MEER INFO

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Libra: mijlpaal in de privatisering van geld

De euro krijgt een concurrent. Vanaf volgend jaar kunnen we ook betalen in libra, de digitale munt die Facebook onlangs aankondigde. Als wij massaal kiezen voor online betaalgemak hebben bank en overheid straks het nakijken. De libra bouwt voort op het door banken...

(G)een veilige haven voor giraal geld

Het burgerinitiatief Ons Geld zette geldschepping in 2015 op de politieke agenda. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam hierop met het advies een veilige bewaarplaats te creëren voor giraal geld. Deze week blijkt dat de minister van Financiën...

Publieke bewaarinstelling – veilige haven en gelijk speelveld voor giraal geld

In zijn rapport “Geld en schuld” roept de WRR op tot invoering van een veilige haven voor giraal geld. In dit position paper stellen wij voor om deze veilige haven de vorm te geven van een publieke bewaarinstelling die full reserve rekeningen aanbiedt, op basis...

Interview: Komt er een hervorming van ons geldstelsel?

Teo, het Tijdschrift voor het ECONOMISCH ONDERWIJS, legde enkele vragen voor aan Edgar Wortmann van Ons Geld naar aanleiding van het WRR-rapport “Geld en schuld”: De WRR doet in “Geld en schuld: de publieke taak van banken” diverse aanbevelingen (vooral aan de...

Schuldgeld ontwricht samenleving en planeet

Het bankgeldstelsel is gebaseerd op ‘schuld’, daar het hoofdzakelijk bestaat uit geldtegoeden. Dat zijn vorderingen op banken die aan risico blootstaan. De banken financieren zich met ons spaargeld, om vervolgens meer geldtegoeden te scheppen, en inflatie. Dit...

Ons Geld in Carré!

Stichting Ons Geld en De Verleiders organiseren het congres 'Ons Geld in Carré', op zaterdag 23 februari van 15.00 tot 17.30 u in Koninklijk Theater Carré.Na het verschijnen van het WRR rapport 'Geld en schuld' op 17 januari jongstleden en de vele commentaren daarop...

gelddebat

de inrichting van het geldstelsel is een democratische keuze, praat mee!

gelddebat

de inrichting van het geldstelsel is een democratische keuze, praat mee!

Stabiel, dienstbaar en democratisch!

Het geldstelsel gaat veranderen. De vraag is niet of, maar hoe. Het internet maakt een geldstelsel onafhankelijk van banken mogelijk. Het scheppen van geld moeten we niet overlaten aan de commercie. Het is een zaak van ons allemaal. Net als de inrichting van onze geldinfrastructuur.

Je hoeft zelf geen expert te zijn om belangrijke ontwerpeisen te stellen hierbij. Ongeacht de technische details en uitwerking van een nieuw stelsel, de complexiteit van voorgestelde oplossingen of veranderingen. Iedereen kan in een maatschappelijk debat zich nu laten horen als het gaat om belangrijke uitgangspunten.

stabiel
Ons Geld streeft naar een stabiel en veilig geldstelsel. Waarbij je je geld veilig kunt bewaren, zonder gedwongen zijn het uit te lenen (aan een bank). Waarbij de samenleving niet langer de risico’s opvangt van banken. En waarbij geld altijd zijn betaalkracht behoudt, ook als landen, banken of financiële markten onderuit gaan. Een geldstelsel dat binnen wettelijke kaders wordt beheerd door een onafhankelijke, transparante ‘vierde’ macht binnen de staatsinrichting: de geldbeherende macht.

dienstbaar
Ons Geld streeft naar een maatschappelijk verantwoord en eerlijk geldstelsel, dat de samenleving dient. Waarbij nieuw geld in de reële economie van gewone mensen komt, en niet vooral wordt gebruikt voor bestaand vastgoed, financiële activa of het creëren van bubbels. Waarbij de huidige schuldenberg kan worden afgelost en hoge schulden(lasten), die nu zorgen voor spanningen, onrecht en stagnatie in de samenleving, kunnen verdwijnen.

democratisch
Ons geld streeft naar een geldstelsel (inclusief geldschepping) dat eerlijk en transparant wordt beheerd. Waarbij overheid en financiële markten strikt gescheiden zijn, en private financiële ondernemingen niet langer overheidssteun krijgen. Waarbij de inflatie op nul gehouden wordt, zodat geld zijn betaalkracht behoudt. En nieuw geld democratisch kan worden gebruikt voor het oplossen van de problemen van deze tijd.

Wat is geld?
Lesboeken hebben het vaak over geld als rekeneenheid, ruilmiddel of oppotmiddel. Dat is merkwaardig en weinig verhelderend. Er zijn betere begrippen.

waarde-eenheid
Geld als waarde-eenheid maakt helder hoeveel een goed of dienst waard is, zodat je ze kunt vergelijken. Het is geen te meten, objectieve eenheid, maar een conventie of afspraak binnen een gemeenschap.

zuivere betaalkracht
Geld is een betaalmiddel dat zelf geen waarde heeft, maar zuivere betaalkracht weergeeft. Die ook op later moment kan worden gebruikt. Digitalisering maakt mogelijk dat geld niet langer een claim of schuldvordering hoeft te zijn. Het kan een digitaal geldsobject zijn, met zuivere betaalkracht. Dat je zelf veilig in eigendom kan hebben, zoals contant geld. Het is gewenst dat geld ook op later moment zijn betaalkracht behoudt.

de Ons Geld-oplossing
Nu is meer dan 95% van al het geld ‘bankgeld’: een schuldvordering, een claim op de bank. Dat staat bloot aan risico’s en hierover moet rente worden betaald. Ons Geld pleit voor een oplossing waarin geld geen schuld (geldvordering) is, maar de belichaming van betaalkracht en de algemene waarde-eenheid.

schuldvrij
Geld wordt dan schuldvrij. Schuldvorderingen en claims op geld – zoals bankgeld – kunnen in onze oplossing vervolgens gewaardeerd worden naar hun werkelijke waarde: gebaseerd op de onderliggende assets. Dat betekent dat ook banken voor geld dat ze in bruikleen krijgen, helder zullen moeten aangeven wat ze ermee doen. Ze zullen moeten duiden welke dekking, opbrengsten en risico’s er tegenover staan.

