Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

De ECB schiet tegenwoordig met bazooka’s. Zelden treft ze doel. De kritiek groeit. Hoe komen we tot effectief monetair beleid? Dat is een ordeningsvraagstuk dat de competentie van de ECB overstijgt. De wetgever moet hier initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De ECB zit vast in een keurslijf waar ze op eigen kracht niet uitkomt. De politiek zal haar nieuwe instrumenten moeten geven waarmee ze...

Lees meer
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Schuldgeld ontwricht samenleving en planeet

Schuldgeld ontwricht samenleving en planeet

Het bankgeldstelsel is gebaseerd op ‘schuld’, daar het hoofdzakelijk bestaat uit geldtegoeden. Dat zijn vorderingen op banken die aan risico blootstaan. De banken financieren zich met ons spaargeld, om vervolgens meer geldtegoeden te scheppen, en inflatie. Dit...

Lees meer
Ons Geld in Carré!

Ons Geld in Carré!

Stichting Ons Geld en De Verleiders organiseren het congres 'Ons Geld in Carré', op zaterdag 23 februari van 15.00 tot 17.30 u in Koninklijk Theater Carré.Na het verschijnen van het WRR rapport 'Geld en schuld' op 17 januari jongstleden en de vele commentaren daarop...

Lees meer
Podcast | Welk geldstelsel past bij de toekomst?

Podcast | Welk geldstelsel past bij de toekomst?

Luistertip: Frederique de Jong, ook bekend van het laatste Ons Geld-congres gaat in haar podcast "Frederique Vraagt Door" in gesprek met Thomas Bollen (financieel econoom, onderzoeksjournalist Follow the Money) en Martijn Jeroen van der Linden (voorzitter Stichting...

Lees meer

Full reserve update (memo)

door Edgar Wortmann | 11 nov 2019 (revisie 15 nov 2019) | pdf
In enkele landen lijkt het mogelijk om een full reserve instelling (‘depositobank’) te beginnen. Andere landen beraden zich over de voorwaarden waaronder iets dergelijks kan gebeuren. In dit memo geven we een overzicht van de stand van zaken per november 2019.

Een full reserve instelling neemt gelden in bewaring en houdt deze voor de rechthebbende beschikbaar op haar rekening bij de centrale bank. In de meeste landen is dat echter niet mogelijk, daar full reserve instellingen geen rekening mogen aanhouden bij de centrale bank. Centrale banken behouden dit voor aan banken.

Banken zijn fractional reserve instellingen. Zij lenen geld van hun klanten om hun onderneming te financieren en het voor eigen rekening weer uit te lenen. Ze houden slechts een fractie van hun activa aan als liquide reserves bij de centrale bank.

Een veilige rekening voor iedereen

door Edgar Wortmann & Martijn Jeroen van der Linden | 8 jun 2019 | pdf
Ons Geld pleit voor invoering van een persoonlijke veilige rekening. Deze wordt aangehouden bij de overheid, maar ontsloten via een betaalomgeving naar keuze. De markt zorgt voor betaalgemak. De overheid zorgt voor stabiliteit en op termijn ook voor digitaal contant geld.
Een veilige rekening zorgt voor meer keuzevrijheid en risicobewustzijn bij rekeninghouders en betere marktwerking. Dit stimuleert banken zich meer verantwoord te financieren. Een veilige rekening kan een logische eerste stap zijn richting een publieke liquiditeitsvoorziening die alleen uit fysiek en digitaal contant geld bestaat. Op termijn zou ondersteuning door de overheid van private liquiditeiten dan kunnen worden afgebouwd.
In dit artikel wordt de veilige rekening toegelicht en in de context geplaatst van zowel het huidige geldstelsel als van digitaal contant geld.

