Stichting Ons Geld

Doelstelling
Projecten
Achtergrond
Verhaal
Mensen
Beleid
Ons Geld is een team van academici, economen, kunstenaars, filosofen, activisten, ondernemers, boekhouders, ex-bankiers, docenten en architecten met een wens onze maatschappij op een hoger niveau te brengen.
Ons Geld zorgt voor kennis, bewustwording en publieke debat over hervorming van het geldstelsel zodater een maatschappelijk verantwoord en eerlijk geldstelsel komt.

Onze Visie

Ons Geld stelt zich een samenleving voor waarin het geldsysteem aan de volgende principes voldoet:
1

Eerlijk, Veilig, Transparant, Democratisch

het geldstelsel (inclusief geldschepping) ten dienste staat aan de samenleving en eerlijk, veilig, transparant en democratisch is;
2

Onafhankelijke publieke macht

geldschepping en de geld-infrastructuur in handen zijn van een publieke, onafhankelijke en onpartijdige macht;
3

Publiek & Privaat gescheiden

helder gescheiden zijn van private belangen;
4

Iedereen inzicht

iedereen inzicht heeft in hoe het geldstelsel werkt;
5

Democratische allocatie

over de toedeling van nieuw geld democratisch wordt besloten;
6

Productie i.p.v. Speculatie

nieuw geld terecht komt in de productieve economie in plaats van in vastgoed en financiële markten;

Onze Missie

Om dit te bereiken stelt Ons Geld zich de volgende doelen:
 • 1

  Monetaire hervorming

  Ons Geld wil monetaire hervorming realiseren: het ontvlechten van geld (publiek) en krediet (privaat);
 • 2

  Publiek digitaal geldstelsel

  Ons Geld wil een veilig en stabiel publiek digitaal geldstelsel implementeren, beheerd vanuit het publieke belang;
 • 3

  Afschaffing staatssteun aan banken

  Ons Geld wil overheidssteun aan private geldsoorten en aan de uitgevers van privaat geld (banken) afschaffen.
 • 4

  Vergroting bewustzijn

  Ons Geld wil het bewustzijn over geldschepping en het geldstelsel vergroten, waarbij zoveel mogelijk mensen kennis hebben over (alternatieven voor) de inrichting van het geldstelsel;
 • 5

  Publieke belangenbehartiging

  Ons Geld wil het publieke belang behartigen en invloed uitoefenen om hervorming van het geldstelsel mede vorm te geven;

Onze Uitgangspunten

Brede steun

van een diverse groep supporters, we streven naar ‘verbreding, verdieping en versnelling van de maatschappelijke beweging.’

Politieke neutraliteit

steun van alle politieke partijen, nationaal en internationaal.

Invloed dankzij kennis

met inhoud bijdragen aan het debat over de inrichting van het geldstelsel, op hoog niveau met belangrijke spelers in dialoog gaan en nieuwe (technische) ontwikkelingen doorgronden en integreren in het debat over hervorming.
Naast 'burgerinitiatief Ons Geld' onplooide
Ons Geld uiteenlopende projecten.

Onze Projecten

2018

Money Maker 2

In 2018 produceerden we de tweede editie van het bordspel Money Maker met Engelse en Duitse vertaling. In Money Maker speelt iedere speler een commerciële bank die door kredietschepping de economie beïnvloedt. Krijg gratis Money Maker kado bij een donatie vanaf €50!
http://moneymaker.games
2018

Symposium: "Geld ZAT"

Op 7 juli 2018 is het Ons Geld congres in de Stadsschouwburg Utrecht.
https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2017-18/ons-geld-congres/
2018

Kinderboek: Het Bankenwezen

In 2018 hielpen we journalist Boban Braspenning zijn kinderboek publiceren over de rol van Het Bankenwezen. Een boekje dat het mogelijk maakt de rol van de bank in de samenleving te bespreken.
http://onsgeld.nu/hetbankenwezen
2017

Symposium: "Status van de Geldrevolutie"

Zondagochtend 18 juni 2017 was in Amsterdam het Ons Geld symposium over nut en noodzaak van geldhervorming. Ewald Engelen (Partij voor de Dieren), Paul Tang (Partij van de Arbeid), Renske Leijten (Socialistische Partij), Antoinette Hertsenberg (AVROTROS) én Ons Geld bespraken hoe het verder moet met ons geldstelstelsel.
2016

Money Maker 1

In 2016 produceerden we het bordspel Money Maker, een bordspel waarbij iedere speler een commerciële bank speelt met oneindig krediet. Alle 1000 stuks zijn over kerst uitverkocht.
http://moneymaker.games
2016

Ons Systeem

In 2016 begonnen we een maandelijkse meet-up om te dienen als startup-incubator voor radicale initiatieven.
2016

