ACTIES

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Waarom de ECB naar inflatie streeft

De ECB moet zorgen voor prijsstabiliteit. Ze streeft echter naar inflatie. Is de ECB gek geworden of kloppen haar modellen niet? In dit artikel lees je waarom de ECB inflatie wil en wat er moet gebeuren om dat te stoppen.   In het eurogebied is de inflatie al jaren...

Brief aan de Tweede Kamer

In de aanloop naar de behandeling van het WRR-rapport 'geld en schuld' en de initiatiefnota van SP-Kamerlid Mahir Alkaya ‘100% veilig sparen en betalen’ hebben wij de volgende brief naar de Tweede Kamer gezonden. Geachte Kamerleden, Binnenkort bespreekt u het rapport...

Negatieve rente: Oorzaak en oplossing van de aanhoudend lage rente

De rente daalt al dertig jaar. Nu dreigt hij ook voor de gewone spaarder zelfs negatief te worden. Wat is de oorzaak en hoe wordt deze weggenomen? Economen geven verschillende verklaringen voor de alsmaar dalende rente. Daarbij zijn twee groepen te onderscheiden. De...

Nieuwe instrumenten voor monetair beleid

De ECB schiet tegenwoordig met bazooka’s. Zelden treft ze doel. De kritiek groeit. Hoe komen we tot effectief monetair beleid? Dat is een ordeningsvraagstuk dat de competentie van de ECB overstijgt. De wetgever moet hier initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De...

Alles wordt vloeibaar

Kroniek van het geldtoneel – zomer 2019 2019 is nu al een historisch jaar; het jaar waarin alles vloeibaar werd. Digitalisering neemt bezit van ons geld, de dollar-hegemonie wordt verlaten en economen maken zich op voor structurele verandering. Voortmodderen met het...

Wat Europa tegen de Libra kan doen

De digitale munt van Facebook, de Libra, heeft de potentie om de euro en de dollar te verdringen. Wat kan de overheid doen om dat te voorkomen?  Er klinkt ferme taal in Europa. Aanleiding is de Libra, de private munt waarmee Facebook miljardair Mark Zuckerberg de...

Burgerinitiatief

Het Burgerinitiatief Ons Geld zette het onderwerp geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer. 17 januari 2019 publiceerde de WRR een onderzoeks-rapport over geldschepping. Dit jaar zal de Tweede Kamer hierover debatteren.

Door de bank genomen

In hun voorstelling ‘Door de bank genomen’ brachten toneelmakers De Verleiders met succes geldschepping onder de aandacht van het publiek.

De voorstelling liep van 24 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 en wordt sindsdien jaarlijks herhaald.

Aankondiging Burgerinitiatief Ons Geld bij DWDD

Binnen 24 uur na de oproep tot het burgerinitiatief Ons Geld bij De Wereld Draait Door waren de benodigde 40.000 handtekeningen al binnen.

Meer dan 100.000 handtekeningen

Het burgerinitiatief Ons Geld werd op 21 april 2015 met 113.000 steunbetuigingen ingediend bij de Tweede Kamer.

Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan. Lees de pdf.

Rondetafelgesprek vaste commissie van Financiën

Op 14 oktober 2015 organiseerde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een hoorzitting over de werking van het geldstelsel.

Lees hier de position papers (pdf) van Ons Geld, Edgar Wortmann, Martijn Jeroen van der Linden, George van Houts, Luuk de Waal Malefijt en van derden: De Nederlandsche Bank, ING en Klaas van Egmond.

Debat in de Tweede Kamer

Op 16 maart 2016 werd het burgerinitiatief Ons Geld besproken in de Tweede Kamer. George van Houts sprak namens Burgerinitiatief Ons Geld en toneelgroep De Verleiders tot de plenaire vergadering. Lees zijn speech (pdf).

Uitkomsten Tweede kamer-debat

Alle Kamerleden stemden voor onderzoek naar de introductie van een veilige bank.

Een ruime Kamermeerderheid stemde voor onderzoek naar de werking van het geldstelsel, uit te voeren door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Een motie tot hervorming van het geldstelsel is nog aanhangig.