E-krona, digitaal contant geld in Zweden?

door Edgar Wortmann | jan 2019 | pdf
In 2015 riep Ons Geld al op om te gaan experimenteren met digitaal contant geld. Helaas is dit nog niet opgepakt door regering en kamerleden. In Zweden startte de monetaire autoriteit, de Riksbank, al wel een project rond invoering van een digitale munt, de e-krona. In 2017 verkenden ze het terrein en in 2018 kondigden ze aan er daadwerkelijk mee te gaan experimenteren. De Riksbank ziet in dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun geld veilig en handzaam te bewaren. De Riksbank twijfelt nog of het de vorm krijgt van een bankrekening bij de centrale bank of dat het meer gaat lijken op contant geld. Ze neigt naar de “contante” richting. Daar is Ons Geld blij mee want dat zou een stap zijn richting een stabiel en eerlijk geldstelsel. Deze pdf legt het fundamentele verschil uit tussen contant geld en een bankrekening, het belang van een digitale variant van contant geld en beschrijft dit experiment.

What is debt free money?

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
In the literature on monetary reform two concepts of debt free money circulate. The first regards money ‘debt free’ whenever it is spent (or given away) into circulation. The second regards money ‘debt free’ because it embodies the currency, without being a claim on anyone.

The banking privilege

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
It is often held that banks have the privilege to create money. This is not true though. But banks do have legal privileges that enable them to issue debt instruments that are used as money. This back-ground document summarizes these privileges as codified in European law and puts them in context.

The virtual euro

door Edgar Wortmann | okt 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf
Recent discussions in the EU-parliament on FinTech allude to the virtual euro. This raises fundamental questions on design and governance of the monetary system. Currently, the general payment system is executed on bank balance sheets, and supported by interbank settlement, under public supervision. It depends on short term credit, governed by the central bank. Most of the money in circulation is issued by commercial banks, in the process of credit extension. Bank money represents a claim to money which is typically subject to interest. In the past, when distance mattered, this made sense, although it made the money system prone to runs and risks. Nowadays, with virtual money, it is possible to hold money and make payments over distance, without involvement of any bank balance sheet. That enables us to make the general money system much more safe and simple, and to implement proper demarcations between public and private affairs in the financial system.

Deleverage without a crunch

door Edgar Wortmann | jun 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf

Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro - digitaal contant geld - in de Eurozone, als vervanging van bankgeld. De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te bouwen op een monetair neutrale manier door bankleningen af te lossen en zonder de debiteuren ten op zichte van de crediteuren te bevoordelen. Conversie naar digitaal contant geld verandert de aard van geld in omloop, aangezien contractuele geldvorderingen (financiële activa) worden vervangen door immateriële liquide activa (digitaal contant geld). Dit verlost ons betalingssysteem van krediet- en marktrisico's en verandert fundamenteel de manier waarop het monetaire systeem wordt beheerd.

Wettig betaalmiddel

door Edgar Wortmann | jan 2017 | Toelichting | pdf
Bij vaststelling van de Bankwet 1998 overwoog de wetgever ten aanzien van bankbiljetten en wettig betaalmiddel: "Bankbiljetten gaven voor 1948 recht op betaling in «echt» geld: goud of muntspecie. Tot 1934 kwam dit ook tot uitdrukking in de op bankbiljetten aanwezige tekst: de Bank «betaalt aan toonder». Na 1948 verviel deze inwisselingsplicht: de Bank verwisselt biljetten alleen tegen andere biljetten. Bankbiljetten belichamen immers in zich zelf koopkracht en vermogenswaarde vanwege het vertrouwen dat het publiek erin stelt. ... Wat maakt een betaalmiddel wettig? Hoe zit dat voor bitcoin? Welke verantwoordelijkheden heeft onze overheid als het gaat om onze betaalmiddelen en hun waarde?

