Gastlessen

Door het aanbieden van gastlessen, waarmee leerlingen inzicht krijgen in het geldsysteem in samenhang met waarden in de reële economie zetten we de eerste stappen naar de adequate inhoud. We streven naar geven van specifieke gastlessen voor:

  • Primair onderwijs vanaf groep 7/8
  • Voortgezet onderwijs VMBO en Mavo/Havo/VWO
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger onderwijs

Naast leerlingen heeft het lesprogramma ook docenten als doelgroep. De lessen worden zodanig opgesteld dat het op korte en duidelijke wijze betrouwbare, feitelijke kennis over het monetaire systeem overbrengt, onafhankelijk van de kwaliteit en mening van de docent.

(Les)Materiaal

Op termijn willen we op deze plek ook (les)materiaal aanbieden voor bovengenoemde doelgroepen. Ervaringen zoals we die opdoen in de gastlessen zullen hiervoor mede als basis dienen. We denken hierbij aan de volgende vormen:

  • filmpjes
  • spel
  • open vragen
  • visueel materiaal
  • opdrachten

In wezen omvat het (les)materiaal dezelfde informatie zoals elders op deze website te vinden is maar dan op het niveau en in de taal van genoemde doelgroepen.

Presentaties

Hoewel de onwetendheid omtrent de werking van het monetaire systeem langzaamaan afneemt blijft dit voorlopig een obstakel. Om bewustzijn te wekken geeft het Team Monetaire Educatie presentaties specifiek gericht op het onderwijsveld. We zijn beschikbaar om te komen spreken op onderwijsinstellingen en zijn actief aanwezig op conferenties.

Money Maker

Sinds de oprichting van Stichting Ons Geld zijn educatie en het creëren van bewustzijn over ons geldsysteem belangrijke doelen. Als onderdeel van het educatieve programma voor basis- en middelbare scholen zijn we begin 2016 met Firebrush Studios begonnen een bordspel te maken. Het resultaat hiervan is Money Maker, een bordspel voor 3 tot 6 spelers. Het spel geeft spelenderwijs inzicht in hoe krediet gemaakt wordt, waar inflatie vandaan komt, hoe economieën werken, economische booms & busts.

Naast de ontwikkeling van een tweede verbeterde druk zijn we bezig om het spelconcept geschikt te maken voor klassikaal gebruik.