WRR-Rapport Geld en Schuld

Donderdag 17 januari 2019 presenteerde de WRR het rapport Geld en schuld: De publieke rol van banken. Het WRR onderzocht het geldstelselen de voor- en nadelen van verschillende vormen van geldschepping door commerciële banken. In het debat over geldhervorming een belangrijke stap!

Deel de Ons Geld-quiz met vrienden!

Speel de Ons Geld-quiz en deel deze online met al je vrienden! Hoe meer mensen weten hoe het geldstelsel werkt, hoe meer mensen de noodzaak zien van debat!

Money Maker

Money Maker is het bordspel waarin jij geld creëert! Het laat zien hoe het geldsysteem werkt en ons gedrag beïnvloedt. Het is een leuke manier om zelf te ervaren hoe het huidige geldsysteem systematisch onstabiel is.

Speel dit unieke bordspel

Heb jij altijd al… bankier willen zijn? Geld willen uitlenen? Essentieel zijn voor een economie? Dit is je kans: Verstrek krediet als water, gebruik het alsof het geld is en stuur de economie! De setting is het 17e-eeuwse Amsterdam in de Gouden Eeuw. Word de rijkste bankier in de stad!

Veroorzaak een financiële crisis

Money Maker is een combinatie van Catan, Monopoly en Poker. Iedere speler is een commerciële bank. Overbied medespelers, verstrek krediet, speel in op de markt. …Maar pas op voor een bankrun. Doen jouw investeringen de economie groeien? Of zal jij de volgende crisis veroorzaken?

Het spel

3-6 spelers, duur: 15 min/speler, vanaf 11 jaar
Het spel bestaat uit: Bankkluizen (om je winsten geheim te houden), geldmunten, kredietstukken, goederen & marktladders, bedrijfskaarten, kanskaarten, normale en speciale dobbelstenen, het spelbord, een handleiding en een verhalenboekje. De spelerbanken hebben een gelimiteerde hoeveelheid geld in de kluis, maar een oneindige hoeveelheid krediet! Het spel komt met twee “markten” gevuld met houten blokjes; één voor consumptiegoederen (groen), en één voor productiegoederen (rood).

Doordacht spel in vernieuwde editie

Firebrush Studios heeft inmiddels een volledig vernieuwde editie uitgebracht! Stichting Ons Geld voorzag hen van de kennis om het probleem van geldschepping in spelvorm te kunnen gieten. Zodat je nu zelf – met vrienden, collega’s of klasgenoten – kunt ervaren hoe ons geldsysteem werkt. Het is ook erg geschikt voor onderwijs. Deze tweede editie is vertaald in het Engels, Duits en Deens. Bestel het in de webshop van de Coöperatie Money Maker. Of doneer €50 of meer aan Stichting Ons Geld ontvang het spel als dank!

Organiseer een Money Maker-avond

Wil je in jouw buurt een Money Maker-middag of -avond organiseren, waarbij mensen het spel samen spelen? Laat het ons weten, om het samen op te pakken!

Educatie

Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private banken bijna al het geld scheppen. Er leven veel misvattingen, ook onder professionals. Publiek debat over het geldstelsel vereist meer kennis. Ons Geld maakt zich hiervoor sterk. 

Kennis over geldstelsel in Nederland het laagst

Onderzoek wijst uit dat slechts 12% van de Nederlanders weet dat commerciële, private banken vrijwel al het geld scheppen. Met de Russen en net na China (13%) is dat het laagst gemeten kennisniveau. Tegelijk wil de ruime meerderheid dat dit bij een publieke instelling wordt belegd.

Vele misvattingen

Pas sinds enkele jaren neemt de kennis over geldschepping en het geldstelsel binnen de financiële en academische wereld toe. Mede dankzij inspanningen van Ons Geld en internationaal van zusterorganisaties. Terwijl veel bankiers nog onwetend of ontkennend waren, publiceerde de Bank of England erover (2014).

Het geldsysteem in de klas

De werkgroep educatie enthousiasmeert en ondersteunt economie- en andere docenten als het gaat om geldschepping en het geldsysteem in de les. Leden van deze groep verzorgden al vele gastlessen op middelbare scholen. En denken graag mee over nieuw lesmateriaal, zonder de oudere misvattingen.

In het hoger onderwijs

Ook verzorgen mensen van Ons Geld gastcolleges in het hoger onderwijs en op diverse universiteiten. Sinds september 2018 is Martijn Jeroen van der Linden van Ons Geld lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Ons Geld zet zich actief in voor onderzoek naar het geldstelsel en nieuwe alternatieven ervoor.

