Werkloosheid

Indien banken overmatig nieuw geld creëren en dit in de economie pompen via consumptieve kredieten, creditcards en hypotheken, kan dit op korte en middellange termijn een ‘boom’ veroorzaken die banen schept en bedrijven aanmoedigt verder uit te breiden (hoogconjunctuur). Maar omdat deze booms aangewakkerd worden door een toename van private schulden in plaats van een toename van het inkomen, zullen zij vroeg of laat ontploffen. Op het moment dat de boom ontploft, start een recessie. Bedrijven gaan failliet en mensen verliezen hun baan. Het bestaande geldsysteem leidt dus per definitie tot booms en busts, en is daarom slecht voor bedrijven en banen.

1. geldcreatie door de private banken leidt tot een kunstmatige boom

Economische booms worden gevoed door mensen die geld besteden dat ze geleend hebben bij private banken. Ieder extra krediet creëert binnen het huidige geldsysteem immers gloednieuw geld. In de tien jaar voorafgaand aan de financiële crisis hebben banken de geldhoeveelheid ongeveer verdubbeld. Een kunstmatige boom is gecreëerd. Indien er zoveel nieuw geld wordt gecreëerd en in de economie wordt gepompt, voelt het in eerste instantie alsof iedereen rijker wordt – onder andere huizenprijzen gaan omhoog. Dit leidt tot gevoelens van toegenomen welvaart onder (en meer uitgaven door) huiseigenaren. Ondertussen moedigt gemakkelijke toegang tot krediet mensen alleen maar meer aan om geld te besteden dat ze niet hebben. Het gevolg is dat bedrijven meer verkopen, meer personeel aannemen, en meer kunnen lenen om uit te breiden.

2. uiteindelijk wordt de schuld te hoog en verandert de boom in een bust

Al het nieuw gecreëerde geld moet echter worden terugbetaald (met rente). De bestedingen in de reële economie gaan naar beneden indien meer en meer van de inkomens van de mensen wordt opgeslokt door aflossingen van schulden en rentebetalingen. Het is in feite zelfs nog erger. Want omdat nagenoeg al het geld gecreëerd is door private banken, verdwijnt het wanneer het wordt terugbetaald. Het wordt dus niet opnieuw in omloop gebracht of herbelegd: het verdwijnt letterlijk. Indien banken geen nieuwe leningen verstrekken om dit geld te vervangen, krimpt de geldhoeveelheid. Een kleinere hoeveelheid geld in circulatie, leidt vaak tot een lagere vraag naar goederen en diensten. Op deze manier belanden we in een recessie.

3. instabiliteit is slecht voor bedrijven

Het is lastig om een bedrijf goed te runnen indien er om de paar jaar recessies ontstaan als gevolg van geldcreatie door private. Bedrijven die goed worden geleid kunnen binnen het op bankschuld gebaseerde geldsysteem simpelweg failliet gaan als gevolg van een financiële crisis of recessie die veroorzaakt wordt overmatige kredietverlening. De meeste bedrijven hebben behoefte aan een stabiele economie zodat zij gestaag kunnen groeien, in plaats van een door bankschuld aangedreven boom gevolgd door een bust.

Kortom, een stabiele economie te creëren is goed voor banen en bedrijven. Door private banken het voorrecht van geldcreatie te ontnemen, kunnen we de conjunctuurcycli die werkloosheid en faillissementen om de paar jaar veroorzaken drastisch verminderen.