A proposal for radical monetary reform

door Edgar Wortmann | sep 2016 | Paper | Engelstalig | pdf

Voortbouwend op het burgerinitiatief voor monetaire hervorming van Ons Geld, bepleit Ons Geld ontvlechting van publieke en private belangen in geldsysteem en bankieren. Geldvoorziening wordt een publieke taak en kredietverlening een private. Dit kan worden bereikt door banktegoeden te vervangen door publiek digitaal geld. Interbancair betalingsverkeer krijgt geen overheidssteun meer en wordt uitgefaseerd en vervangen door een digitaal betalingssysteem waarbij digitaal ‘contant’ geld direct van betaler naar ontvanger verplaatst. Dit geld is vrij van risico en rente. De stabiliteit dit systeem wordt rechtstreeks volgens strakke regels beheerd door een onafhankelijke, publieke ‘vierde’ macht. Deze paper verkent de implicaties van zo’n systeem en de overgang hiernaar toe.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

door Luuk de Waal Malefijt | feb 2014 | Bachelorscriptie | pdf
Deze scriptie onderzoekt de haalbaarheid om (1) een nationale munt te baseren op het Bitcoin-protocol, met de Staat als enige autoriteit voor geldcreatie, en (2) deze in de processen van het Nederlandse overheids- en bankwezen te integreren. Kun je wat met de recente crisis mis was, oplossen door de Staat het monopolie op (digitale) geldcreatie terug te geven, zodat ze schuld- en rentevrij geld in omloop kan brengen? Innovaties als Bitcoin tonen nieuwe mogelijkheden voor transparantie en regelgeving in het geldsysteem en geldcreatie. Kunnen huidige betaalproducten dankzij 'smart contracts' vervangen worden? Wat is ervoor nodig qua IT-structuur? Zijn er (technische) garanties te geven die voldoende vertrouwen scheppen voor implementatie?

Ons Geld publicaties

Blader door de slider met pdf-documenten. En open ze in een nieuw tabblad.

Geldpedia

Check ook de Geldpedia: een groeiende woordenlijst waarin we begrippen rond geld en het geldstelsel duiden, ontdoen van onjuiste aannames en verder aanscherpen. Er is immers al genoeg verwarring en onwetendheid rond het geldstelsel.
Naar de Geldpedia!

Schuldgeld ontwricht samenleving en planeet

Schuldgeld ontwricht samenleving en planeet

Het bankgeldstelsel is gebaseerd op ‘schuld’, daar het hoofdzakelijk bestaat uit geldtegoeden. Dat zijn vorderingen op banken die aan risico blootstaan. De banken financieren zich met ons spaargeld, om vervolgens meer geldtegoeden te scheppen, en inflatie. Dit...

Ons Geld in Carré!

Ons Geld in Carré!

Stichting Ons Geld en De Verleiders organiseren het congres 'Ons Geld in Carré', op zaterdag 23 februari van 15.00 tot 17.30 u in Koninklijk Theater Carré.Na het verschijnen van het WRR rapport 'Geld en schuld' op 17 januari jongstleden en de vele commentaren daarop...

Podcast | Welk geldstelsel past bij de toekomst?

Podcast | Welk geldstelsel past bij de toekomst?

Luistertip: Frederique de Jong, ook bekend van het laatste Ons Geld-congres gaat in haar podcast "Frederique Vraagt Door" in gesprek met Thomas Bollen (financieel econoom, onderzoeksjournalist Follow the Money) en Martijn Jeroen van der Linden (voorzitter Stichting...

Kamervragen over de Virtuele Euro

Kamervragen over de Virtuele Euro

De SP wil meer weten over de virtuele euro. Op 28 juni heeft ze hierover Kamervragen gesteld. De Kamervragen volgden kort na het Ons Geld symposium in Amsterdam. Op dit symposium kwam de virtuele euro aan de orde. Geschetst werd hoe de virtuele euro het bankgeld kan...

Nationalize money, not banks

Nationalize money, not banks

If our present banking system, in addition to fraudulent and corrupt, also seems “screwy” to you, it should. Why should money, a public utility (serving the public as medium of exchange, store of value, and unit of account), be largely the byproduct of private lending...

Daly over Full Reserve Banking

Daly over Full Reserve Banking

Kort filmpje met voormalig Wereldbank econoom Herman Daly waarin hij de voordelen van Full Reserve Banking uitlegt. De grote vraag is waarom dit debat momenteel wordt vermeden. In het stuk A Steady-State Economy  benoemt Daly de voordelen nog helderder: “One hundred...