Verder lezen:

Burgerinitiatief Ons Geld

13 januari 2015 waren de toneelmakers De Verleiders bij De Wereld Draait Door naar aanleiding van hun spraakmakende voorstelling ‘Door de bank genomen’ over geldschepping. Hier riepen zij op tot het burgerinitiatief Ons Geld. Binnen 24 uur waren de benodigde 40.000 handtekeningen al binnen. Op 21 april 2015 werd het met 113.000 steunbetuigingen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan. Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het burgerinitiatief ontvankelijk verklaard.

rondetafelgesprek/hoorzitting commissie van Financiën
Op 14 oktober 2015 organiseerde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek/hoorzitting over de werking van het geldstelsel. Hierin konden de initiatiefnemers hun burgerinitiatief mondeling toelichten. Lees hier de position papers (pdf) van Ons GeldEdgar WortmannMartijn Jeroen van der LindenGeorge van HoutsLuuk de Waal Malefijt en van andere genodigden: De Nederlandsche Bank, de ING bank en Klaas van Egmond. Het burgerinitiatief werd geagendeerd voor een plenair debat in de Tweede Kamer en minister Dijsselbloem van Financiën werd om een kabinetsreactie gevraagd. Ons Geld reageerde op deze brief van 1 februari 2016.

plenaire vergadering in Tweede Kamer
16 maart 2016 werd het burgerinitiatief Ons Geld besproken in de Tweede Kamer. George van Houts sprak namens Burgerinitiatief Ons Geld en toneelgroep De Verleiders tot de plenaire vergadering. Lees zijn betoog (pdf). Lees of kijk het hele debat terug. Aan het woord kwamen Wassenberg (PvdD), Merkies (SP), Özturk (GrKÖ), Grashoff (GroenLinks), Koolmees (D’66), Nijboer (PvdA), Van Dijck (PVV), Omtzigt (CDA), Harbers (VVD) en kamerlid Klein. (In reactie op Harbers (VVD) stuurde Ons Geld 19 maart 2016 hem deze brief.) De resultaten van dit debat zijn:

 
Donderdag 17 januari 2019 presenteert de WRR het rapport Geld en schuld: De publieke rol van banken.

Europa

De overstap op digitaal contant geld kan de Europese Unie veel ellende besparen. Daar hebben we de Europese Commissie op gewezen. We ontvingen een merkwaardige reactie. Ze lijken ons voorstel te begrijpen. Maar het valt zozeer buiten de geijkte kaders, dat ze in 2017 nog niet wisten wat ze ermee aanmoesten. Wij verwachten dat dit nu snel gaat veranderen. Digitalisering gaat het financiële landschap hoe dan ook veranderen. En het op schuld gebaseerde geldstelsel is onhoudbaar.

Verder lezen:

International Movement for Monetary Reform (IMMR)

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

veilige rekening

waar je je geld kunt bewaren zonder gedwongen te zijn het uit te lenen (aan een bank)

veilige rekening

waar je je geld kunt bewaren zonder gedwongen te zijn het uit te lenen (aan een bank)

100% veilig sparen en betalen

SP Kamerlid Alkaya lanceerde 19 december 2018 zijn initiatiefnota: 100% veilig sparen en betalen

Het vertrek van Emiel Roemer bezorgde Mahir Alkaya een zetel in de Kamer. In zijn eerste week haalde hij al de voorpagina van het AD: “Moet de overheid niet zelf een digitale munt gaan uitgeven?” Inmiddels heeft dit verder uitgewerkt. Hij pleit voor een parlementaire commissie die gaat zorgen voor de invoering van een publieke betaalinfrastructuur en 100% veilig geld.

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft hierop aan minister van Hoekstra van Financiën gevraagd om een reactie namens het Kabinet.

Tweede kamer motie veilige bank

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

depositobank

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

digitaal geld

dat net zo makkelijk is als bankgeld en net zo veilig als contant geld

digitaal geld

dat net zo makkelijk is als bankgeld en net zo veilig als contant geld

digitaal contant geld

Vorderingen op de bank (bankgeld) zijn de afgelopen eeuw gedigitaliseerd. Nu is het de hoogste tijd om ook ons overheidsgeld te digitaliseren! Zodat ons echte geld ge-update wordt. Met een digitale vorm van contant geld kunnen we makkelijk en veilig betalen over grote afstand.

Bijna al het geld is nu giraal, een ‘nog-tegoed-van-de-bank’ (waarmee banken kunnen doen wat ze willen), gegarandeerd door de overheid. Met deze update kan ons geld zélf, als een digitale variant van contant geld, de eenheid worden van door de overheid gegarandeerde betaalkracht.

digitalisering
Geldhervorming hangt samen met ICT. De huidige stand van deze techniek maakt het overbodig om de geldomloop over bankbalansen te laten lopen. Tegelijkertijd maakt deze het makkelijker om aanspraken op reële waarden overdraagbaar te maken. Denk aan de tokenisering van aandelen en obligaties. De 'store of value' functie van geld wordt overgenomen door effecten die 'peer-2-peer' kunnen worden overdragen. 

geld als betaalkracht
Digitaal contant geld verliest zijn functie van 'store of value'. Het aanhouden van stevige liquiditeitsbuffers wordt gestimuleerd. Dat maakt de economie stabiel, weerbaar én flexibel. Maar ongebreidelde oppotting van digitaal contant geld kun je onmogelijk maken. Geld moet circuleren. Voor zover de bezitter het zelf niet in omloop brengt, kan de overheid dat doen, door heffing van monetaire belasting.

