het probleem

Bekijk de video "Introductie geld maken"

HET PROBLEEM

Geldschepping en het geldstelsel zijn in handen van private, commerciële banken, terwijl het publieke functies zijn.

Dit zorgt voor de volgende problemen:

Buitensporige macht van het bankwezen

Financiële instabiliteit

Hoge schulden

Verweven publieke en private belangen

Complexiteit

Het bankwezen is in staat tot geldschepping. Daardoor heeft het een enorme sturende macht in onze maatschappij. Deze macht is niet democratisch en niet transparant, maar wordt gebruikt voor particulier gewin. Het grote publiek en de politiek hebben nauwelijks zicht en invloed op de private machtsstructuren rond banken. Deze private machten weten op hun beurt wel uitstekend hun macht over politiek en samenleving uit te oefenen.

In goede tijden wordt te veel geld gecreëerd, wat leidt tot bubbels. In slechte tijden scheppen banken juist te weinig geld. Dit ontwricht de economie. Bankkrediet wordt vooral verleend voor het kopen van bestaand vastgoed en financiële activa en maar beperkt voor nieuwe bedrijvigheid. Dat zorgt voor financiële bubbels in plaats van stabiele groei.

In het bankgeldstelsel is geldschepping gekoppeld aan schuldaanvaarding. Dit leidt tot onnodig hoge schulden(lasten). Die leiden tot spanningen in de samenleving en zorgen voor onrecht en stagnatie.

In het bankgeldstelsel zijn publieke en private belangen verstrengeld. Daardoor kunnen banken risico’s afwentelen op de samenleving en wetgeving afdwingen die hen welgevallig is. De verstrengeling is ook zichtbaar in de rol van de centrale bank. Deze wordt gerekend tot de overheid maar is eigenlijk een exclusieve bank voor commerciële banken. De centrale bank maakt het mogelijk dat commerciële banken geld scheppen.

De verstrengeling van publieke en private belangen leidt tot steeds complexere wet- en regelgeving. Dat maakt het geldstelsel onbestuurbaar. Niemand lijkt dit stelsel nog te kunnen overzien. Banken gebruiken de complexiteit om hun winsten te vergroten en verliezen af te wentelen op de samenleving.

WAT MERK JIJ ERVAN?

IN GROTER

VERBAND

Het bankgeldstelsel
gaat gepaard met
maatschappelijke
problemen:

Toenemende sociale ongelijkheid

Waardeonttrekking aan mens en planeet

Schuldafhankelijkheid en financiële instabiliteit

Het geld van de één is een rentedragende vordering van de ander. Zonder veel te doen, kunnen de rijken verdienen aan de armen. Wie rijk is wordt rijker zonder te werken. Wie arm is blijft arm ondanks te werken. Met hun werk maken de armen de rijken rijker. Wat de armen verdienen staan ze vaak af aan de rijken, bijvoorbeeld via huur en rente. Het geldstelsel vergroot ongelijkheid en staat in de weg aan sociale rechtvaardigheid.

Bankgeld moet renderen. Wie geld ‘op de bank’ heeft verwacht rente, maar wil geen risico lopen. Daarvoor moet ergens op aarde ‘risicoloos’ waarde worden onttrokken. Investeringen zijn niet gericht op het scheppen van duurzame kwaliteit. Ze zijn gericht op snel rendement. Dit geldstelsel helpt ons niet om goed voor elkaar en onze planeet te zorgen. Het dwingt ons elkaar en onze planeet te exploiteren. Onrecht, vervuiling en uitputting van hulpbronnen zijn het gevolg. Wij ondermijnen onze samenleving en de leefbaarheid van onze planeet.

De geldomloop is gebaseerd op schuld. Als die schulden niet worden betaald zakt het geldstelsel in elkaar. Daarom mogen banken en landen niet failliet gaan. Ze zouden ons geld meesleuren in hun val. Uit alle macht proberen overheden dit gammele geldstelsel overeind te houden. De samenleving moet hervormen en versoberen om de schulden te betalen. Financiële markten worden kunstmatig opgestuwd om banken gezond te laten lijken. Het stelsel wordt daar echter niet stabieler van. De schuld en de onbalans worden al maar groter.