The economic science and the debt crisis

The economic science and the debt crisis

Het uitstekende wekelijkse tv-programma "The World of Science" ("Vetenskapens värld") zond 19 november 2012 deze aflevering uit over economische theorie en de financiële crisis. De nadruk lag op schulden en productieve investeringen en de eliminatie van de financiële...

Ons Geld nieuwsbrieven

Het overzicht van de nieuwsbrieven die Ons Geld haar achterban van meer dan 120.000 mensen stuurde.

Bijzondere brieven

Ons Geld stuurde brieven over geldschepping en het geldstelsel naar banken. En ook naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer. Lees deze brieven en de officiële antwoorden!

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Full reserve update (memo)

door Edgar Wortmann | 11 nov 2019 (revisie 15 nov 2019) | pdf
In enkele landen lijkt het mogelijk om een full reserve instelling (‘depositobank’) te beginnen. Andere landen beraden zich over de voorwaarden waaronder iets dergelijks kan gebeuren. In dit memo geven we een overzicht van de stand van zaken per november 2019.

Een full reserve instelling neemt gelden in bewaring en houdt deze voor de rechthebbende beschikbaar op haar rekening bij de centrale bank. In de meeste landen is dat echter niet mogelijk, daar full reserve instellingen geen rekening mogen aanhouden bij de centrale bank. Centrale banken behouden dit voor aan banken.

Banken zijn fractional reserve instellingen. Zij lenen geld van hun klanten om hun onderneming te financieren en het voor eigen rekening weer uit te lenen. Ze houden slechts een fractie van hun activa aan als liquide reserves bij de centrale bank.

Een veilige rekening voor iedereen

door Edgar Wortmann & Martijn Jeroen van der Linden | 8 jun 2019 | pdf
Ons Geld pleit voor invoering van een persoonlijke veilige rekening. Deze wordt aangehouden bij de overheid, maar ontsloten via een betaalomgeving naar keuze. De markt zorgt voor betaalgemak. De overheid zorgt voor stabiliteit en op termijn ook voor digitaal contant geld.
Een veilige rekening zorgt voor meer keuzevrijheid en risicobewustzijn bij rekeninghouders en betere marktwerking. Dit stimuleert banken zich meer verantwoord te financieren. Een veilige rekening kan een logische eerste stap zijn richting een publieke liquiditeitsvoorziening die alleen uit fysiek en digitaal contant geld bestaat. Op termijn zou ondersteuning door de overheid van private liquiditeiten dan kunnen worden afgebouwd.
In dit artikel wordt de veilige rekening toegelicht en in de context geplaatst van zowel het huidige geldstelsel als van digitaal contant geld.

E-krona, digitaal contant geld in Zweden?

door Edgar Wortmann | jan 2019 | pdf
In 2015 riep Ons Geld al op om te gaan experimenteren met digitaal contant geld. Helaas is dit nog niet opgepakt door regering en kamerleden. In Zweden startte de monetaire autoriteit, de Riksbank, al wel een project rond invoering van een digitale munt, de e-krona. In 2017 verkenden ze het terrein en in 2018 kondigden ze aan er daadwerkelijk mee te gaan experimenteren. De Riksbank ziet in dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun geld veilig en handzaam te bewaren. De Riksbank twijfelt nog of het de vorm krijgt van een bankrekening bij de centrale bank of dat het meer gaat lijken op contant geld. Ze neigt naar de “contante” richting. Daar is Ons Geld blij mee want dat zou een stap zijn richting een stabiel en eerlijk geldstelsel. Deze pdf legt het fundamentele verschil uit tussen contant geld en een bankrekening, het belang van een digitale variant van contant geld en beschrijft dit experiment.

What is debt free money?

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
In the literature on monetary reform two concepts of debt free money circulate. The first regards money ‘debt free’ whenever it is spent (or given away) into circulation. The second regards money ‘debt free’ because it embodies the currency, without being a claim on anyone.

The banking privilege

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
It is often held that banks have the privilege to create money. This is not true though. But banks do have legal privileges that enable them to issue debt instruments that are used as money. This back-ground document summarizes these privileges as codified in European law and puts them in context.