Verder lezen:

E-krona, digitaal contant geld in Zweden?

In 2015 riep Ons Geld al op om te gaan experimenteren met digitaal contant geld. Helaas is dit nog niet opgepakt door regering en kamerleden.

Zweden
In Zweden startte de monetaire autoriteit, de Riksbank, al wel een project rond invoering van een digitale munt, de e-krona. In 2017 verkenden ze het terrein en in 2018 kondigden ze aan er daadwerkelijk mee te gaan experimenteren. De Riksbank ziet in dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun geld veilig en handzaam te bewaren. De Riksbank twijfelt nog of het de vorm krijgt van een bankrekening bij de centrale bank of dat het meer gaat lijken op contant geld. Ze neigt naar de “contante” richting. Daar is Ons Geld blij mee want dat zou een stap zijn richting een stabiel en eerlijk geldstelsel.

Deze pdf legt het fundamentele verschil uit tussen contant geld en een bankrekening, het belang van een digitale variant van contant geld en beschrijft dit experiment.

Meer over de e-krona:
https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona/e-krona-reports/e-krona-project-report-1/
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-riksbanks-e-kronaproject-report-2.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/engelska/ingves/2018/the-e-krona-and-thepayments-of-the-future.pdf

 

cryptogeld in de Tweede Kamer & voorstel digitale overheidsmunt


hoorzitting/rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO’s
24 januari 2018 hield de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een hoorzitting / rondetafelgesprek over Cryptocurrencies/ICO's. Er waren position papers van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL), Follow Coin BV, de Vereniging van Effectenbezitter (VEB), de ING bank, DutchChain, het Platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) en Bitonic.

Kijk het hier terug: deel 1 en deel 2.

voorstel digitale overheidsmunt
Met name de position paper van Thomas Bollen van Follow the Money was interessant, hij pleitte voor de invoering van een digitale overheidsmunt.

brief minister Hoekstra van Financiën m.b.t. ontwikkelingen cryptovaluta
Lees hier de Brief regering d.d. 8 maart 2018 Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta

plenaire vergadering Cryptovaluta
Op aanvraag van Paternotte (D’66) debatteerde de Tweede Kamer woensdag 16 mei 2018 over cryptovaluta met minister Hoekstra. Verder spraken: Van der Linde (VVD), Nijboer (PvdA), Bruins (ChristenUnie), Ronnes (CDA), Alkaya (SP), Mulder (PVV), Snels (GroenLinks) en Azarkan (DENK).

Lees het debat hier terug of kijk het hier terug.

cryptogeld

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

publieke geldschepping

in het algemeen belang en onderworpen aan een nul-inflatiebeleid

publieke geldschepping

in het algemeen belang en onderworpen aan een nul-inflatiebeleid

Wat is geldschepping?

Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private commerciële banken verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de geldschepping. Slechts 5% van de Nederlanders vindt dit ook wenselijk. Een ruime meerderheid vindt dat een publieke instelling geld zou moeten schepen.

hoe werkt het?
Banken scheppen geld door krediet te verlenen. De bank creëert nieuw geld op de bankrekening van de kredietnemer. En creëert bij de bank een rentedragende vordering op de kredietnemer. Dit gebeurt digitaal, met een druk op de knop. De tegoeden die daarbij ontstaan zijn 1 op 1 inwisselbaar met de euro. De centrale bank bewaakt die inwisselbaarheid. Zo kunnen commerciële banken geldscheppen en ontstaat vrijwel al het nieuwe geld.

nog weinig kennis
Veel politici en economen weten niet waar geld vandaan komt of wie daarvan profiteert. Voor veel van hen is het er gewoon. Ook leerboeken zitten er vaak naast.

waarom publieke geldschepping?
Stichting Ons Geld wil juist aandacht, meer kennis en vooral debat over geldschepping. Ze wil dat we nieuw geld in de echte economie van de meeste mensen terecht komt. Die daarmee het liefst de schuldenberg zo snel mogelijk aflossen. Laten we stoppen om commerciële banken nieuw geld te laten scheppen als nóg meer schulden voor vooral bestaand vastgoed, financiële activa en bubbels. Ze wil dat het geldstelsel inclusief geldschepping dienstbaar is aan de samenleving en eerlijk, veilig en transparant wordt beheerd.

de mythe van onverantwoorde inflatie
In de opinie van veel economen wordt geldschepping door de overheid steevast geassocieerd met inflatie, en zelfs hyperinflatie. Deze opinie is niet op feiten gebaseerd. Met betrekking tot de Nederlandse staat is geen moment aan te wijzen van overmatige geldschepping door of vanwege de overheid. Ook de internationale voorbeelden die dikwijls worden aangehaald, zoals de Duitse hyperinflatie tijdens de Weimar-republiek, en de inflatie van het Franse en het Amerikaanse revolutionaire papiergeld, zijn niet toe te schrijven aan onverantwoorde geldschepping door de uitgevende overheid.