Eigenschappen van het bankgeldstelsel

Wederkerigheid als basis van de economie

Ontkoppeling van geld en krediet

 • Geld is schaars en duur voor wie het echt nodig heeft, voor rijken is geld goedkoop en onbegrensd beschikbaar.
 • Banken gebruiken spaargeld om hun onderneming mee te financieren; de winsten strijken ze op, grote verliezen zijn voor de samenleving.
 • Door schulden stagneert de economie; om schuldenlasten te verlichten wordt aangestuurd op inflatie, wat leidt tot nog meer schulden, nog meer ongelijkheid én financiële instabiliteit.
 • Inmiddels bezitten de acht rijkste mensen samen evenveel als de armste helft – 3,6 miljard mensen – van de wereldbevolking (Davosrapport, Oxfam, 2018)
 • In het bankgeldstelsel gaat de welvaart van de één ten koste van een ander. Kunnen we niet zorgen dat de welvaart van de één voor anderen ook een lust is, en geen last?
 • Wij mensen consumeren meer dan de aarde kan verwerken (Global Footprint Network). Kunnen we niet zorgen dat onze manier van produceren en consumeren in balans is met het herstellend vermogen van de aarde?
 • Het vinden van een harmonieus evenwicht met elkaar en de aarde is van levensbelang. Kan ons geldstelsel dat niet ondersteunen, in plaats van belasten?
 • Bankgeld staat altijd bloot aan risico’s. Waarom zorgt de overheid niet voor risicoloos geld?
 • Contant geld (munten en bankbiljetten) is niet gebaseerd op schuld. Waarom baseren we het geldstelsel niet op contant geld?
 • Banken gebruiken ons spaargeld voor eigen gewin. Ze bieden geen plek om ons geld veilig te bewaren. Waarom bestaat er geen digitale kluis waar we digitale euro’s veilig kunnen bewaren?
 • De overheid spaart kosten noch moeite om het bankgeld overeind te houden. Zijn we niet beter uit als ze de geldpers zelf in handen neemt?

Geld kan beter!

Het bankgeldstelsel is onhoudbaar. Digitalisering maakt een beter geldstelsel mogelijk. Het is niet de vraag òf het geldstelsel verandert, maar hoe.

Ons Geld denkt dat het beter kan!

 

 

 

HET PROBLEEM

Geldschepping en het geldstelsel zijn in handen van private, commerciële banken, terwijl het publieke functies zijn.

Dit zorgt voor de volgende problemen:

Buitensporige macht van het bankwezen

Het bankwezen is in staat tot geldschepping. Daardoor heeft het een enorme sturende macht in onze maatschappij. Deze macht is niet democratisch en niet transparant, maar wordt gebruikt voor particulier gewin. Het grote publiek en de politiek hebben nauwelijks zicht en invloed op de private machtsstructuren rond banken. Deze private machten weten op hun beurt wel uitstekend hun macht over politiek en samenleving uit te oefenen.

Financiële instabiliteit

In goede tijden wordt te veel geld gecreëerd, wat leidt tot bubbels. In slechte tijden scheppen banken juist te weinig geld. Dit ontwricht de economie. Bankkrediet wordt vooral verleend voor het kopen van bestaand vastgoed en financiële activa en maar beperkt voor nieuwe bedrijvigheid. Dat zorgt voor financiële bubbels in plaats van stabiele groei.

Hoge schulden

In het bankgeldstelsel is geldschepping gekoppeld aan schuldaanvaarding. Dit leidt tot onnodig hoge schulden(lasten). Die leiden tot spanningen in de samenleving en zorgen voor onrecht en stagnatie.

Verweven publieke en private belangen

In het bankgeldstelsel zijn publieke en private belangen verstrengeld. Daardoor kunnen banken risico’s afwentelen op de samenleving en wetgeving afdwingen die hen welgevallig is. De verstrengeling is ook zichtbaar in de rol van de centrale bank. Deze wordt gerekend tot de overheid maar is eigenlijk een exclusieve bank voor commerciële banken. De centrale bank maakt het mogelijk dat commerciële banken geld scheppen.

Complexiteit

De verstrengeling van publieke en private belangen leidt tot steeds complexere wet- en regelgeving. Dat maakt het geldstelsel onbestuurbaar. Niemand lijkt dit stelsel nog te kunnen overzien. Banken gebruiken de complexiteit om hun winsten te vergroten en verliezen af te wentelen op de samenleving.

WAT MERK JIJ ERVAN?

Ontdek het in de quiz!

