Geen schuld, geen krediet

1. waarom is er zoveel schuld?

Er is zoveel schuld omdat bijna elke euro in de economie wordt gecreëerd door een private bank. In dit op bankschuld gebaseerde geldsysteem staat geld gelijk aan bankschuld. Dit betekent dat naarmate we meer (kunnen) lenen, er ook meer geld is. Zolang private banken geld mogen creëren als schuld, is het voor het grote publiek dus onmogelijk om de schuldenberg te verminderen zonder gelijktijdig ook de geldhoeveelheid te verkleinen.

2. is schuld een keuze?

Omdat bijna al het geld (ruim 95%), door private banken gecreëerd is als schuld, zitten wij allemaal in een onhoudbare situatie ontstaan. Indien iemand zijn of haar schuld vermindert, betekent dit dat iemand anders zijn of haar schuld moet groeien indien we willen dat de geldhoeveelheid gelijk blijft. Tegenover elke 100 euro op een bankrekening staat 100 euro schuld. In de hele economie is er net zoveel geld als dat er schuld is. Geld = bankschuld.

Kortom, schuld is geen keuze. We kunnen binnen dit op bankschuld gebaseerde geldsysteem niet anders dan schuld hebben, omdat we anders geen geld hebben. Ofwel, we kunnen zonder de schulden.

3. waarom hebben huishoudens zoveel schulden?

Binnen een op bankschuld gebaseerd geldsysteem zijn banken geneigd steeds meer geld te creëren voor met name huizen. Hierdoor zullen de schulden van huishoudens steeds verder toenemen. Met name de huizenprijzen (en de hoogte van de hypotheken) zijn enorm gestegen de afgelopen decennia. Onderstaand filmpje laat de ontwikkelingen in UK zien. Voor Nederlands geldt nagenoeg hetzelfde.

4. waarom nemen onze schulden steeds verder toe?

Als wij geld lenen bij private banken, komt er nieuw geld in omloop. Banken zijn immers geldscheppende instellingen. Het gevolg is dat de totale geldhoeveelheid toeneemt. Als wij later onze schulden afbetalen, dan vermindert de geldhoeveelheid, via het omgekeerde proces. Het gevolg van een dalende geldhoeveelheid kan zijn dat de economie stagneert, of erger nog, het veroorzaakt een recessie. Kortom, om een recessie te vermijden is het essentieel dat wij sneller nieuwe schulden op ons nemen dan dat wij onze oude schulden aflossen. Dit is een gevolg van een op bankschuld gebaseerd geldsysteem.

5. is het mogelijk schulden te verminderen zonder een recessie te veroorzaken?

Binnen een op bankschuld gebaseerd geldsysteem is het onmogelijk schulden te verminderen zonder een recessie te veroorzaken. De afgelopen jaren hebben we gezien wat er gebeurt indien banken minder kredieten verstrekken (minder geld creëren). Indien de geldhoeveelheid in de reële economie niet groeit zijn steeds meer mensen en bedrijven niet in staat hun rentelasten en aflossingsverplichtingen na te komen. Een economische recessie is het logische gevolg.

Door geldcreatie onder publiek bestuur te plaatsen kan rentevrij geld in omloop worden gebracht. We gaan voorbij ‘Geld = Bankschuld’. Binnen een dergelijk geldsysteem is het wel mogelijk schulden te verminderen zonder een recessie te veroorzaken. Laten we dit doen.