Meer informatie:

brieven naar banken

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

Lees verder:

WRR-onderzoek Geld en schuld

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

schuldvrij geld

dat niet onderuit gaat als landen, banken of financiële markten onderuit gaan en altijd zijn betaalkracht behoudt

schuldvrij geld

dat niet onderuit gaat als landen, banken of financiële markten onderuit gaan en altijd zijn betaalkracht behoudt

schuldgebaseerd bankgeldstelsel

Het bankgeldstelsel is gebaseerd op ‘schuld’, omdat het vooral bestaat uit geldtegoeden. Geld op bankrekeningen bestaat uit vorderingen van de rekeninghouders op banken die aan risico blootstaan. De banken financieren zich met ons spaargeld, om vervolgens meer geldtegoeden te scheppen, en inflatie. Dit compenseren ze met rente.

waarom schuldvrij geld?
Rente moet ergens vandaan komen. Zo komt het dat ‘banksparen’ nooit neutraal is, maar zorgt dat ergens op aarde waarde wordt onttrokken. In het bankgeldstelsel moet met geld, geld worden gemaakt. Dit ondermijnt de leefbaarheid van samenleving en planeet. Om de sociale en ecologische ontwrichting te stoppen is overschakelen naar een schuldvrij geldstelsel noodzakelijk.

wat is schuldvrij geld?
Een schuldvrij geldstelsel is ‘rentevrij’. Het bestaat niet uit rentedragende geldvorderingen, maar uit geldsobjecten die je kunt bezitten, zonder gedwongen te zijn ze uit te lenen (aan je bank). Deze objecten hoeven dus niet noodzakelijk te renderen, noch ergens waarde te onttrekken. Je kunt ze bewaren in een oude sok. Om het hedendaagse geldstelsel op dergelijke objecten te kunnen baseren, moet er een digitale variant van in omloop komen: digitaal contant geld, dat je rustig kunt bewaren in je digitale kluis en makkelijk kunt gebruiken voor betaling aan iedereen.

hoe maak je schuldvrij geld?
De overheid moet deze digitale geldsobjecten scheppen en daarbij zorgen voor een nulinflatiebeleid. Dat kan omdat digitaal schuldvrij geld net zo makkelijk kan worden toegevoegd aan de geldsomloop als dat het eraan kan worden onttrokken. Anders dan bankgeld kan het worden weggegeven (uitgekeerd) zonder dat daarbij enige schuld ontstaat. Ook kan het worden teruggenomen (wegbelast) waar het te veel ophoopt. Een nul-inflatiebeleid haalt alle redenen weg om over geld rente uit te keren. Zo wordt een schuldvrij geldstelsel ook een rentevrij geldstelsel.

meer geld, minder schuld
Als geldtegoeden worden omgezet in digitaal contant geld wordt spaargeld inactief. Het is dan niet meer (in een bank) geïnvesteerd, maar rust in een digitale kluis. De overheid kan, om economische krimp te voorkomen, extra geld in omloop brengen. Met dat extra geld kunnen bestaande schulden worden afgelost. En kunnen huishoudens vermogen opbouwen. Ze krijgen zo minder schulden en hoeven ook minder schulden te maken. Ze krijgen vermogen om aan anderen te lenen.

Lees verder:

betaalkracht

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

geldbeherende (vierde) macht

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

geldbeherende (vierde) macht

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

onafhankelijk beheer

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

nul-inflatie

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

democratische toedeling

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

democratische toedeling

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

nieuw geld in reële economie

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

voorkomen van deflatie

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

0

strikte scheiding van 'publiek' en 'privaat'

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

0

strikte scheiding van 'publiek' en 'privaat'

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

ontvlechten geld en krediet

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

afschaffen overheidssteun private geldsoorten

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

decentralisering van kredietverlening

zodat kredietbeslissingen zo decentraal mogelijk genomen worden door de uiteindelijke verschaffers van krediet (‘het publiek’)

decentralisering van kredietverlening

zodat kredietbeslissingen zo decentraal mogelijk genomen worden door de uiteindelijke verschaffers van krediet (‘het publiek’)

het nieuwe bankieren

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

geldhervorming

De grootste uitdaging is de transitie, waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door de overheid uit te geven digitaal contant geld. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken.

geldhervorming

De grootste uitdaging is de transitie, waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door de overheid uit te geven digitaal contant geld. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken.

geldhervorming in 3 stappen

De grootste uitdaging om tot een beter geldstelsel te komen is de transitie. Waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door een de overheid uit te geven digitale variant van contant geld.

Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken. Geld is dan niet meer gebaseerd op schuld, maar op betaalkracht. En behoudt deze betaalkracht door de inflatie op nul te houden. Om deflatie te voorkomen kan democratisch worden besloten met nieuw geld de problemen van deze tijd op te lossen. Dit kunnen we uitvoeren in drie stappen:

Stap 1: Creatie van digitaal contant geld.
Allereerst moet het alternatief voor het bankgeld, in de vorm van het digitale contant geld van de toekomst worden gecreëerd. Pas als het beproefd is, kan het algemeen in gebruik worden genomen. Tot die tijd moet het bankgeldstelsel overeind worden gehouden. De introductie van het nieuwe digitale geld moet geleidelijk gebeuren, zonder het bestaande stelsel te verstoren.

Stap 2: Digitaal contant geld vervangt bankgeld.
Als het nieuwe digitale geld zich heeft bewezen is het tijd om geldtegoeden om te zetten in digitaal contant geld. Geld op de betaalrekening kan van rechtswege worden omgezet. Andere commerciële geldvormen, zoals spaartegoeden en geldmarkt-instrumenten worden vraaggedreven omgezet. Na die omzetting wordt alle overheidssteun aan private geldvormen afgeschaft.

Stap 3: Vermindering van de schuldenberg.
Banken verliezen bij stap 2 een groot deel van hun financiering. Ze gaan tijdelijk aan het infuus van de centrale bank. Banken kunnen hun schuld aan de centrale bank aflossen naarmate het publiek en de overheid hun schulden aan banken aflossen. Dat proces wordt versneld door uitkering van ‘dividend’ aan overheid en burgers. Die kunnen daarmee hun bankschulden aflossen. En daarna de banken ook. De schuldenberg wordt dan afgebouwd. Dat maakt de samenleving en de banken weer gezond.