En natuurlijk op de basisschool

Op de basisschool wordt steeds meer aandacht besteed aan geld en hoe het geldsysteem werkt. En duikt het spel Money Maker op in lessen. Ons Geld adviseert actief docenten en educatieve uitgevers die beter lesmateriaal willen ontwikkelen over dit complexe onderwerp.

Ons geld in de klas!

Weet je een klas die meer wil weten over geldschepping en en het geldsysteem? Laat het ons weten! Ons educatie team ondersteunt basis- en voortgezet onderwijs, maar ook HBO en universiteit. 

Meetups

Onze achterban bestaat uit ruim 120.000 mensen en groeit. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten waarbij we elkaar ontmoeten, in discussie gaan en ideeën uitwisselen. En waar nieuwe plannen ontstaan.

Bezoek ook één van de Ons Geld meetups

We organiseren meetups om mensen beter te informeren en van gedachten te wisselen over mogelijke acties. Wil je de laatste stand van zaken omtrent geldhervorming kennen en Ons Geld ondersteunen? Je vindt ze in onze agenda.

Symposium Geld Zat(erdag)! @ Stadsschouwburg Utrecht 2018

Ook in 2018 was er weer een symposium. Uiteraard met George van Houts en wederom Klaas van Egmond. Te gast waren o.a. prof. Arnoud Boot, Klaas van Egmond, Paul Buitink, Thomas Bollen, Petra Hamers (Oxfam Novib), Milieudefensie (Rolf Schipper). We bespraken urgente problemen (ongelijkheid, uitputting van de planeet, het financiële kaartenhuis) en hun relatie met het geld en de status van het bankgeldstelsel. Er was veel veel ruimte voor vragen.

Ons Geld Symposium @ DeLaMar Amsterdam 2017

Zondagochtend 18 juni 2017 was in Theater DeLaMar te Amsterdam het Ons Geld symposium over nut en noodzaak van geldhervorming, onder leiding van George van Houts. Te gast waren Ewald Engelen (Partij voor de Dieren), Paul Tang (Partij van de Arbeid), Renske Leijten (Socialistische Partij), Antoinette Hertsenberg (AVROTROS) zij bespraken met Ons Geld hoe het verder moet met ons geldstelstelsel. Ook spraken Klaas van Egmond, Luuk de Waal Malefijt, Edgar Wortmann e.a.

Ons Systeem: Startup incubator voor radicale initiatieven

In 2016 begonnen we een maandelijkse meetup onder de titel ‘Ons Systeem’ als startup-incubator voor radicale initiatieven. Met sprekers en tot 50 deelnemers per keer. Eén van de projecten die uit Ons Systeem is gekomen is De Andere Krant.

Organiseer een Ons Geld-meetup bij jou in de buurt.

Wil jij een meetup organiseren bij jou in de buurt? In bijeenkomsten ontmoeten we elkaar, gaan we in discussie en wisselen we ideeën en nieuwe plannen uit. Laat het ons weten!

Ons Geld agenda

Ons Geld brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. Kom naar de Ons Geld-meetups of zie bij welke bijeenkomsten we nog meer zijn.
 

 

 

 

ACTIES

Ons Geld brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. En voert campagne voor een eerlijk geldstelsel, dat stabiel, dienstbaar en democratisch is.

  Burgerinitiatief

  Het Burgerinitiatief Ons Geld zette het onderwerp geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer. Op 17 januari 2019 publiceerde de WRR een onderzoeksrapport over geldschepping. Dit jaar zal de Tweede Kamer hierover debatteren.

  Door de bank genomen
  In hun voorstelling ‘Door de bank genomen’ brachten toneelmakers De Verleiders met succes geldschepping onder de aandacht van het publiek.

  De voorstelling liep van 24 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 en wordt sindsdien jaarlijks herhaald.

  Aankondiging Burgerinitiatief Ons Geld bij DWDD
  Binnen 24 uur na de oproep tot het burgerinitiatief Ons Geld bij De Wereld Draait Door waren de benodigde 40.000 handtekeningen al binnen.

