Geen democratische allocatie

1. we hebben de macht om geld te creëren aan banken gegeven, zonder verantwoordingsplicht

Ruim 95% van al het geld dat in Nederland is gecreëerd door private banken. Banken creëren dit geld wanneer zij leningen verstrekken. Dit betekent dat zij kunnen bepalen waar nieuw gecreëerd geld naar toe gaat in de economie. Private banken hebben binnen het huidige op bankschuld gebaseerde geldsysteem dus de macht om de economie vorm te geven. Ze hebben het privilege op geldcreatie de afgelopen decennia gebruikt om huizenprijzen op te drijven en speculatieve financiële bubbels te creëren. Sinds de crisis hebben zij bovendien kredietverlening aan het MKB geminimaliseerd. Het is uitermate vreemd dat private banken geen wettelijke verplichting hebben om het privilege op geldcreatie in het belang van de samenleving als geheel in te zetten en dat wij geen instrumenten hebben om private banken ter verantwoording te roepen wanneer zij dit privilege misbruiken.

2. deze macht om geld te creëren is geconcentreerd bij slechts een paar mensen aan de top van grootbanken

Slechts vier banken (ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS) creëren 90% van het geld in de Nederland. Het aantal bestuursleden is op een paar handen te tellen. Sommige van deze bestuursleden hebben echter veel meer beslissingsbevoegdheid dan anderen. Dit betekent dat het zeer waarschijnlijk zo is dat slechts een twintigtal mensen de grote kredietbeslissingen nemen. Zij bepalen hoeveel nieuw geld er gecreëerd moet worden en waar dit geld voor gebruikt wordt.

Dit is een enorme concentratie van macht waarbij geen sprake is van transparantie en verantwoordingsplicht aan de rest van de samenleving. Deze bestuursleden hoeven geen verantwoording af te leggen aan het publiek of de economie in ruimere zin. Hun voornaamste zorg is om de aandeelhouderswaarde van hun bank te vergroten.

Het is gevaarlijk en ondemocratisch om zoveel macht neer te leggen in de handen van een beperkt aantal mensen met private belangen. De financiële crisis heeft laten zien hoe ernstig de gevolgen hiervan kunnen zijn.

3. er is nooit een democratisch besluit geweest om banken het privilege van geldcreatie te geven.

Wanneer de overheid praat over het deels privatiseren van de gezondheidszorg vindt er een enorm publiek debat plaats met verschillende argumenten. Vreemd genoeg is er in Nederland nooit een debat of een stemming in het parlement geweest om banken het privilege van geldcreatie te geven. In het verleden is wel besloten dat private banken dienen te stoppen met het creëren van cash (munten en biljetten). Het creëren van digitaal geld is echter buiten beschouwing gelaten. Deze vorm van geld maakt nu echter ruim 95% van de geldhoeveelheid uit. Het is dus de hoogste tijd hier een debat over te voeren. Tot op heden lijken de meeste Kamerleden zich echter niet bewust van het feit dat de macht om geld te creëren naar de private banken is verschoven.

Samenvatten, de macht om geld te creëren beïnvloedt vrijwel alle aspecten van onze samenleving. Het is dus zorgwekkend dat dit zonder democratisch besluit in de handen van private banken terecht is gekomen. Dit dient zo spoedig mogelijk te gebeuren.