GEEF

Alles wordt vloeibaar

Kroniek van het geldtoneel – zomer 2019 2019 is nu al een historisch jaar; het jaar waarin alles vloeibaar werd. Digitalisering neemt bezit van ons geld, de dollar-hegemonie wordt verlaten en economen maken zich op voor structurele verandering. Voortmodderen met...

Wat Europa tegen de Libra kan doen

De digitale munt van Facebook, de Libra, heeft de potentie om de euro en de dollar te verdringen. Wat kan de overheid doen om dat te voorkomen?  Er klinkt ferme taal in Europa. Aanleiding is de Libra, de private munt waarmee Facebook miljardair Mark Zuckerberg de...

Libra: mijlpaal in de privatisering van geld

De euro krijgt een concurrent. Vanaf volgend jaar kunnen we ook betalen in libra, de digitale munt die Facebook onlangs aankondigde. Als wij massaal kiezen voor online betaalgemak hebben bank en overheid straks het nakijken. De libra bouwt voort op het door banken...

(G)een veilige haven voor giraal geld

Het burgerinitiatief Ons Geld zette geldschepping in 2015 op de politieke agenda. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam hierop met het advies een veilige bewaarplaats te creëren voor giraal geld. Deze week blijkt dat de minister van...

Publieke bewaarinstelling – veilige haven en gelijk speelveld voor giraal geld

In zijn rapport “Geld en schuld” roept de WRR op tot invoering van een veilige haven voor giraal geld. In dit position paper stellen wij voor om deze veilige haven de vorm te geven van een publieke bewaarinstelling die full reserve rekeningen aanbiedt, op basis...

Interview: Komt er een hervorming van ons geldstelsel?

Teo, het Tijdschrift voor het ECONOMISCH ONDERWIJS, legde enkele vragen voor aan Edgar Wortmann van Ons Geld naar aanleiding van het WRR-rapport “Geld en schuld”: De WRR doet in “Geld en schuld: de publieke taak van banken” diverse aanbevelingen (vooral aan...

Stichting Ons Geld heeft een ANBI-status. Vind hier meer over ons beleid en onze organisatie.

 

Wilt u met belastingvoordeel schenken?

Wilt u onze strijd voor een eerlijker geldstelsel met een periodieke donatie steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

Doe een Donatie

Steun Stichting Ons Geld en kom op voor een geldstelsel dat werkt voor iedereen!

Stichting Ons Geld

Bezorgadres Postcode Plaats Telefoon Actions
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5 Eén Keer

Ontvang het bordspel
Money Maker kado
bij een gift vanaf € 50 !

Schenken met belastingvoordeel

Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert en vastlegt in een schenkingsovereenkomst dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting, omdat de stichting Ons Geld is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons
Stichting Ons Geld steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Tegelijk geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen voor ons meer zekerheid en daarmee een meer solide financiële basis. En dat is van belang om onze strijd te kunnen voeren voor een herziening van het geldstelsel. Een stabiel en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat werkt voor iedereen. Ons Geld zet zich in voor uw belangen!

Fiscaal voordeel
Een voorbeeld:

zonder overeenkomst met overeenkomst
Jaarinkomen €35.000 €35.000
Belastingschijf 3* 40,80% 40,80%
Schenking per jaar €100 €100
Belastingteruggave* 0 €40,80
Netto betaling: €100 €59,20

* ‘Gewone’ giften zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

 

 

Hoe werkt het?

  1. Download het schenkingsformulier [invulbare pdf] en vul het in**
  2. Print het uit, onderteken uw formulier en stuur het op naar:

Stichting Ons Geld
Europalaan 20, K 3.0.13
3526 KS Utrecht

Of e-mail het – ingescand en voorzien van uw handtekening(en) – naar beheer@onsgeld.nu

** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet lijkt dit niet mogelijk. Op de laatste 2 pagina’s in de pdf vindt u een toelichting.

Vervolg
Na ontvangst ondertekenen ook wij de overeenkomst en kennen deze een transactienummer toe. We sturen u het ondertekende origineel vervolgens terug. Het door beide partijen ondertekende exemplaar moet u bewaren in uw administratie. Het transactienummer hebt u nodig bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel?

Doneert u liever via overschrijving?
Maak uw donatie dan over op:
NL72 BUNQ 2206 0074 95
(BIC: BUNQNL2A)
t.n.v. Stichting Ons Geld.

GEEF

Steun Stichting Ons Geld en kom op voor een geldstelsel dat werkt voor iedereen!