  Meer dan 100.000 handtekeningen
  Het burgerinitiatief Ons Geld werd op 21 april 2015 met 113.000 steunbetuigingen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan. Lees de pdf.

  Rondetafelgesprek Commissie van Financiën
  Op 14 oktober 2015 organiseerde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een hoorzitting over de werking van het geldstelsel. Lees hier de position papers (pdf) van Ons GeldEdgar WortmannMartijn Jeroen van der LindenGeorge van HoutsLuuk de Waal Malefijt en van derden: De Nederlandsche BankING en Klaas van Egmond.

  Debat in de Tweede Kamer
  Op 16 maart 2016 werd het burgerinitiatief Ons Geld besproken in de Tweede Kamer. George van Houts sprak namens Burgerinitiatief Ons Geld en toneelgroep De Verleiders tot de plenaire vergadering. Lees zijn speech (pdf).

  Uitkomsten Tweede kamer-debat
  Alle Kamerleden stemden voor onderzoek naar de introductie van een veilige bank.
  Een ruime Kamermeerderheid stemde voor onderzoek naar de werking van het geldstelsel, uit te voeren door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Een motie tot hervorming van het geldstelsel is nog aanhangig.

  Presentatie WRR-Rapport Geld en Schuld
  Donderdag 17 januari 2019 presenteerde de WRR het rapport Geld en schuld: De publieke rol van banken. Het WRR onderzocht het geldstelselen de voor- en nadelen van verschillende vormen van geldschepping door commerciële banken. In het debat over geldhervorming een belangrijke stap!

  Door de bank genomen
  In hun voorstelling ‘Door de bank genomen’ brachten toneelmakers De Verleiders met succes geldschepping onder de aandacht van het publiek.

  De voorstelling liep van 24 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 en wordt sindsdien jaarlijks herhaald.

  Aankondiging Burgerinitiatief Ons Geld bij DWDD
  Binnen 24 uur na de oproep tot het burgerinitiatief Ons Geld bij De Wereld Draait Door waren de benodigde 40.000 handtekeningen al binnen.

  Meer dan 100.000 handtekeningen
  Het burgerinitiatief Ons Geld werd op 21 april 2015 met 113.000 steunbetuigingen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan. Lees de pdf.

  Rondetafelgesprek Commissie van Financiën
  Op 14 oktober 2015 organiseerde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een hoorzitting over de werking van het geldstelsel. Lees hier de position papers (pdf) van Ons GeldEdgar WortmannMartijn Jeroen van der LindenGeorge van HoutsLuuk de Waal Malefijt en van derden: De Nederlandsche BankING en Klaas van Egmond.

  Debat in de Tweede Kamer
  Op 16 maart 2016 werd het burgerinitiatief Ons Geld besproken in de Tweede Kamer. George van Houts sprak namens Burgerinitiatief Ons Geld en toneelgroep De Verleiders tot de plenaire vergadering. Lees zijn speech (pdf).

  Uitkomsten Tweede kamer-debat
  Alle Kamerleden stemden voor onderzoek naar de introductie van een veilige bank.
  Een ruime Kamermeerderheid stemde voor onderzoek naar de werking van het geldstelsel, uit te voeren door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Een motie tot hervorming van het geldstelsel is nog aanhangig.

  Presentatie WRR-Rapport Geld en Schuld
  Donderdag 17 januari 2019 presenteerde de WRR het rapport Geld en schuld: De publieke rol van banken. Het WRR onderzocht het geldstelselen de voor- en nadelen van verschillende vormen van geldschepping door commerciële banken. In het debat over geldhervorming een belangrijke stap!

  Deel de Ons Geld-quiz met vrienden!

  Speel de Ons Geld-quiz en deel deze online met al je vrienden! Hoe meer mensen weten hoe het geldstelsel werkt, hoe meer mensen de noodzaak zien van debat!

  Money Maker

  Money Maker is het bordspel waarin jij geld creëert! Het laat zien hoe het geldsysteem werkt en ons gedrag beïnvloedt. Het is een leuke manier om zelf te ervaren hoe het huidige geldsysteem systematisch onstabiel is.

  Speel dit unieke bordspel
  Heb jij altijd al… bankier willen zijn? Geld willen uitlenen? Essentieel zijn voor een economie? Dit is je kans: Verstrek krediet als water, gebruik het alsof het geld is en stuur de economie! De setting is het 17e-eeuwse Amsterdam in de Gouden Eeuw. Word de rijkste bankier in de stad!