Het resultaat
De geldomloop bestaat dan geheel uit fysiek en digitaal contant geld. Geldvorderingen bij banken krijgen dan een vrije wisselkopers en zijn dus niet meer één op één inwisselbaar met de valuta. Het geld is niet meer op schuld gebaseerd, maar op de betaalkracht die het belichaamt.
Door afbetaling van de systeemschuld kan de schuldenberg worden afgebouwd.
Om de betaalkracht van geld op nul te houden en deflatie te voorkomen kunnen extra overheidsinvesteringen de grote problemen van deze tijd aanpakken.

Verder lezen:

burgerdividend
afbouwen schuldenberg

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

verder lezen:

Ons Geld blog

 

 

 

Ons Geld onderzoekt het geldstelsel en betere alternatieven ervoor, blogt hierover en verzamelt relevant nieuws.

 

 

MEER INFO

Wil je meer weten over geldschepping, het geldstelsel, onze voorstellen en publicaties? Zoek je lees- en videotips om je verder te verdiepen? Of onze geldpedia?

gelddebat

de inrichting van het geldstelsel is een democratische keuze, praat mee!

gelddebat

de inrichting van het geldstelsel is een democratische keuze, praat mee!

Stabiel, dienstbaar en democratisch!

Het geldstelsel gaat veranderen. De vraag is niet of, maar hoe. Het internet maakt een geldstelsel onafhankelijk van banken mogelijk. Het scheppen van geld moeten we niet overlaten aan de commercie. Het is een zaak van ons allemaal. Net als de inrichting van onze geldinfrastructuur.

Je hoeft zelf geen expert te zijn om belangrijke ontwerpeisen te stellen hierbij. Ongeacht de technische details en uitwerking van een nieuw stelsel, de complexiteit van voorgestelde oplossingen of veranderingen. Iedereen kan in een maatschappelijk debat zich nu laten horen als het gaat om belangrijke uitgangspunten.

stabiel
Ons Geld streeft naar een stabiel en veilig geldstelsel. Waarbij je je geld veilig kunt bewaren, zonder gedwongen zijn het uit te lenen (aan een bank). Waarbij de samenleving niet langer de risico’s opvangt van banken. En waarbij geld altijd zijn betaalkracht behoudt, ook als landen, banken of financiële markten onderuit gaan. Een geldstelsel dat binnen wettelijke kaders wordt beheerd door een onafhankelijke, transparante ‘vierde’ macht binnen de staatsinrichting: de geldbeherende macht.

dienstbaar
Ons Geld streeft naar een maatschappelijk verantwoord en eerlijk geldstelsel, dat de samenleving dient. Waarbij nieuw geld in de reële economie van gewone mensen komt, en niet vooral wordt gebruikt voor bestaand vastgoed, financiële activa of het creëren van bubbels. Waarbij de huidige schuldenberg kan worden afgelost en hoge schulden(lasten), die nu zorgen voor spanningen, onrecht en stagnatie in de samenleving, kunnen verdwijnen.

democratisch
Ons geld streeft naar een geldstelsel (inclusief geldschepping) dat eerlijk en transparant wordt beheerd. Waarbij overheid en financiële markten strikt gescheiden zijn, en private financiële ondernemingen niet langer overheidssteun krijgen. Waarbij de inflatie op nul gehouden wordt, zodat geld zijn betaalkracht behoudt. En nieuw geld democratisch kan worden gebruikt voor het oplossen van de problemen van deze tijd.

Wat is geld?
Lesboeken hebben het vaak over geld als rekeneenheid, ruilmiddel of oppotmiddel. Dat is merkwaardig en weinig verhelderend. Er zijn betere begrippen.

waarde-eenheid
Geld als waarde-eenheid maakt helder hoeveel een goed of dienst waard is, zodat je ze kunt vergelijken. Het is geen te meten, objectieve eenheid, maar een conventie of afspraak binnen een gemeenschap.

zuivere betaalkracht
Geld is een betaalmiddel dat zelf geen waarde heeft, maar zuivere betaalkracht weergeeft. Die ook op later moment kan worden gebruikt. Digitalisering maakt mogelijk dat geld niet langer een claim of schuldvordering hoeft te zijn. Het kan een digitaal geldsobject zijn, met zuivere betaalkracht. Dat je zelf veilig in eigendom kan hebben, zoals contant geld. Het is gewenst dat geld ook op later moment zijn betaalkracht behoudt.

de Ons Geld-oplossing
Nu is meer dan 95% van al het geld ‘bankgeld’: een schuldvordering, een claim op de bank. Dat staat bloot aan risico’s en hierover moet rente worden betaald. Ons Geld pleit voor een oplossing waarin geld geen schuld (geldvordering) is, maar de belichaming van betaalkracht en de algemene waarde-eenheid.

schuldvrij
Geld wordt dan schuldvrij. Schuldvorderingen en claims op geld – zoals bankgeld – kunnen in onze oplossing vervolgens gewaardeerd worden naar hun werkelijke waarde: gebaseerd op de onderliggende assets. Dat betekent dat ook banken voor geld dat ze in bruikleen krijgen, helder zullen moeten aangeven wat ze ermee doen. Ze zullen moeten duiden welke dekking, opbrengsten en risico’s er tegenover staan.

