun je dat zelf doen: klik onder een nieuwsbrief in jouw e-mail op 'Uitschrijven' en bevestig de uitschrijving.

Hieronder bij 'Blijf op de hoogte' kun je je aanmelden of kun je een nieuw email-adres inschrijven.

Steun ons voor een beter geldstelsel!

Ons Geld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante instellingen en werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgezinde personen en organisaties. Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording en voor het bevorderen van het publieke debat over hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

Kom in actieDoneer