  Veroorzaak een financiële crisis
  Money Maker is een combinatie van Catan, Monopoly en Poker. Iedere speler is een commerciële bank. Overbied medespelers, verstrek krediet, speel in op de markt. …Maar pas op voor een bankrun. Doen jouw investeringen de economie groeien? Of zal jij de volgende crisis veroorzaken?

  Het spel
  3-6 spelers, duur: 15 min/speler, vanaf 11 jaar
  Het spel bestaat uit: Bankkluizen (om je winsten geheim te houden), geldmunten, kredietstukken, goederen & marktladders, bedrijfskaarten, kanskaarten, normale en speciale dobbelstenen, het spelbord, een handleiding en een verhalenboekje. De spelerbanken hebben een gelimiteerde hoeveelheid geld in de kluis, maar een oneindige hoeveelheid krediet! Het spel komt met twee “markten” gevuld met houten blokjes; één voor consumptiegoederen (groen), en één voor productiegoederen (rood).

  Volledig vernieuwde editie
  Firebrush Studios heeft inmiddels een volledig vernieuwde editie uitgebracht! Stichting Ons Geld voorzag hen van de kennis om het probleem van geldschepping in spelvorm te kunnen gieten. Zodat je nu zelf – met vrienden, collega’s of klasgenoten – kunt ervaren hoe ons geldsysteem werkt. Het is ook erg geschikt voor onderwijs. Deze tweede editie is vertaald in het Engels, Duits en Deens. Bestel het in de webshop van de Coöperatie Money Maker. Of doneer €50 of meer aan Stichting Ons Geld ontvang het spel als dank!

  Speel dit unieke bordspel
  Heb jij altijd al… bankier willen zijn? Geld willen uitlenen? Essentieel zijn voor een economie? Dit is je kans: Verstrek krediet als water, gebruik het alsof het geld is en stuur de economie! De setting is het 17e-eeuwse Amsterdam in de Gouden Eeuw. Word de rijkste bankier in de stad!

  Veroorzaak een financiële crisis
  Money Maker is een combinatie van Catan, Monopoly en Poker. Iedere speler is een commerciële bank. Overbied medespelers, verstrek krediet, speel in op de markt. …Maar pas op voor een bankrun. Doen jouw investeringen de economie groeien? Of zal jij de volgende crisis veroorzaken?

  Het spel
  3-6 spelers, duur: 15 min/speler, vanaf 11 jaar
  Het spel bestaat uit: Bankkluizen (om je winsten geheim te houden), geldmunten, kredietstukken, goederen & marktladders, bedrijfskaarten, kanskaarten, normale en speciale dobbelstenen, het spelbord, een handleiding en een verhalenboekje. De spelerbanken hebben een gelimiteerde hoeveelheid geld in de kluis, maar een oneindige hoeveelheid krediet! Het spel komt met twee “markten” gevuld met houten blokjes; één voor consumptiegoederen (groen), en één voor productiegoederen (rood).

  Volledig vernieuwde editie
  Firebrush Studios heeft inmiddels een volledig vernieuwde editie uitgebracht! Stichting Ons Geld voorzag hen van de kennis om het probleem van geldschepping in spelvorm te kunnen gieten. Zodat je nu zelf – met vrienden, collega’s of klasgenoten – kunt ervaren hoe ons geldsysteem werkt. Het is ook erg geschikt voor onderwijs. Deze tweede editie is vertaald in het Engels, Duits en Deens. Bestel het in de webshop van de Coöperatie Money Maker. Of doneer €50 of meer aan Stichting Ons Geld ontvang het spel als dank!

  Organiseer een Money Maker-avond

  Wil je in jouw buurt een Money Maker-middag of -avond organiseren, waarbij mensen het spel samen spelen? Laat het ons weten, om het samen op te pakken!

  Educatie

  Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private banken bijna al het geld scheppen. Er leven veel misvattingen, ook onder professionals. Publiek debat over het geldstelsel vereist meer kennis. Ons Geld maakt zich hiervoor sterk.