The virtual euro

door Edgar Wortmann | okt 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf
Recent discussions in the EU-parliament on FinTech allude to the virtual euro. This raises fundamental questions on design and governance of the monetary system. Currently, the general payment system is executed on bank balance sheets, and supported by interbank settlement, under public supervision. It depends on short term credit, governed by the central bank. Most of the money in circulation is issued by commercial banks, in the process of credit extension. Bank money represents a claim to money which is typically subject to interest. In the past, when distance mattered, this made sense, although it made the money system prone to runs and risks. Nowadays, with virtual money, it is possible to hold money and make payments over distance, without involvement of any bank balance sheet. That enables us to make the general money system much more safe and simple, and to implement proper demarcations between public and private affairs in the financial system.

Deleverage without a crunch

door Edgar Wortmann | jun 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf

Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro - digitaal contant geld - in de Eurozone, als vervanging van bankgeld. De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te bouwen op een monetair neutrale manier door bankleningen af te lossen en zonder de debiteuren ten op zichte van de crediteuren te bevoordelen. Conversie naar digitaal contant geld verandert de aard van geld in omloop, aangezien contractuele geldvorderingen (financiële activa) worden vervangen door immateriële liquide activa (digitaal contant geld). Dit verlost ons betalingssysteem van krediet- en marktrisico's en verandert fundamenteel de manier waarop het monetaire systeem wordt beheerd.

Wettig betaalmiddel

door Edgar Wortmann | jan 2017 | Toelichting | pdf
Bij vaststelling van de Bankwet 1998 overwoog de wetgever ten aanzien van bankbiljetten en wettig betaalmiddel: "Bankbiljetten gaven voor 1948 recht op betaling in «echt» geld: goud of muntspecie. Tot 1934 kwam dit ook tot uitdrukking in de op bankbiljetten aanwezige tekst: de Bank «betaalt aan toonder». Na 1948 verviel deze inwisselingsplicht: de Bank verwisselt biljetten alleen tegen andere biljetten. Bankbiljetten belichamen immers in zich zelf koopkracht en vermogenswaarde vanwege het vertrouwen dat het publiek erin stelt. ... Wat maakt een betaalmiddel wettig? Hoe zit dat voor bitcoin? Welke verantwoordelijkheden heeft onze overheid als het gaat om onze betaalmiddelen en hun waarde?

A proposal for radical monetary reform

door Edgar Wortmann | sep 2016 | Paper | Engelstalig | pdf

Voortbouwend op het burgerinitiatief voor monetaire hervorming van Ons Geld, bepleit Ons Geld ontvlechting van publieke en private belangen in geldsysteem en bankieren. Geldvoorziening wordt een publieke taak en kredietverlening een private. Dit kan worden bereikt door banktegoeden te vervangen door publiek digitaal geld. Interbancair betalingsverkeer krijgt geen overheidssteun meer en wordt uitgefaseerd en vervangen door een digitaal betalingssysteem waarbij digitaal ‘contant’ geld direct van betaler naar ontvanger verplaatst. Dit geld is vrij van risico en rente. De stabiliteit dit systeem wordt rechtstreeks volgens strakke regels beheerd door een onafhankelijke, publieke ‘vierde’ macht. Deze paper verkent de implicaties van zo’n systeem en de overgang hiernaar toe.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

door Luuk de Waal Malefijt | feb 2014 | Bachelorscriptie | pdf
Deze scriptie onderzoekt de haalbaarheid om (1) een nationale munt te baseren op het Bitcoin-protocol, met de Staat als enige autoriteit voor geldcreatie, en (2) deze in de processen van het Nederlandse overheids- en bankwezen te integreren. Kun je wat met de recente crisis mis was, oplossen door de Staat het monopolie op (digitale) geldcreatie terug te geven, zodat ze schuld- en rentevrij geld in omloop kan brengen? Innovaties als Bitcoin tonen nieuwe mogelijkheden voor transparantie en regelgeving in het geldsysteem en geldcreatie. Kunnen huidige betaalproducten dankzij 'smart contracts' vervangen worden? Wat is ervoor nodig qua IT-structuur? Zijn er (technische) garanties te geven die voldoende vertrouwen scheppen voor implementatie?