Stichting Ons Geld

Bezorgadres Postcode Plaats Telefoon Actions
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5 Eén Keer

Ontvang het bordspel
Money Maker kado
bij een gift vanaf € 50 !

Stichting Ons Geld heeft een ANBI-status. Vind hier meer over ons beleid en onze organisatie.

Doneert u liever via overschrijving?
Maak uw donatie dan over op: NL72 BUNQ 2206 0074 95 (BIC: BUNQNL2A) t.n.v. Stichting Ons Geld.

 

Wilt u met belastingvoordeel schenken?

Wilt u onze strijd voor een eerlijker geldstelsel met een periodieke donatie steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

| Schenken met belastingvoordeel

Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert en vastlegt in een schenkingsovereenkomst dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting omdat de stichting Ons Geld is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons
Stichting Ons Geld steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Tegelijk geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen voor ons meer zekerheid en daarmee een meer solide financiële basis. En dat is van belang om onze strijd te kunnen voeren voor een herziening van het geldstelsel. Een stabiel en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat werkt voor iedereen. Ons Geld zet zich in voor uw belangen!

Fiscaal voordeel
Een voorbeeld:

zonder overeenkomst met overeenkomst
Jaarinkomen €35.000 €35.000
Belastingschijf 3* 40,80% 40,80%
Schenking per jaar €100 €100
Belastingteruggave* 0 €40,80
Netto betaling: €100 €59,20

* ‘Gewone’ giften zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

 

 

Hoe werkt het?

  1. Download het schenkingsformulier [invulbare pdf] en vul het in**
  2. Print het uit, onderteken uw formulier en stuur het op naar:

Stichting Ons Geld
Europalaan 20, K 3.0.13
3526 KS Utrecht

Of e-mail het – ingescand en voorzien van uw handtekening(en) – naar beheer@onsgeld.nu

** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet lijkt dit niet mogelijk. Op de laatste 2 pagina’s in de pdf vindt u een toelichting.

Vervolg
Na ontvangst ondertekenen ook wij de overeenkomst en kennen deze een transactienummer toe. We sturen u het ondertekende origineel vervolgens terug. Het door beide partijen ondertekende exemplaar moet u bewaren in uw administratie. Het transactienummer hebt u nodig bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel?

Wilt u met belastingvoordeel schenken?

Wilt u onze strijd voor een eerlijker geldstelsel met een periodieke donatie steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan!

| Schenken met belastingvoordeel

Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert en vastlegt in een schenkingsovereenkomst dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting omdat de stichting Ons Geld is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel voor u en voor ons
Stichting Ons Geld steunen met een periodieke gift is (fiscaal) voordelig voor u. Tegelijk geeft een vaste bijdrage meerdere jaren achtereen voor ons meer zekerheid en daarmee een meer solide financiële basis. En dat is van belang om onze strijd te kunnen voeren voor een herziening van het geldstelsel. Een stabiel en maatschappelijk verantwoord geldstelsel dat werkt voor iedereen. Ons Geld zet zich in voor uw belangen!

Fiscaal voordeel

Een voorbeeld:

zonder overeenkomst met overeenkomst
Jaarinkomen €35.000 €35.000
Belastingschijf 3* 40,80% 40,80%
Schenking per jaar €100 €100
Belastingteruggave* 0 €40,80
Netto betaling: €100 €59,20

* ‘Gewone’ giften zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Vroeger moest u naar de notaris om een periodieke gift te regelen. Nu regelt u het sneller en gemakkelijker.

 

 

Hoe werkt het?

  1. Download het schenkingsformulier [invulbare pdf] en vul het in**
  2. Print het uit, onderteken uw formulier en stuur het op naar:

Stichting Ons Geld
Europalaan 20, K 3.0.13
3526 KS Utrecht

Of e-mail het – ingescand en voorzien van uw handtekening(en) – naar beheer@onsgeld.nu

** Op een computer kunt u de PDF digitaal invullen. Op een tablet lijkt dit niet mogelijk. Op de laatste 2 pagina’s in de pdf vindt u een toelichting.

Vervolg
Na ontvangst ondertekenen ook wij de overeenkomst en kennen deze een transactienummer toe. We sturen u het ondertekende origineel vervolgens terug. Het door beide partijen ondertekende exemplaar moet u bewaren in uw administratie. Het transactienummer hebt u nodig bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze ANBI-status of over schenken met belastingvoordeel?

Wat wij doen

 

 

 

 

Ons Geld voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. En brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen.
 

Wat wij doen

 

 

Ons Geld brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. En voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is.