  Kennis over geldstelsel in Nederland het laagst
  Onderzoek wijst uit dat slechts 12% van de Nederlanders weet dat commerciële, private banken vrijwel al het geld scheppen. Met de Russen en net na China (13%) is dat het laagst gemeten kennisniveau. Tegelijk wil de ruime meerderheid dat dit bij een publieke instelling wordt belegd.

  Vele misvattingen
  Pas sinds enkele jaren neemt de kennis over geldschepping en het geldstelsel binnen de financiële en academische wereld toe. Mede dankzij inspanningen van Ons Geld en internationaal van zusterorganisaties. Terwijl veel bankiers nog onwetend of ontkennend waren, publiceerde de Bank of England erover (2014)

  Het geldsysteem in de klas
  De werkgroep educatie enthousiasmeert en ondersteunt economie- en andere docenten als het gaat om geldschepping en het geldsysteem in de les. Leden van deze groep verzorgden al vele gastlessen op middelbare scholen. En denken graag mee over nieuw lesmateriaal, zonder de oudere misvattingen.

  In het hoger onderwijs
  Ook verzorgen mensen van Ons Geld gastcolleges in het hoger onderwijs en op diverse universiteiten. Sinds september 2018 is Martijn Jeroen van der Linden van Ons Geld lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Ons Geld zet zich actief in voor onderzoek naar het geldstelsel en nieuwe alternatieven ervoor.

  En natuurlijk op de basisschool
  Op de basisschool wordt steeds meer aandacht besteed aan geld en hoe het geldsysteem werkt. En duikt het spel Money Maker op in lessen. Ons Geld adviseert actief docenten en educatieve uitgevers die beter lesmateriaal willen ontwikkelen over dit complexe onderwerp.

  Kennis over geldstelsel in Nederland het laagst
  Onderzoek wijst uit dat slechts 12% van de Nederlanders weet dat commerciële, private banken vrijwel al het geld scheppen. Met de Russen en net na China (13%) is dat het laagst gemeten kennisniveau. Tegelijk wil de ruime meerderheid dat dit bij een publieke instelling wordt belegd.

  Vele misvattingen
  Pas sinds enkele jaren neemt de kennis over geldschepping en het geldstelsel binnen de financiële en academische wereld toe. Mede dankzij inspanningen van Ons Geld en internationaal van zusterorganisaties. Terwijl veel bankiers nog onwetend of ontkennend waren, publiceerde de Bank of England erover (2014)

  Het geldsysteem in de klas
  De werkgroep educatie enthousiasmeert en ondersteunt economie- en andere docenten als het gaat om geldschepping en het geldsysteem in de les. Leden van deze groep verzorgden al vele gastlessen op middelbare scholen. En denken graag mee over nieuw lesmateriaal, zonder de oudere misvattingen.

  In het hoger onderwijs
  Ook verzorgen mensen van Ons Geld gastcolleges in het hoger onderwijs en op diverse universiteiten. Sinds september 2018 is Martijn Jeroen van der Linden van Ons Geld lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Ons Geld zet zich actief in voor onderzoek naar het geldstelsel en nieuwe alternatieven ervoor.

  En natuurlijk op de basisschool
  Op de basisschool wordt steeds meer aandacht besteed aan geld en hoe het geldsysteem werkt. En duikt het spel Money Maker op in lessen. Ons Geld adviseert actief docenten en educatieve uitgevers die beter lesmateriaal willen ontwikkelen over dit complexe onderwerp.

  Ons geld in de klas!

  Weet je een klas die meer wil weten over geldschepping en en het geldsysteem? Laat het ons weten! Ons educatie team ondersteunt basis- en voortgezet onderwijs, maar ook HBO en universiteit.

  Meetups

  Onze achterban bestaat uit ruim 120.000 mensen en groeit. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten waarbij we elkaar ontmoeten, in discussie gaan en ideeën uitwisselen. En waar nieuwe plannen ontstaan.

  Bezoek ook één van de Ons Geld meetups
  We organiseren meetups om mensen beter te informeren en van gedachten te wisselen over mogelijke acties. Wil je de laatste stand van zaken omtrent geldhervorming kennen en Ons Geld ondersteunen? Je vindt ze in onze agenda.