IN GROTER VERBAND

Het bankgeldstelsel gaat gepaard met maatschappelijke problemen:

Toenemende sociale ongelijkheid

Het geld van de één is een rentedragende vordering van de ander. Zonder veel te doen, kunnen de rijken verdienen aan de armen. Wie rijk is wordt rijker zonder te werken. Wie arm is blijft arm ondanks te werken. Met hun werk maken de armen de rijken rijker. Wat de armen verdienen staan ze vaak af aan de rijken, bijvoorbeeld via huur en rente. Het geldstelsel vergroot ongelijkheid en staat in de weg aan sociale rechtvaardigheid.

Eigenschappen van het bankgeldstelsel

 

 • Geld is schaars en duur voor wie het echt nodig heeft, voor rijken is geld goedkoop en onbegrensd beschikbaar.
 • Banken gebruiken spaargeld om hun onderneming mee te financieren; de winsten strijken ze op, grote verliezen zijn voor de samenleving.
 • Door schulden stagneert de economie; om schuldenlasten te verlichten wordt aangestuurd op inflatie, wat leidt tot nog meer schulden, nog meer ongelijkheid én financiële instabiliteit.
 • Inmiddels bezitten de acht rijkste mensen samen evenveel als de armste helft – 3,6 miljard mensen – van de wereldbevolking (Davosrapport, Oxfam, 2018)

Waardeonttrekking aan mens en planeet

Bankgeld moet renderen. Wie geld ‘op de bank’ heeft verwacht rente, maar wil geen risico lopen. Daarvoor moet ergens op aarde ‘risicoloos’ waarde worden onttrokken. Investeringen zijn niet gericht op het scheppen van duurzame kwaliteit. Ze zijn gericht op snel rendement. Dit geldstelsel helpt ons niet om goed voor elkaar en onze planeet te zorgen. Het dwingt ons elkaar en onze planeet te exploiteren. Onrecht, vervuiling en uitputting van hulpbronnen zijn het gevolg. Wij ondermijnen onze samenleving en de leefbaarheid van onze planeet.

Wederkerigheid als basis van de economie

 

 • In het bankgeldstelsel gaat de welvaart van de één ten koste van een ander. Kunnen we niet zorgen dat de welvaart van de één voor anderen ook een lust is, en geen last?
 • Wij mensen consumeren meer dan de aarde kan verwerken (Global Footprint Network). Kunnen we niet zorgen dat onze manier van produceren en consumeren in balans is met het herstellend vermogen van de aarde?
 • Het vinden van een harmonieus evenwicht met elkaar en de aarde is van levensbelang. Kan ons geldstelsel dat niet ondersteunen, in plaats van belasten?

Schuldafhankelijkheid en financiële instabiliteit

De geldomloop is gebaseerd op schuld. Als die schulden niet worden betaald zakt het geldstelsel in elkaar. Daarom mogen banken en landen niet failliet gaan. Ze zouden ons geld meesleuren in hun val. Uit alle macht proberen overheden dit gammele geldstelsel overeind te houden. De samenleving moet hervormen en versoberen om de schulden te betalen. Financiële markten worden kunstmatig opgestuwd om banken gezond te laten lijken. Het stelsel wordt daar echter niet stabieler van. De schuld en de onbalans worden al maar groter.

Ontkoppeling van geld en krediet

 

 • Bankgeld staat altijd bloot aan risico’s. Waarom zorgt de overheid niet voor risicoloos geld?
 • Contant geld (munten en bankbiljetten) is niet gebaseerd op schuld. Waarom baseren we het geldstelsel niet op contant geld?
 • Banken gebruiken ons spaargeld voor eigen gewin. Ze bieden geen plek om ons geld veilig te bewaren. Waarom bestaat er geen digitale kluis waar we digitale euro’s veilig kunnen bewaren?
 • De overheid spaart kosten noch moeite om het bankgeld overeind te houden. Zijn we niet beter uit als ze de geldpers zelf in handen neemt?

Geld kan beter!

Het bankgeldstelsel is onhoudbaar. Digitalisering maakt een beter geldstelsel mogelijk. Het is niet de vraag òf het geldstelsel verandert, maar hoe.

Ons Geld denkt dat het beter kan!

 

 

 

 

Steun ons voor een beter geldstelsel!

Ons Geld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante instellingen en werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgezinde personen en organisaties. Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording en voor het bevorderen van het publieke debat over hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

Kom in actieDoneer