GEEF

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Waarom de ECB naar inflatie streeft

De ECB moet zorgen voor prijsstabiliteit. Ze streeft echter naar inflatie. Is de ECB gek geworden of kloppen haar modellen niet? In dit artikel lees je waarom de ECB inflatie wil en wat er moet gebeuren om dat te stoppen.   In het eurogebied is de inflatie al jaren...

Brief aan de Tweede Kamer

In de aanloop naar de behandeling van het WRR-rapport 'geld en schuld' en de initiatiefnota van SP-Kamerlid Mahir Alkaya ‘100% veilig sparen en betalen’ hebben wij de volgende brief naar de Tweede Kamer gezonden. Geachte Kamerleden, Binnenkort bespreekt u het rapport...

Negatieve rente: Oorzaak en oplossing van de aanhoudend lage rente

De rente daalt al dertig jaar. Nu dreigt hij ook voor de gewone spaarder zelfs negatief te worden. Wat is de oorzaak en hoe wordt deze weggenomen? Economen geven verschillende verklaringen voor de alsmaar dalende rente. Daarbij zijn twee groepen te onderscheiden. De...

Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

De ECB schiet tegenwoordig met bazooka’s. Zelden treft ze doel. De kritiek groeit. Hoe komen we tot effectief monetair beleid? Dat is een ordeningsvraagstuk dat de competentie van de ECB overstijgt. De wetgever moet hier initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De...

Alles wordt vloeibaar

Kroniek van het geldtoneel – zomer 2019 2019 is nu al een historisch jaar; het jaar waarin alles vloeibaar werd. Digitalisering neemt bezit van ons geld, de dollar-hegemonie wordt verlaten en economen maken zich op voor structurele verandering. Voortmodderen met het...

Wat Europa tegen de Libra kan doen

De digitale munt van Facebook, de Libra, heeft de potentie om de euro en de dollar te verdringen. Wat kan de overheid doen om dat te voorkomen?  Er klinkt ferme taal in Europa. Aanleiding is de Libra, de private munt waarmee Facebook miljardair Mark Zuckerberg de...

Stichting Ons Geld heeft een ANBI-status. Vind hier meer over ons beleid en onze organisatie.

 

Wilt u met belastingvoordeel schenken?

Wilt u onze strijd voor een eerlijker geldstelsel met een periodieke donatie steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

Doe een Donatie

Steun Stichting Ons Geld en kom op voor een geldstelsel dat werkt voor iedereen!

Stichting Ons Geld

Bezorgadres Postcode Plaats Telefoon Actions
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5 Eén Keer

Ontvang het bordspel
Money Maker kado
bij een gift vanaf € 50 !

Schenken met belastingvoordeel

Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert en vastlegt in een schenkingsovereenkomst dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting, omdat de stichting Ons Geld is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons
Stichting Ons Geld steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Tegelijk geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen voor ons meer zekerheid en daarmee een meer solide financiële basis. En dat is van belang om onze strijd te kunnen voeren voor een herziening van het geldstelsel. Een stabiel en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat werkt voor iedereen. Ons Geld zet zich in voor uw belangen!

Fiscaal voordeel
Een voorbeeld:

zonder overeenkomst met overeenkomst
Jaarinkomen €35.000 €35.000
Belastingschijf 3* 40,80% 40,80%
Schenking per jaar €100 €100
Belastingteruggave* 0 €40,80
Netto betaling: €100 €59,20

* ‘Gewone’ giften zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

 

 

Hoe werkt het?

  1. Download het schenkingsformulier [invulbare pdf] en vul het in**
  2. Print het uit, onderteken uw formulier en stuur het op naar:

Stichting Ons Geld
Europalaan 20, K 3.0.13
3526 KS Utrecht

Of e-mail het – ingescand en voorzien van uw handtekening(en) – naar beheer@onsgeld.nu

** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet lijkt dit niet mogelijk. Op de laatste 2 pagina’s in de pdf vindt u een toelichting.

Vervolg
Na ontvangst ondertekenen ook wij de overeenkomst en kennen deze een transactienummer toe. We sturen u het ondertekende origineel vervolgens terug. Het door beide partijen ondertekende exemplaar moet u bewaren in uw administratie. Het transactienummer hebt u nodig bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel?

Doneert u liever via overschrijving?
Maak uw donatie dan over op:
NL72 BUNQ 2206 0074 95
(BIC: BUNQNL2A)
t.n.v. Stichting Ons Geld.

