Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Tweede Kamerdebat over de toekomst van ons geldstelsel

1 februari 2020 - 31 maart 2020

Tweede kamerdebat toekomst geldstelsel

Dit debat is nog steeds niet ingepland en staat op de lange termijn agenda van de Tweede Kamer

Behandeld zullen worden:

Naar verwachting zal het debat eind 2019 of begin 2020 ingepland gaan worden.

democratische verantwoordelijkheid
Het WRR wijst in haar rapport (p.136) op:

  • dat de overheid een grondwettelijke opdracht heeft om het geldstelsel te regelen (art. 106)
  • dat er publieke belangen in het geding zijn
  • dat daarom de keuze voor randvoorwaarden en doelen van beleid uiteindelijk democratisch moet worden bepaald
  • dat publieke instanties, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van financieel en monetair beleid, moeten handelen binnen een democratisch vastgesteld mandaat en verantwoording moeten afleggen aan de politiek
  • dat internationalisering, schaalvergroting (p. 239) en technocratisering de democratische besluitvorming beperken

Het WRR ziet “dat binnen het huidige stelsel bij alle gewenste eigenschappen – dienstbaarheid, stabiliteit, rechtvaardigheid en legitimiteit – belangrijke tekortkomingen bestaan. Uit de bovenstaande analyse komen twee achterliggende kernproblemen naar voren: (1) er is sprake van een onevenwichtige en onbeheerste groei van geld en schuld; (2) er is een verstoorde balans tussen publieke en private belangen.” (p. 138)

oproep Tweede Kamer
Ons Geld roept de Tweede Kamer dringend op snel democratische verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het geldstelsel en geldschepping. De WRR, genodigden voor de voorbereidende hoorziting, het Sustainable Finance Lab en Ons Geld zijn het over één ding eens: Het kan veel beter! De WRR maakt nadrukkelijk géén beleid of wetgeving, ze onderzoekt. De bal ligt daarom nu bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil deze doorschuiven naar DNB of private banken. Ons Geld roept de Tweede Kamer op zélf regie te nemen en te houden.

Meer info:

Gegevens

Begin:
1 februari 2020
Einde:
31 maart 2020

Locatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lange Poten 4,
Den Haag, 2511 CL Nederland
Site:
https://www.tweedekamer.nl