Verder lezen:

Burgerinitiatief Ons Geld

13 januari 2015 waren de toneelmakers De Verleiders bij De Wereld Draait Door naar aanleiding van hun spraakmakende voorstelling ‘Door de bank genomen’ over geldschepping. Hier riepen zij op tot het burgerinitiatief Ons Geld. Binnen 24 uur waren de benodigde 40.000 handtekeningen al binnen. Op 21 april 2015 werd het met 113.000 steunbetuigingen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan. Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het burgerinitiatief ontvankelijk verklaard.

rondetafelgesprek/hoorzitting commissie van Financiën
Op 14 oktober 2015 organiseerde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek/hoorzitting over de werking van het geldstelsel. Hierin konden de initiatiefnemers hun burgerinitiatief mondeling toelichten. Lees hier de position papers (pdf) van Ons GeldEdgar WortmannMartijn Jeroen van der LindenGeorge van HoutsLuuk de Waal Malefijt en van andere genodigden: De Nederlandsche Bank, de ING bank en Klaas van Egmond. Het burgerinitiatief werd geagendeerd voor een plenair debat in de Tweede Kamer en minister Dijsselbloem van Financiën werd om een kabinetsreactie gevraagd. Ons Geld reageerde op deze brief van 1 februari 2016.

plenaire vergadering in Tweede Kamer
16 maart 2016 werd het burgerinitiatief Ons Geld besproken in de Tweede Kamer. George van Houts sprak namens Burgerinitiatief Ons Geld en toneelgroep De Verleiders tot de plenaire vergadering. Lees zijn betoog (pdf). Lees of kijk het hele debat terug. Aan het woord kwamen Wassenberg (PvdD), Merkies (SP), Özturk (GrKÖ), Grashoff (GroenLinks), Koolmees (D’66), Nijboer (PvdA), Van Dijck (PVV), Omtzigt (CDA), Harbers (VVD) en kamerlid Klein. (In reactie op Harbers (VVD) stuurde Ons Geld 19 maart 2016 hem deze brief.) De resultaten van dit debat zijn:

 
Donderdag 17 januari 2019 presenteert de WRR het rapport Geld en schuld: De publieke rol van banken.

Europa

De overstap op digitaal contant geld kan de Europese Unie veel ellende besparen. Daar hebben we de Europese Commissie op gewezen. We ontvingen een merkwaardige reactie. Ze lijken ons voorstel te begrijpen. Maar het valt zozeer buiten de geijkte kaders, dat ze in 2017 nog niet wisten wat ze ermee aanmoesten. Wij verwachten dat dit nu snel gaat veranderen. Digitalisering gaat het financiële landschap hoe dan ook veranderen. En het op schuld gebaseerde geldstelsel is onhoudbaar.

Verder lezen:

International Movement for Monetary Reform (IMMR)

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

veilige rekening

waar je je geld kunt bewaren zonder gedwongen te zijn het uit te lenen (aan een bank)

veilige rekening

waar je je geld kunt bewaren zonder gedwongen te zijn het uit te lenen (aan een bank)

100% veilig sparen en betalen

SP Kamerlid Alkaya lanceerde 19 december 2018 zijn initiatiefnota: 100% veilig sparen en betalen

Het vertrek van Emiel Roemer bezorgde Mahir Alkaya een zetel in de Kamer. In zijn eerste week haalde hij al de voorpagina van het AD: “Moet de overheid niet zelf een digitale munt gaan uitgeven?” Inmiddels heeft dit verder uitgewerkt. Hij pleit voor een parlementaire commissie die gaat zorgen voor de invoering van een publieke betaalinfrastructuur en 100% veilig geld.

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft hierop aan minister van Hoekstra van Financiën gevraagd om een reactie namens het Kabinet.

Tweede kamer motie veilige bank

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

depositobank

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

digitaal geld

dat net zo makkelijk is als bankgeld en net zo veilig als contant geld

digitaal geld

dat net zo makkelijk is als bankgeld en net zo veilig als contant geld

digitaal contant geld

Vorderingen op de bank (bankgeld) zijn de afgelopen eeuw gedigitaliseerd. Nu is het de hoogste tijd om ook ons overheidsgeld te digitaliseren! Zodat ons echte geld ge-update wordt. Met een digitale vorm van contant geld kunnen we makkelijk en veilig betalen over grote afstand.

Bijna al het geld is nu giraal, een ‘nog-tegoed-van-de-bank’ (waarmee banken kunnen doen wat ze willen), gegarandeerd door de overheid. Met deze update kan ons geld zélf, als een digitale variant van contant geld, de eenheid worden van door de overheid gegarandeerde betaalkracht.

digitalisering
Geldhervorming hangt samen met ICT. De huidige stand van deze techniek maakt het overbodig om de geldomloop over bankbalansen te laten lopen. Tegelijkertijd maakt deze het makkelijker om aanspraken op reële waarden overdraagbaar te maken. Denk aan de tokenisering van aandelen en obligaties. De 'store of value' functie van geld wordt overgenomen door effecten die 'peer-2-peer' kunnen worden overdragen. 

geld als betaalkracht
Digitaal contant geld verliest zijn functie van 'store of value'. Het aanhouden van stevige liquiditeitsbuffers wordt gestimuleerd. Dat maakt de economie stabiel, weerbaar én flexibel. Maar ongebreidelde oppotting van digitaal contant geld kun je onmogelijk maken. Geld moet circuleren. Voor zover de bezitter het zelf niet in omloop brengt, kan de overheid dat doen, door heffing van monetaire belasting.

Verder lezen:

E-krona, digitaal contant geld in Zweden?

In 2015 riep Ons Geld al op om te gaan experimenteren met digitaal contant geld. Helaas is dit nog niet opgepakt door regering en kamerleden.

Zweden
In Zweden startte de monetaire autoriteit, de Riksbank, al wel een project rond invoering van een digitale munt, de e-krona. In 2017 verkenden ze het terrein en in 2018 kondigden ze aan er daadwerkelijk mee te gaan experimenteren. De Riksbank ziet in dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun geld veilig en handzaam te bewaren. De Riksbank twijfelt nog of het de vorm krijgt van een bankrekening bij de centrale bank of dat het meer gaat lijken op contant geld. Ze neigt naar de “contante” richting. Daar is Ons Geld blij mee want dat zou een stap zijn richting een stabiel en eerlijk geldstelsel.