Monetaire educatie in curriculum

In 2016 begonnen we de werkgroep Educatie, met gastdocenten. Dit project heeft geleid tot de ontwikkeling van Money Maker.
2015

Samenwerking met Depositobank

In 2015 sloegen we de handen in elkaar met de initiatiefnemers van de Depositobank, een 100% veilige bank.
http://www.fullreserve.nl/
2014

Burgerinitiatief

In 2014 begonnen we een burgerinitiatief dat door De Verleiders werd gelanceerd op De Wereld Draait door, 120.000 handtekeningen behaalde, en een historisch debat in de Tweede Kamer veroorzaakte.
http://burgerinitiatiefonsgeld.nu
2013

Campagne 'de nationale bailout'

In 2013 flyerden we al verkleed als bankiers met informatieve teksten.
https://www.visionair.nl/ideeen/de-landelijke-bailout/
2013

Handleiding geldschepping

In 2013 zetten we banken onder druk om een "handleiding geldschepping" te publiceren, waardoor het maatschappelijk debat is opengebroken.
Ons Geld heeft voorstellen geformuleerd die kernachtig de fundamenten raken van grote maatschappelijke problemen. De oplossing die wordt voorgedragen wordt gekenmerkt door eenvoud en effectiviteit.
Bekijk onze voorstellen in detail ➜

Kernpunten

 • 1

  Een publiek geldstelsel gebaseerd op schuldvrij geld (fysiek en digitaal contant geld).

 • 2

  De overheid neemt volledige controle over fysieke en digitale belichaming van de algemene waarde eenheid.

 • 3

  De overheid stopt met alle steun aan andere geldsoorten. 

 • 4

  De overheid stopt met alle steun aan financiele instellingen.

Stichting Ons Geld is in 2012 begonnen door Luuk de Waal Malefijt. De campagne van Ons Geld heeft banken tot ongeziene transparantie over geldschepping bewogen en grootschalig het maatschappelijk debat beïnvloedt.

Ons Verhaal

Doelstelling Stichting Ons Geld

De statutaire doelstelling van Stichting Ons Geld is: het streven naar monetaire hervorming leidend tot een maatschappelijk verantwoord en dienend geldstelsel, als ook de ontwikkeling en verspreiding van kennis over (alternatieven voor) de regeling van het geldstelsel, alsmede de bevordering van het publieke debat daarover.

Sinds 2012

Stichting Ons Geld is in 2012 opgericht als Nederlandse zusterorganisatie van het Britse Positive Money en is onderdeel van de International Movement for Monetary Reform. In het begin besteedde Stichting Ons Geld haar aandacht vooral aan beantwoording van de vragen “Hoe werkt geldschepping?” en “Wat is de rol van banken daarbij?” Daarnaast onderzocht zij “wat centrale bankiers, bankiers, economen en politici eigenlijk van eldschepping weten”.

Snel succesvol

Stichting Ons Geld werd vrij snel gezicht en spreekbuis in Nederland voor een toenemende maatschappelijke belangstelling voor het geldstelsel, de werking ervan, de maatschappelijke gevolgen daarvan en de rol van het bankwezen daarbij.

Geldschepping op de agenda

In diverse kringen is het onderwerp geldschepping inmiddels naar de oppervlakte gekomen. Enkele banken en bankiers voelden zich daarbij genoodzaakt enige opening van zaken te geven en hun eigen medewerkers te gaan voorlichten (in Nederland met name ING en Rabobank). Ook internationaal neemt de aandacht toe (o.a. dankzij de Bank of England en de IJslandse regering). Echter, nog steeds is er veel te doen. Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private banken nagenoeg al het geld scheppen.

Doorbraak: theatervoorstelling en burgerinitiatief

In Nederland werd het onderwerp geldschepping opgepikt door theatermakers De Verleiders, die het op succesvolle wijze voor volle zalen aan de man brachten in hun voorstelling ‘Door de bank genomen’. In samenwerking met Ad Broere en Stichting Ons Geld resulteerde deze aandacht in het burgerinitiatief Ons Geld, dat op 21 april 2015 met meer dan 110.000 steunbetuigingen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen terverbetering ervan.

Onderzoek hervorming geldstelsel door WRR

De politieke behandeling volgde in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. Inmiddels voert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek uit naar hervorming van het geldstelsel. Het eindrapport wordt in het najaar van 2018 verwacht.

Draagvlak

Ons Geld kan rekenen op een brede en trouwe achterban. Ons Geld heeft bovendien een breed en groeiend netwerk in de politieke, academische en financiële wereld.

Stichting Ons Geld is aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Dit verplicht ons transparantie te geven over het bestuur en beleid, en staat het u toe te schenken met belastingvoordeel.