Ons Geld publicaties

Blader door de slider met pdf-documenten. En open ze in een nieuw tabblad.

Geldpedia

Check ook de Geldpedia: een groeiende woordenlijst waarin we begrippen rond geld en het geldstelsel duiden, ontdoen van onjuiste aannames en verder aanscherpen. Er is immers al genoeg verwarring en onwetendheid rond het geldstelsel.
Naar de Geldpedia!

(G)een veilige haven voor giraal geld

(G)een veilige haven voor giraal geld

Het burgerinitiatief Ons Geld zette geldschepping in 2015 op de politieke agenda. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam hierop met het advies een veilige bewaarplaats te creëren voor giraal geld. Deze week blijkt dat de minister van Financiën...

ECB-vicepresident wil bankbailout

ECB-vicepresident wil bankbailout

De bankenunie is ingezet om te voorkomen dat de belastingbetaler banken nog zou moeten redden. Maar met mooie technische taal wordt de volgende bailout alweer voorbereid. Vice president van de Europese Centrale Bank, Vitor Constãncio, richtte zich onlangs tot het...

Ons Geld nieuwsbrieven

Het overzicht van de nieuwsbrieven die Ons Geld haar achterban van meer dan 120.000 mensen stuurde.

Bijzondere brieven

Ons Geld stuurde brieven over geldschepping en het geldstelsel naar banken. En ook naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer. Lees deze brieven en de officiële antwoorden!

Het probleem

 

 

 

 

 

Geldschepping en het geldstelsel zijn in handen van private, commerciële banken, terwijl het publieke functies zijn.
Dit zorgt voor problemen.

Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

De ECB schiet tegenwoordig met bazooka’s. Zelden treft ze doel. De kritiek groeit. Hoe komen we tot effectief monetair beleid? Dat is een ordeningsvraagstuk dat de competentie van de ECB overstijgt. De wetgever moet hier initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De...

Lees meer
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Full reserve update (memo)

door Edgar Wortmann | 11 nov 2019 (revisie 15 nov 2019) | pdf
In enkele landen lijkt het mogelijk om een full reserve instelling (‘depositobank’) te beginnen. Andere landen beraden zich over de voorwaarden waaronder iets dergelijks kan gebeuren. In dit memo geven we een overzicht van de stand van zaken per november 2019.

Een full reserve instelling neemt gelden in bewaring en houdt deze voor de rechthebbende beschikbaar op haar rekening bij de centrale bank. In de meeste landen is dat echter niet mogelijk, daar full reserve instellingen geen rekening mogen aanhouden bij de centrale bank. Centrale banken behouden dit voor aan banken.

Banken zijn fractional reserve instellingen. Zij lenen geld van hun klanten om hun onderneming te financieren en het voor eigen rekening weer uit te lenen. Ze houden slechts een fractie van hun activa aan als liquide reserves bij de centrale bank.

Een veilige rekening voor iedereen

door Edgar Wortmann & Martijn Jeroen van der Linden | 8 jun 2019 | pdf
Ons Geld pleit voor invoering van een persoonlijke veilige rekening. Deze wordt aangehouden bij de overheid, maar ontsloten via een betaalomgeving naar keuze. De markt zorgt voor betaalgemak. De overheid zorgt voor stabiliteit en op termijn ook voor digitaal contant geld.
Een veilige rekening zorgt voor meer keuzevrijheid en risicobewustzijn bij rekeninghouders en betere marktwerking. Dit stimuleert banken zich meer verantwoord te financieren. Een veilige rekening kan een logische eerste stap zijn richting een publieke liquiditeitsvoorziening die alleen uit fysiek en digitaal contant geld bestaat. Op termijn zou ondersteuning door de overheid van private liquiditeiten dan kunnen worden afgebouwd.
In dit artikel wordt de veilige rekening toegelicht en in de context geplaatst van zowel het huidige geldstelsel als van digitaal contant geld.