  Symposium Geld Zat(erdag)! @ Stadsschouwburg Utrecht 2018
  Ook in 2018 was er weer een symposium. Uiteraard met George van Houts en wederom Klaas van Egmond. Te gast waren o.a. prof. Arnoud Boot, Klaas van Egmond, Paul Buitink, Thomas Bollen, Petra Hamers (Oxfam Novib), Milieudefensie (Rolf Schipper). We bespraken urgente problemen (ongelijkheid, uitputting van de planeet, het financiële kaartenhuis) en hun relatie met het geld en de status van het bankgeldstelsel. Er was veel veel ruimte voor vragen.

  Ons Geld Symposium @ DeLaMar Amsterdam 2017
  Zondagochtend 18 juni 2017 was in Theater DeLaMar te Amsterdam het Ons Geld symposium over nut en noodzaak van geldhervorming, onder leiding van George van Houts. Te gast waren Ewald Engelen (Partij voor de Dieren), Paul Tang (Partij van de Arbeid), Renske Leijten (Socialistische Partij), Antoinette Hertsenberg (AVROTROS) zij bespraken met Ons Geld hoe het verder moet met ons geldstelstelsel. Ook spraken Klaas van Egmond, Luuk de Waal Malefijt, Edgar Wortmann e.a.

  Ons Systeem: Startup incubator voor radicale initiatieven
  In 2016 begonnen we een maandelijkse meetup onder de titel ‘Ons Systeem’ als startup-incubator voor radicale initiatieven. Met sprekers en tot 50 deelnemers per keer. Eén van de projecten die uit Ons Systeem is gekomen is De Andere Krant

  Bezoek ook één van de Ons Geld meetups
  We organiseren meetups om mensen beter te informeren en van gedachten te wisselen over mogelijke acties. Wil je de laatste stand van zaken omtrent geldhervorming kennen en Ons Geld ondersteunen? Je vindt ze in onze agenda.

   

  Symposium Geld Zat(erdag)! Stadsschouwburg Utrecht
  Ook in 2018 was er weer een symposium. Uiteraard met George van Houts en wederom Klaas van Egmond. Te gast waren o.a. prof. Arnoud Boot, Klaas van Egmond, Paul Buitink, Thomas Bollen, Petra Hamers (Oxfam Novib), Milieudefensie (Rolf Schipper). We bespraken urgente problemen (ongelijkheid, uitputting van de planeet, het financiële kaartenhuis) en hun relatie met het geld en de status van het bankgeldstelsel. Er was veel veel ruimte voor vragen.

  Ons Geld Symposium @ DeLaMar Amsterdam 2017
  Zondagochtend 18 juni 2017 was in Theater DeLaMar te Amsterdam het Ons Geld symposium over nut en noodzaak van geldhervorming, onder leiding van George van Houts. Te gast waren Ewald Engelen (Partij voor de Dieren), Paul Tang (Partij van de Arbeid), Renske Leijten (Socialistische Partij), Antoinette Hertsenberg (AVROTROS) zij bespraken met Ons Geld hoe het verder moet met ons geldstelstelsel. Ook spraken Klaas van Egmond, Luuk de Waal Malefijt, Edgar Wortmann e.a.

  Ons Systeem: Startup incubator voor radicale initiatieven
  In 2016 begonnen we een maandelijkse meetup onder de titel ‘Ons Systeem’ als startup-incubator voor radicale initiatieven. Met sprekers en tot 50 deelnemers per keer. Eén van de projecten die uit Ons Systeem is gekomen is De Andere Krant

  Organiseer een Ons Geld-meetup bij jou in de buurt.

  Wil jij een meetup organiseren bij jou in de buurt? In bijeenkomsten ontmoeten we elkaar, gaan we in discussie en wisselen we ideeën en nieuwe plannen uit. Laat het ons weten!

  Ons Geld agenda

   

  Ons Geld brengt mensen die streven naar hervorming van het geldstelsel bijeen. Kom naar de Ons Geld meetups of zie bij welke bijeenkomsten we nog meer zijn.

   

   

   

   

  Steun ons voor een beter geldstelsel!

  Ons Geld is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het streven naar hervorming van het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk geldstelsel dat stabiel, dienstbaar en democratisch is. We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante instellingen en werken zowel nationaal als internationaal samen met gelijkgezinde personen en organisaties. Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording en voor het bevorderen van het publieke debat over hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

  Kom in actieDoneer