Deze pdf legt het fundamentele verschil uit tussen contant geld en een bankrekening, het belang van een digitale variant van contant geld en beschrijft dit experiment.

Meer over de e-krona:
https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona/e-krona-reports/e-krona-project-report-1/
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-riksbanks-e-kronaproject-report-2.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/engelska/ingves/2018/the-e-krona-and-thepayments-of-the-future.pdf

 

cryptogeld in de Tweede Kamer & voorstel digitale overheidsmunt


hoorzitting/rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO’s
24 januari 2018 hield de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een hoorzitting / rondetafelgesprek over Cryptocurrencies/ICO's. Er waren position papers van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL), Follow Coin BV, de Vereniging van Effectenbezitter (VEB), de ING bank, DutchChain, het Platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) en Bitonic.

Kijk het hier terug: deel 1 en deel 2.

voorstel digitale overheidsmunt
Met name de position paper van Thomas Bollen van Follow the Money was interessant, hij pleitte voor de invoering van een digitale overheidsmunt.

brief minister Hoekstra van Financiën m.b.t. ontwikkelingen cryptovaluta
Lees hier de Brief regering d.d. 8 maart 2018 Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta

plenaire vergadering Cryptovaluta
Op aanvraag van Paternotte (D’66) debatteerde de Tweede Kamer woensdag 16 mei 2018 over cryptovaluta met minister Hoekstra. Verder spraken: Van der Linde (VVD), Nijboer (PvdA), Bruins (ChristenUnie), Ronnes (CDA), Alkaya (SP), Mulder (PVV), Snels (GroenLinks) en Azarkan (DENK).

Lees het debat hier terug of kijk het hier terug.

cryptogeld

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

publieke geldschepping

in het algemeen belang en onderworpen aan een nul-inflatiebeleid

publieke geldschepping

in het algemeen belang en onderworpen aan een nul-inflatiebeleid

Wat is geldschepping?

Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private commerciële banken verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de geldschepping. Slechts 5% van de Nederlanders vindt dit ook wenselijk. Een ruime meerderheid vindt dat een publieke instelling geld zou moeten schepen.

hoe werkt het?
Banken scheppen geld door krediet te verlenen. De bank creëert nieuw geld op de bankrekening van de kredietnemer. En creëert bij de bank een rentedragende vordering op de kredietnemer. Dit gebeurt digitaal, met een druk op de knop. De tegoeden die daarbij ontstaan zijn 1 op 1 inwisselbaar met de euro. De centrale bank bewaakt die inwisselbaarheid. Zo kunnen commerciële banken geldscheppen en ontstaat vrijwel al het nieuwe geld.

nog weinig kennis
Veel politici en economen weten niet waar geld vandaan komt of wie daarvan profiteert. Voor veel van hen is het er gewoon. Ook leerboeken zitten er vaak naast.

waarom publieke geldschepping?
Stichting Ons Geld wil juist aandacht, meer kennis en vooral debat over geldschepping. Ze wil dat we nieuw geld in de echte economie van de meeste mensen terecht komt. Die daarmee het liefst de schuldenberg zo snel mogelijk aflossen. Laten we stoppen om commerciële banken nieuw geld te laten scheppen als nóg meer schulden voor vooral bestaand vastgoed, financiële activa en bubbels. Ze wil dat het geldstelsel inclusief geldschepping dienstbaar is aan de samenleving en eerlijk, veilig en transparant wordt beheerd.

de mythe van onverantwoorde inflatie
In de opinie van veel economen wordt geldschepping door de overheid steevast geassocieerd met inflatie, en zelfs hyperinflatie. Deze opinie is niet op feiten gebaseerd. Met betrekking tot de Nederlandse staat is geen moment aan te wijzen van overmatige geldschepping door of vanwege de overheid. Ook de internationale voorbeelden die dikwijls worden aangehaald, zoals de Duitse hyperinflatie tijdens de Weimar-republiek, en de inflatie van het Franse en het Amerikaanse revolutionaire papiergeld, zijn niet toe te schrijven aan onverantwoorde geldschepping door de uitgevende overheid.

Meer informatie:

brieven naar banken

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

Lees verder:

WRR-onderzoek Geld en schuld

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

schuldvrij geld

dat niet onderuit gaat als landen, banken of financiële markten onderuit gaan en altijd zijn betaalkracht behoudt

schuldvrij geld

dat niet onderuit gaat als landen, banken of financiële markten onderuit gaan en altijd zijn betaalkracht behoudt

schuldgebaseerd bankgeldstelsel

Het bankgeldstelsel is gebaseerd op ‘schuld’, omdat het vooral bestaat uit geldtegoeden. Geld op bankrekeningen bestaat uit vorderingen van de rekeninghouders op banken die aan risico blootstaan. De banken financieren zich met ons spaargeld, om vervolgens meer geldtegoeden te scheppen, en inflatie. Dit compenseren ze met rente.

waarom schuldvrij geld?
Rente moet ergens vandaan komen. Zo komt het dat ‘banksparen’ nooit neutraal is, maar zorgt dat ergens op aarde waarde wordt onttrokken. In het bankgeldstelsel moet met geld, geld worden gemaakt. Dit ondermijnt de leefbaarheid van samenleving en planeet. Om de sociale en ecologische ontwrichting te stoppen is overschakelen naar een schuldvrij geldstelsel noodzakelijk.

wat is schuldvrij geld?
Een schuldvrij geldstelsel is ‘rentevrij’. Het bestaat niet uit rentedragende geldvorderingen, maar uit geldsobjecten die je kunt bezitten, zonder gedwongen te zijn ze uit te lenen (aan je bank). Deze objecten hoeven dus niet noodzakelijk te renderen, noch ergens waarde te onttrekken. Je kunt ze bewaren in een oude sok. Om het hedendaagse geldstelsel op dergelijke objecten te kunnen baseren, moet er een digitale variant van in omloop komen: digitaal contant geld, dat je rustig kunt bewaren in je digitale kluis en makkelijk kunt gebruiken voor betaling aan iedereen.