E-krona, digitaal contant geld in Zweden?

door Edgar Wortmann | jan 2019 | pdf
In 2015 riep Ons Geld al op om te gaan experimenteren met digitaal contant geld. Helaas is dit nog niet opgepakt door regering en kamerleden. In Zweden startte de monetaire autoriteit, de Riksbank, al wel een project rond invoering van een digitale munt, de e-krona. In 2017 verkenden ze het terrein en in 2018 kondigden ze aan er daadwerkelijk mee te gaan experimenteren. De Riksbank ziet in dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun geld veilig en handzaam te bewaren. De Riksbank twijfelt nog of het de vorm krijgt van een bankrekening bij de centrale bank of dat het meer gaat lijken op contant geld. Ze neigt naar de “contante” richting. Daar is Ons Geld blij mee want dat zou een stap zijn richting een stabiel en eerlijk geldstelsel. Deze pdf legt het fundamentele verschil uit tussen contant geld en een bankrekening, het belang van een digitale variant van contant geld en beschrijft dit experiment.

What is debt free money?

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
In the literature on monetary reform two concepts of debt free money circulate. The first regards money ‘debt free’ whenever it is spent (or given away) into circulation. The second regards money ‘debt free’ because it embodies the currency, without being a claim on anyone.

The banking privilege

door Edgar Wortmann | jun 2018 | Work in progress | Engelstalig | pdf
It is often held that banks have the privilege to create money. This is not true though. But banks do have legal privileges that enable them to issue debt instruments that are used as money. This back-ground document summarizes these privileges as codified in European law and puts them in context.

The virtual euro

door Edgar Wortmann | okt 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf
Recent discussions in the EU-parliament on FinTech allude to the virtual euro. This raises fundamental questions on design and governance of the monetary system. Currently, the general payment system is executed on bank balance sheets, and supported by interbank settlement, under public supervision. It depends on short term credit, governed by the central bank. Most of the money in circulation is issued by commercial banks, in the process of credit extension. Bank money represents a claim to money which is typically subject to interest. In the past, when distance mattered, this made sense, although it made the money system prone to runs and risks. Nowadays, with virtual money, it is possible to hold money and make payments over distance, without involvement of any bank balance sheet. That enables us to make the general money system much more safe and simple, and to implement proper demarcations between public and private affairs in the financial system.

Deleverage without a crunch

door Edgar Wortmann | jun 2017 | Draft Working Paper | Engelstalig | pdf

Deze working paper verkent het raamwerk voor de introductie van de virtuele euro - digitaal contant geld - in de Eurozone, als vervanging van bankgeld. De omzetting naar digitaal contant geld biedt een mogelijkheid om schulden van de samenleving af te bouwen op een monetair neutrale manier door bankleningen af te lossen en zonder de debiteuren ten op zichte van de crediteuren te bevoordelen. Conversie naar digitaal contant geld verandert de aard van geld in omloop, aangezien contractuele geldvorderingen (financiële activa) worden vervangen door immateriële liquide activa (digitaal contant geld). Dit verlost ons betalingssysteem van krediet- en marktrisico's en verandert fundamenteel de manier waarop het monetaire systeem wordt beheerd.

Wettig betaalmiddel

door Edgar Wortmann | jan 2017 | Toelichting | pdf
Bij vaststelling van de Bankwet 1998 overwoog de wetgever ten aanzien van bankbiljetten en wettig betaalmiddel: "Bankbiljetten gaven voor 1948 recht op betaling in «echt» geld: goud of muntspecie. Tot 1934 kwam dit ook tot uitdrukking in de op bankbiljetten aanwezige tekst: de Bank «betaalt aan toonder». Na 1948 verviel deze inwisselingsplicht: de Bank verwisselt biljetten alleen tegen andere biljetten. Bankbiljetten belichamen immers in zich zelf koopkracht en vermogenswaarde vanwege het vertrouwen dat het publiek erin stelt. ... Wat maakt een betaalmiddel wettig? Hoe zit dat voor bitcoin? Welke verantwoordelijkheden heeft onze overheid als het gaat om onze betaalmiddelen en hun waarde?

