geld kan beter

GELD KAN BETER

Het bankgeldstelsel is onhoudbaar. Digitalisering maakt een beter geldstelsel mogelijk. Het is niet de vraag òf het geldstelsel verandert, maar hoe.

Ons Geld denkt dat het beter kan!

Het bankgeldstelsel is onhoudbaar.

Digitalisering maakt een ‘schuldvrij’ geldstelsel mogelijk.

Een nieuw stelsel gáát komen.

Het huidige geldstelsel loopt tegen zijn grenzen aan. Het is onbeheersbaar en leidt tot steeds terugkerende crises. Het overlaadt de samenleving met schulden, die de welvaart en harmonie op aarde ondermijnen.

Het internet maakt een geldstelsel zonder banken mogelijk, gebaseerd op fysiek en digitaal contant geld. Het digitale geldstelsel van de toekomst kunnen we inrichten zoals we dat willen. Het is een politieke keuze hoe dat eruit gaat zien. De schuldenberg en de onevenwichtigheid van het bankgeldstelsel kunnen dan worden afgebouwd.

Blockchain en cryptocurrencies zijn ‘in’. Banken en internetreuzen ruiken de kansen. Ze zijn in de weer om het digitale geld van de toekomst te gaan regelen. Maar moeten wij dat aan de commercie overlaten? Onze grondwet (artikel 106) ziet hier een taak voor de wetgever. Niet Facebook, Google, Apple noch Goldman Sachs regelen ons geldstelsel. De wetgever behoort dat te doen.

PRAAT MEE!

 

Maatschappelijk debat over de toekomst van ons geldstelsel is nu belangrijk. Daarbij is veel te winnen.

Democratisch beheer kan het geldstelsel laten werken vóór de mensen, en zorgen dat het stabiel, dienstbaar en democratisch wordt. Dit is essentieel voor een meer vreedzame en evenwichtige wereld. 

EEN BETER GELDSTELSEL

 

Hoe ziet een beter stelsel eruit?

Een stabiel, dienstbaar en democratisch geldstelsel bevat de volgende elementen:

 

veilige rekening

waar je je geld kunt bewaren zonder gedwongen te zijn het uit te lenen (aan een bank)

digitaal geld

dat net zo makkelijk is als bankgeld en net zo veilig als contant geld

publieke geldschepping

in het algemeen belang en onderworpen aan een nul-inflatiebeleid

schuldvrij geld

dat niet onderuit gaat als landen, banken of financiële markten onderuit gaan en altijd zijn betaalkracht behoudt

geldbeherende (vierde) macht

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd voldoende liquiditeitsbuffers heeft

democratische toedeling

van nieuw geld via transparante besluitvormingsprocessen

0

strikte scheiding van 'publiek' en 'privaat'

waarbij de overheid zorgt voor de algemene waarde-eenheid (GELD) en de markt voor kredietverlening

decentralisering van kredietverlening

zodat kredietbeslissingen zo decentraal mogelijk genomen worden door de uiteindelijke verschaffers van krediet (‘het publiek’)

GELD
HERVORMING

De grootste uitdaging is de transitie, waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door de overheid uit te geven digitaal contant geld.

Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken.

Geld is dan niet meer gebaseerd op schuld, maar op betaalkracht. En behoudt deze betaalkracht door de inflatie op nul te houden.

Om deflatie te voorkomen kan democratisch worden besloten met nieuw geld de problemen van deze tijd op te lossen.

stap 1 monetaire hervorming
stap 2 monetaire hervorming
stap 3 monetaire hervorming
Creatie van digitaal contant geld.
Digitaal contant geld vervangt bankgeld.
Vermindering van de schuldenberg.

Allereerst moet het alternatief voor het bankgeld, in de vorm van het digitale contant geld van de toekomst worden gecreëerd. Pas als het beproefd is, kan het algemeen in gebruik worden genomen. Tot die tijd moet het bankgeldstelsel overeind worden gehouden. De introductie van het nieuwe digitale geld moet geleidelijk gebeuren, zonder het bestaande stelsel te verstoren.

Als het nieuwe digitale geld zich heeft bewezen is het tijd om geldtegoeden om te zetten in digitaal contant geld. Geld op de betaalrekening kan van rechtswege worden omgezet. Andere commerciële geldvormen, zoals spaartegoeden en geldmarkt-instrumenten worden vraaggedreven omgezet. Na die omzetting wordt alle overheidssteun aan private geldvormen afgeschaft.
Banken verliezen bij stap 2 een groot deel van hun financiering. Ze gaan tijdelijk aan het infuus van de centrale bank. Banken kunnen hun schuld aan de centrale bank aflossen naarmate het publiek en de overheid hun schulden aan banken aflossen. Dat proces wordt versneld door uitkering van ‘dividend’ aan overheid en burgers. Die kunnen daarmee hun bankschulden aflossen. En daarna de banken ook. De schuldenberg wordt dan afgebouwd. Dat maakt de samenleving en de banken weer gezond.

Lees hier meer.

Wat wij doen

 

 

 

Ons Geld voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. En brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. 

GELD KAN BETER

Het bankgeldstelsel is onhoudbaar. Digitalisering maakt een beter geldstelsel mogelijk. Het is niet de vraag òf het geldstelsel verandert, maar hoe.