hoe maak je schuldvrij geld?
De overheid moet deze digitale geldsobjecten scheppen en daarbij zorgen voor een nulinflatiebeleid. Dat kan omdat digitaal schuldvrij geld net zo makkelijk kan worden toegevoegd aan de geldsomloop als dat het eraan kan worden onttrokken. Anders dan bankgeld kan het worden weggegeven (uitgekeerd) zonder dat daarbij enige schuld ontstaat. Ook kan het worden teruggenomen (wegbelast) waar het te veel ophoopt. Een nul-inflatiebeleid haalt alle redenen weg om over geld rente uit te keren. Zo wordt een schuldvrij geldstelsel ook een rentevrij geldstelsel.

meer geld, minder schuld
Als geldtegoeden worden omgezet in digitaal contant geld wordt spaargeld inactief. Het is dan niet meer (in een bank) geïnvesteerd, maar rust in een digitale kluis. De overheid kan, om economische krimp te voorkomen, extra geld in omloop brengen. Met dat extra geld kunnen bestaande schulden worden afgelost. En kunnen huishoudens vermogen opbouwen. Ze krijgen zo minder schulden en hoeven ook minder schulden te maken. Ze krijgen vermogen om aan anderen te lenen.

Lees verder:

betaalkracht

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

geldbeherende (vierde) macht

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

geldbeherende (vierde) macht

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

onafhankelijk beheer

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

nul-inflatie

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

democratische toedeling

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

democratische toedeling

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

nieuw geld in reële economie

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

voorkomen van deflatie

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

0

strikte scheiding van 'publiek' en 'privaat'

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

0

strikte scheiding van 'publiek' en 'privaat'

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

ontvlechten geld en krediet

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

afschaffen overheidssteun private geldsoorten

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

decentralisering van kredietverlening

zodat kredietbeslissingen zo decentraal mogelijk genomen worden door de uiteindelijke verschaffers van krediet (‘het publiek’)

decentralisering van kredietverlening

zodat kredietbeslissingen zo decentraal mogelijk genomen worden door de uiteindelijke verschaffers van krediet (‘het publiek’)

het nieuwe bankieren

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

geldhervorming

De grootste uitdaging is de transitie, waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door de overheid uit te geven digitaal contant geld. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken.

geldhervorming

De grootste uitdaging is de transitie, waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door de overheid uit te geven digitaal contant geld. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken.

geldhervorming in 3 stappen

De grootste uitdaging om tot een beter geldstelsel te komen is de transitie. Waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door een de overheid uit te geven digitale variant van contant geld.

Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken. Geld is dan niet meer gebaseerd op schuld, maar op betaalkracht. En behoudt deze betaalkracht door de inflatie op nul te houden. Om deflatie te voorkomen kan democratisch worden besloten met nieuw geld de problemen van deze tijd op te lossen. Dit kunnen we uitvoeren in drie stappen:

Stap 1: Creatie van digitaal contant geld.
Allereerst moet het alternatief voor het bankgeld, in de vorm van het digitale contant geld van de toekomst worden gecreëerd. Pas als het beproefd is, kan het algemeen in gebruik worden genomen. Tot die tijd moet het bankgeldstelsel overeind worden gehouden. De introductie van het nieuwe digitale geld moet geleidelijk gebeuren, zonder het bestaande stelsel te verstoren.

Stap 2: Digitaal contant geld vervangt bankgeld.
Als het nieuwe digitale geld zich heeft bewezen is het tijd om geldtegoeden om te zetten in digitaal contant geld. Geld op de betaalrekening kan van rechtswege worden omgezet. Andere commerciële geldvormen, zoals spaartegoeden en geldmarkt-instrumenten worden vraaggedreven omgezet. Na die omzetting wordt alle overheidssteun aan private geldvormen afgeschaft.

Stap 3: Vermindering van de schuldenberg.
Banken verliezen bij stap 2 een groot deel van hun financiering. Ze gaan tijdelijk aan het infuus van de centrale bank. Banken kunnen hun schuld aan de centrale bank aflossen naarmate het publiek en de overheid hun schulden aan banken aflossen. Dat proces wordt versneld door uitkering van ‘dividend’ aan overheid en burgers. Die kunnen daarmee hun bankschulden aflossen. En daarna de banken ook. De schuldenberg wordt dan afgebouwd. Dat maakt de samenleving en de banken weer gezond.

Het resultaat
De geldomloop bestaat dan geheel uit fysiek en digitaal contant geld. Geldvorderingen bij banken krijgen dan een vrije wisselkopers en zijn dus niet meer één op één inwisselbaar met de valuta. Het geld is niet meer op schuld gebaseerd, maar op de betaalkracht die het belichaamt.
Door afbetaling van de systeemschuld kan de schuldenberg worden afgebouwd.
Om de betaalkracht van geld op nul te houden en deflatie te voorkomen kunnen extra overheidsinvesteringen de grote problemen van deze tijd aanpakken.

Verder lezen:

burgerdividend
afbouwen schuldenberg

Nog onder constructie, dit komt binnenkort!

verder lezen:

Ons Geld blog

 

 

 

Ons Geld onderzoekt het geldstelsel en betere alternatieven ervoor, blogt hierover en verzamelt relevant nieuws.

 

 

Steun ons voor een beter geldstelsel!

Ons Geld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante instellingen en werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgezinde personen en organisaties. Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording en voor het bevorderen van het publieke debat over hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

Kom in actieDoneer