A proposal for radical monetary reform

door Edgar Wortmann | sep 2016 | Paper | Engelstalig | pdf

Voortbouwend op het burgerinitiatief voor monetaire hervorming van Ons Geld, bepleit Ons Geld ontvlechting van publieke en private belangen in geldsysteem en bankieren. Geldvoorziening wordt een publieke taak en kredietverlening een private. Dit kan worden bereikt door banktegoeden te vervangen door publiek digitaal geld. Interbancair betalingsverkeer krijgt geen overheidssteun meer en wordt uitgefaseerd en vervangen door een digitaal betalingssysteem waarbij digitaal ‘contant’ geld direct van betaler naar ontvanger verplaatst. Dit geld is vrij van risico en rente. De stabiliteit dit systeem wordt rechtstreeks volgens strakke regels beheerd door een onafhankelijke, publieke ‘vierde’ macht. Deze paper verkent de implicaties van zo’n systeem en de overgang hiernaar toe.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

door Luuk de Waal Malefijt | feb 2014 | Bachelorscriptie | pdf
Deze scriptie onderzoekt de haalbaarheid om (1) een nationale munt te baseren op het Bitcoin-protocol, met de Staat als enige autoriteit voor geldcreatie, en (2) deze in de processen van het Nederlandse overheids- en bankwezen te integreren. Kun je wat met de recente crisis mis was, oplossen door de Staat het monopolie op (digitale) geldcreatie terug te geven, zodat ze schuld- en rentevrij geld in omloop kan brengen? Innovaties als Bitcoin tonen nieuwe mogelijkheden voor transparantie en regelgeving in het geldsysteem en geldcreatie. Kunnen huidige betaalproducten dankzij 'smart contracts' vervangen worden? Wat is ervoor nodig qua IT-structuur? Zijn er (technische) garanties te geven die voldoende vertrouwen scheppen voor implementatie?

Ons Geld publicaties

Blader door de slider met pdf-documenten. En open ze in een nieuw tabblad.

Geldpedia

Check ook de Geldpedia: een groeiende woordenlijst waarin we begrippen rond geld en het geldstelsel duiden, ontdoen van onjuiste aannames en verder aanscherpen. Er is immers al genoeg verwarring en onwetendheid rond het geldstelsel.
Naar de Geldpedia!

Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

De ECB schiet tegenwoordig met bazooka’s. Zelden treft ze doel. De kritiek groeit. Hoe komen we tot effectief monetair beleid? Dat is een ordeningsvraagstuk dat de competentie van de ECB overstijgt. De wetgever moet hier initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De...

(G)een veilige haven voor giraal geld

(G)een veilige haven voor giraal geld

Het burgerinitiatief Ons Geld zette geldschepping in 2015 op de politieke agenda. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam hierop met het advies een veilige bewaarplaats te creëren voor giraal geld. Deze week blijkt dat de minister van Financiën...

Klaas van Egmond over geldschepping

Klaas van Egmond over geldschepping

Op 3 december hield Klaas van Egmond (UU, SFL, kroonlid SER) een uitstekende lezing over het geldsysteem in de Rode Hoed. Dit vormde het eerste deel "Geldcreatie", van een drieluik getiteld "De Grote Transitie", georganiseerd door Platform DSE en de Rode Hoed. Klaas...

Ons Geld nieuwsbrieven

Het overzicht van de nieuwsbrieven die Ons Geld haar achterban van meer dan 120.000 mensen stuurde.

Bijzondere brieven

Ons Geld stuurde brieven over geldschepping en het geldstelsel naar banken. En ook naar de Europese Commissie en de Tweede Kamer. Lees deze brieven en de officiële antwoorden!

Het probleem

 

 

 

 

 

Geldschepping en het geldstelsel zijn in handen van private, commerciële banken, terwijl het publieke functies zijn.
Dit zorgt voor problemen.

Steun ons voor een beter geldstelsel!

Ons Geld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante instellingen en werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgezinde personen en organisaties. Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording en voor het bevorderen van het publieke debat over hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

Kom in actieDoneer