GEEF

Steun Stichting Ons Geld en kom op voor een geldstelsel dat werkt voor iedereen!

Stichting Ons Geld

Bezorgadres Postcode Plaats Telefoon Actions
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5 Eén Keer

Ontvang het bordspel
Money Maker kado
bij een gift vanaf € 50 !

Stichting Ons Geld heeft een ANBI-status. Vind hier meer over ons beleid en onze organisatie.

Doneert u liever via overschrijving?
Maak uw donatie dan over op: NL72 BUNQ 2206 0074 95 (BIC: BUNQNL2A) t.n.v. Stichting Ons Geld.

 

Wilt u met belastingvoordeel schenken?

Wilt u onze strijd voor een eerlijker geldstelsel met een periodieke donatie steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

| Schenken met belastingvoordeel

Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert en vastlegt in een schenkingsovereenkomst dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting omdat de stichting Ons Geld is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons
Stichting Ons Geld steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Tegelijk geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen voor ons meer zekerheid en daarmee een meer solide financiële basis. En dat is van belang om onze strijd te kunnen voeren voor een herziening van het geldstelsel. Een stabiel en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat werkt voor iedereen. Ons Geld zet zich in voor uw belangen!

Fiscaal voordeel
Een voorbeeld:

zonder overeenkomst met overeenkomst
Jaarinkomen €35.000 €35.000
Belastingschijf 3* 40,80% 40,80%
Schenking per jaar €100 €100
Belastingteruggave* 0 €40,80
Netto betaling: €100 €59,20

* ‘Gewone’ giften zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

 

 

Hoe werkt het?

  1. Download het schenkingsformulier [invulbare pdf] en vul het in**
  2. Print het uit, onderteken uw formulier en stuur het op naar:

Stichting Ons Geld
Europalaan 20, K 3.0.13
3526 KS Utrecht

Of e-mail het – ingescand en voorzien van uw handtekening(en) – naar beheer@onsgeld.nu

** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet lijkt dit niet mogelijk. Op de laatste 2 pagina’s in de pdf vindt u een toelichting.

Vervolg
Na ontvangst ondertekenen ook wij de overeenkomst en kennen deze een transactienummer toe. We sturen u het ondertekende origineel vervolgens terug. Het door beide partijen ondertekende exemplaar moet u bewaren in uw administratie. Het transactienummer hebt u nodig bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel?

Wilt u met belastingvoordeel schenken?

Wilt u onze strijd voor een eerlijker geldstelsel met een periodieke donatie steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

| Schenken met belastingvoordeel

Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert en vastlegt in een schenkingsovereenkomst dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting omdat de stichting Ons Geld is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons
Stichting Ons Geld steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Tegelijk geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen voor ons meer zekerheid en daarmee een meer solide financiële basis. En dat is van belang om onze strijd te kunnen voeren voor een herziening van het geldstelsel. Een stabiel en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat werkt voor iedereen. Ons Geld zet zich in voor uw belangen!

Fiscaal voordeel

Een voorbeeld:

zonder overeenkomst met overeenkomst
Jaarinkomen €35.000 €35.000
Belastingschijf 3* 40,80% 40,80%
Schenking per jaar €100 €100
Belastingteruggave* 0 €40,80
Netto betaling: €100 €59,20

* ‘Gewone’ giften zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

 

 

Hoe werkt het?

  1. Download het schenkingsformulier [invulbare pdf] en vul het in**
  2. Print het uit, onderteken uw formulier en stuur het op naar:

Stichting Ons Geld
Europalaan 20, K 3.0.13
3526 KS Utrecht

Of e-mail het – ingescand en voorzien van uw handtekening(en) – naar beheer@onsgeld.nu

** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet lijkt dit niet mogelijk. Op de laatste 2 pagina’s in de pdf vindt u een toelichting.

Vervolg
Na ontvangst ondertekenen ook wij de overeenkomst en kennen deze een transactienummer toe. We sturen u het ondertekende origineel vervolgens terug. Het door beide partijen ondertekende exemplaar moet u bewaren in uw administratie. Het transactienummer hebt u nodig bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel?

Wat wij doen

 

 

 

 

Ons Geld voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. En brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen.
 

Wat wij doen

 

 

Ons Geld brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. En voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is.