Ons Geld denkt dat het beter kan!

Het bankgeldstelsel is onhoudbaar.

Het huidige geldstelsel loopt tegen zijn grenzen aan. Het is onbeheersbaar en leidt tot steeds terugkerende crises. Het overlaadt de samenleving met schulden, die de welvaart en harmonie op aarde ondermijnen.

Digitalisering maakt een ‘schuldvrij’ geldstelsel mogelijk.

Het internet maakt een geldstelsel zonder banken mogelijk, gebaseerd op fysiek en digitaal contant geld. Het digitale geldstelsel van de toekomst kunnen we inrichten zoals we dat willen. Het is een politieke keuze hoe dat eruit gaat zien. De schuldenberg en de onevenwichtigheid van het bankgeldstelsel kunnen dan worden afgebouwd.

Een nieuw stelsel gáát komen.

Blockchain en cryptocurrencies zijn ‘in’. Banken en internetreuzen ruiken de kansen. Ze zijn in de weer om het digitale geld van de toekomst te gaan regelen. Maar moeten wij dat aan de commercie overlaten? Onze grondwet (artikel 106) ziet hier een taak voor de wetgever. Niet Facebook, Google, Apple noch Goldman Sachs regelen ons geldstelsel. De wetgever behoort dat te doen.

PRAAT MEE!

 

Maatschappelijk debat over de toekomst van ons geldstelsel is nu belangrijk. Daarbij is veel te winnen.

Democratisch beheer kan het geldstelsel laten werken vóór de mensen, en zorgen dat het stabiel, dienstbaar en democratisch wordt. Dit is essentieel voor een meer vreedzame en evenwichtige wereld. 

EEN BETER GELDSTELSEL

 

Hoe ziet een beter stelsel eruit?

Een stabiel, dienstbaar en democratisch geldstelsel bevat de volgende elementen:

veilige rekening

waar je je geld kunt bewaren zonder gedwongen te zijn het uit te lenen (aan een bank)

digitaal geld

dat net zo makkelijk is als bankgeld en net zo veilig als contant geld

publieke geldschepping

in het algemeen belang en onderworpen aan een nul-inflatiebeleid

schuldvrij geld

dat niet onderuit gaat als landen, banken of financiële markten onderuit gaan en altijd zijn betaalkracht behoudt

geldbeherende (vierde) macht

die de geldomloop transparant en binnen wettelijke kaders beheert en zorgt dat de samenleving altijd over voldoende liquiditeitsbuffers beschikt

democratische toedeling

van nieuw geld via transparante besluitvormingsprocessen

0

strikte scheiding van 'publiek' en 'privaat'

waarbij de overheid zorgt voor de algemene waarde-eenheid (GELD) en de markt voor kredietverlening

decentralisering van kredietverlening

zodat kredietbeslissingen zo decentraal mogelijk genomen worden door de uiteindelijke verschaffers van krediet (‘het publiek’)

GELDHERVORMING

De grootste uitdaging is de transitie, waarin op beheerste wijze wordt overgeschakeld van bankgeld op door de overheid uit te geven digitaal contant geld. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om de schuldenberg af te bouwen en de banken gezond te maken.

stap 1

Creatie van digitaal contant geld.

Allereerst moet het alternatief voor het bankgeld, in de vorm van het digitale contant geld van de toekomst worden gecreëerd. Pas als het beproefd is, kan het algemeen in gebruik worden genomen. Tot die tijd moet het bankgeldstelsel overeind worden gehouden. De introductie van het nieuwe digitale geld moet geleidelijk gebeuren, zonder het bestaande stelsel te verstoren.

stap 2

Digitaal contant geld vervangt bankgeld.

Als het nieuwe digitale geld zich heeft bewezen is het tijd om geldtegoeden om te zetten in digitaal contant geld. Geld op de betaalrekening kan van rechtswege worden omgezet. Andere commerciële geldvormen, zoals spaartegoeden en geldmarkt-instrumenten worden vraaggedreven omgezet. Na die omzetting wordt alle overheidssteun aan private geldvormen afgeschaft.

stap 3

Vermindering van de schuldenberg.

Banken verliezen bij stap 2 een groot deel van hun financiering. Ze gaan tijdelijk aan het infuus van de centrale bank. Banken kunnen hun schuld aan de centrale bank aflossen naarmate het publiek en de overheid hun schulden aan banken aflossen. Dat proces wordt versneld door uitkering van ‘dividend’ aan overheid en burgers. Die kunnen daarmee hun bankschulden aflossen. En daarna de banken ook. De schuldenberg wordt dan afgebouwd. Dat maakt de samenleving en de banken weer gezond. 

Geld is dan niet meer gebaseerd op schuld, maar op betaalkracht. En behoudt deze betaalkracht door de inflatie op nul te houden. Om deflatie te voorkomen kan democratisch worden besloten met nieuw geld de problemen van deze tijd op te lossen.

Wat wij doen

 

 

 

 

 
Ons Geld voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. En brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen.

Steun ons voor een beter geldstelsel!

Ons Geld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante instellingen en werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgezinde personen en organisaties. Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording en voor het bevorderen van het publieke debat over hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

Kom in actieDoneer