met belastingvoordeel schenken

Wilt u onze strijd voor een eerlijker geldstelsel met een periodieke donatie steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert en vastlegt in een schenkingsovereenkomst dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting omdat de stichting Ons Geld is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Voordeel voor u en voor ons

De stichting Ons Geld steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. En voor ons geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen meer zekerheid en daarmee een meer solide financiële basis. En dat is van belang om onze strijd te kunnen voeren voor een herziening van het geldstelsel in het algemeen belang. Laat niet alleen de banken blijvend de voordelen plukken. Ons Geld zet zich in voor uw belangen!

Zonder overeenkomst Met overeenkomst
Jaarinkomen €35.000 €35.000
Belastingschijf 3 (*) 40,80% 40,80%
Schenking per jaar €100 €100
Belastingteruggave (*) 0 €40,80
Netto betaling: €100 €59,20
‘Gewone’ giften zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

De stichting ons geld heeft een anbi-status vanaf 1 januari 2016

Download de schenkingsovereenkomst.

Hoe werkt het?

Download het schenkingsformulier, vul het in en print het uit

Onderteken uw formulier en stuur het op naar:

  • Stichting Ons Geld
  • Europalaan 20, K 3.0.13,
  • 3526 KS Utrecht

U kunt ook voorzien van uw handtekening(en) scannen, en per e-mail opsturen naar g.vm@onsgeld.nu

Na ontvangst ondertekenen wij de overeenkomst van onze zijde en kennen deze een transactienummer toe. Dan sturen we u weer het origineel terug. Het door beide partijen ondertekende exemplaar moet u bewaren in uw administratie. Het transactienummer hebt u nodig bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Meteen regelen

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet lijkt dit niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel? Er is veel informatie beschikbaar: