Onze voorstellen

We staan voor grote sociale, economische en ecologische uitdagingen. Als we deze willen aanpakken dan is het hervormen van ons monetaire systeem een goede start. De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar het huidige op bankschuld gebaseerde geldsysteem en alternatieven. We stellen voor geldcreatie onder publiek bestuur te plaatsen door een digitaal chartaal geldsysteem te implementeren.

Wat er dient te veranderen

Dit is wat wij denken dat er moet veranderen om ons manke geldsysteem te repareren:

1. Geld dient enkel gecreëerd te worden door middel van een democratisch en transparant orgaan dat handelt vanuit het algemeen belang

We willen graag de macht om geld te creëren overhevelen naar een democratisch, controleerbaar en transparant proces, waarbij iedereen weet wie de macht heeft om geld te creëren, hoeveel geld ze creëren, en hoe dat geld zal worden gebruikt. Hoe dit proces er ook uit gaat zien – of het nu De Nederlandsche Bank of een nieuwe commissie is die beslist of er geld gecreëerd moet worden, er moet te allen tijde verantwoording aan het Parlement worden afgelegd en bescherming worden geboden tegen misbruik door gevestigde belangen. We willen ook veiligheidsmechanismes inbouwen die ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheid geld wordt gecreëerd – niet teveel (wat bubbels en financiële crises veroorzaakt) en niet te weinig (wat een recessie veroorzaakt).

2. Geld moet vrij van schuld worden gecreëerd

Momenteel creëren banken geld wanneer zij leningen verstrekken, wat betekent dat voor elke euro op uw bankrekening iemand anders een euro aan schuld heeft. Dat betekent dat bijna al het geld in de economie geleend is van de banksector en dat er over vrijwel euro die in omloop is ook rente moet worden betaald. Als we proberen om onze schulden te verminderen dan verdwijnt er geld uit de economie, waardoor het moeilijker wordt voor anderen om hun eigen schulden terug te betalen. Maar als geld gecreëerd zou worden door de staat, vanuit het algemeen belang, en in omloop zou worden gebracht door middel van overheidsuitgaven in plaats van het in omloop te brengen door middel van bankleningen, dan zou dit geld de reële economie stimuleren, banen creëren en het mogelijk maken om de private schulden te verminderen.

3. Geld moet in de reële (niet-financiële) economie terecht komen voordat het in financiële markten en vastgoedzeepbubbels terecht komt.

Nieuw gecreëerd geld moet worden gebruikt om overheidsuitgaven te financieren, de belastingen te verlagen, de staatsschuld af te betalen of kan zelf verdeeld worden onder de burgers. Dit betekent dat het geld in eerste instantie terecht zal komen in de reële (niet-financiële) economie in plaats van dat het blijft hangen in de financiële en vastgoedmarkten, zoals gebeurt op dit moment. Dit zal de economie helpen groeien en gedurende het proces banen creëren, terwijl een groot deel van het geld dat banken vandaag de dag creëren het leven alleen maar duurder en onstabiel maakt voor mensen.

4. Banken moeten niet worden toegestaan​​ om geld te creëren

De geschiedenis heeft aangetoond dat wanneer de banken de macht hebben om geld te creëren, zij teveel creëren in goede tijden, wat financiële crises veroorzaakt, en vervolgens te weinig geld creëren in slechte tijden, waardoor recessies en werkloosheid nog erger worden. Het merendeel van het geld dat zij creëren stoppen zij in huizenprijsbubbels of daar speculeren zij mee op de financiële markten en slechts een klein deel wenden zij aan voor ondernemingen buiten de financiële sector. We weten op basis van historisch onderzoek dat we aan banken, met al hun incentives en winstbejag, zoiets krachtigs als de mogelijkheid om geld te creëren gewoonweg niet kunnen toevertrouwen. Het is niet genoeg om hen te reguleren, omdat toezichthouders al eerder gefaald hebben om ze onder controle te houden en er geen reden is om aan te nemen dat ze dit een volgende keer wel zal lukken. We moeten banken niet de mogelijkheid bieden om geld te creëren.

 • Leo Bijl

  Helemaal juist, het is ons geld. Het lenen met rente blijft slachtoffers maken, wie afbetaalt laat elders anderen failliet gaan (denk hier even goed over na!), met het berekenen en betalen van rente ben je medeplichtig aan het benadelen van ELKE medemens die minder rente krijgt dan hij ontvangt. Slechts 1% van de wereldbevolking ontvangt meer rente dan zij betalen.
  Zeg NEE tegen de koloniale overheersing van RENTE.
  Neem het niet aan en betaal het niet langer:
  Een eerste stap to bewustwording die leidt naar rentevrij geld is de brief aan de Bank te sturen, lees op het blog van Ad Broere, de stap die het echte verschil maakt.

  • Bert

   Lenen is niet inherent slecht. We leven alleen in een kaartenhuis door te veel geleend geld. Het lenen van geld kan best, maar met mate. In dat geval heb je ook niet een eeuwig groeiende schuldenberg nodig om deze in stand te houden. We hebben de noodzaak van een eeuwig groeiende schuldenberg helaas wel bereikt. Maar om nu te zeggen dat leningen moeten worden verboden gaat veel te ver.

   We kunnen beter kijken naar de oorzaken van het feit dat de schulden uit de hand zijn gelopen en dat is: overheid, overheid, overheid.

   1. De overheid garandeert ons spaargeld, zodat consumenten niet meer oppassen of banken niet te veel risico’s nemen.
   2. De overheid manipuleert de geldhoeveelheid en de prijs op geld.
   3. De overheid stimuleert lenen met fiscale regelingen.

   etc.

   Als iemand geld heeft mag diegene dat best uitlenen aan iemand tegen rente. Dit zou een vrije keuze moeten zijn. Dus jij zou een overheid willen hebben die jou met wetten en geweld ervan weerhoudt om geld te lenen of uit te lenen?

   Dat is niet de oplossing. De Staat en het geld zal gescheiden moeten worden, zoals ooit de Kerk en de Staat gescheiden zijn. Laat de mensen zelf kiezen welk geld ze willen gebruiken. Hier zijn ze prima toe in staat.

   • Luuk De Waal Malefijt

    Lenen is het probleem niet. In een systeem waarin geld wordt gecreëerd zonder bijkomende schuld kan iedereen zoveel lenen als ze willen zonder dat een systematisch gevaar oplevert voor de economie. Het hedendaagse ‘lenen’ is echter geen lenen maar geldcreatie mét schulden. Lenen hoeft dus niet verboden te worden. Het moet alleen veranderd worden in écht lenen in plaats van de geld+schuldcreatie die het nu is.

    • Liberty

     Beste Luuk,

     Hier ben ik het deels mee eens. Als een bank met 10.000 spaarders overeenkomen dat zij hun geld daar stallen onder de voorwaarden dat:

     1. De spaarders rente ontvangen
     2. Het spaargeld wordt uitgeleend aan derden

     Dan is er ook geldcreatie mét schulden. De spaarders zien hun banksaldo als vermogen en de bank ziet het uitgeleende geld ook als vermogen.

     De spaarders moeten zich echter wel beseffen dat ze risico lopen. In ons systeem wordt dit risico echter volledig weggenomen door de overheid wat leidt tot excessen, want geen spaarder die kritisch kijkt of het spaargeld wel veilig staat. Daarbij (en daar zullen we het met elkaar over eens zijn) kunnen banken ook nog eens goedkoop geld lenen bij de Centrale Bank wat leidt tot extra geldcreatie en bubbels.

 • bert (familienaam maathuis)

  Onlangs deelde iemand op Klol (klokkenluideronline.is) mee dat de DNB, net als de FED (Federal Reserve) privébezit is.

  • Luuk de Waal Malefijt

   De wet schijnt hier wat ambigu over te zijn. We zeggen in de teksten inderdaad wel dat het naar een onafhankelijke partij zoals de DNB zou moeten, maar het is misschien wijs dit als onderzoek ook op de agenda te zetten…

  • http://www.regiogeld-brabant.nl Terry Van de Vossenberg

   Juridisch is DNB een naamloze vennootschap waar de staat alle aandelen in heeft. Juridisch! Maar feitelijk is DNB net als ECB, FED en BIS gewoon een particulier bedrijf. Op zich niets mis mee. Maar het is wel vreemd dat zij een monopoly op de geldschepping hebben. En vreemd genoeg krijgen zij alle ruimte om er voor te zorgen dat dat zo blijft.

   Er is niemand die controle uitoefent over de wijze waarop DNB en ECB controle uitoefenen op private geldschepping door banken? DNB overhandigt geen dociers. Niet eens aan de algemene rekenkamer! Europese geheimhoudingsbepaling maakt dat DNB geen toegang geeft tot de toezichtdossiers. Er is niemand die toezicht kan houden op de dossiers van DNB. Ook de minister van financiën niet.

   Over dit soort dingen hoor je nagenoeg niets. Waarom leren studenten economie hier niets over? Terwijl de eigenaars nota bene degenen zijn die sinds lange tijd de wereld veroveren met democratie en vrije marktwerking.

   • http://www.waarheiddelen.nl/index.html Intuïtie Trainer

    Johan Cruyff: “Waarheiddelen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel waarheiddelen”.

    Paus Franciscus: “Jullie zijn zelf de hoofdrolspelers van jullie heden en toekomst. We willen geen tragedies meer meemaken waarin kinderen van kou of hitte sterven, of speelbal worden van gewetenloze figuren. De tijd is aangebroken dat de eeuwenlange vooroordelen en het wederzijds wantrouwen tussen gelukzoekers en anderen worden afgelegd.”

    Hoofdeconoom ABN AMRO Han de Jong, 4 dec 2013: “Verschuiven van vermogen is een vorm van diefstal. Niet Juridisch gezien, maar …”

    Grote groepen Sinti en Roma maakten afgelopen weekeinde een pelgrimstocht naar Italië vanuit ongeveer dertig landen.

    Paus Franciscus: “De zigeuners kunnen bijdragen aan het welzijn van de maatschappij als ze zoals iedereen die de wetten respecteert en zijn plichten vervult”.

    Paus Franciscus riep zijn gehoor op vooral de kinderen naar school te sturen, omdat mensen zonder opleiding niet in aanmerking komen voor kredieten van de schaduwelite.

    http://onsgeld.nu/interviews/hoofdeconoom-abn-amro-banken-creeren-geen-geld-uit-het-niets/

    Paus Franciscus zei te weten onder welke moeilijke omstandigheden de gelukzoekers moeten leven, omdat ze (net als iedereen) niet in aanmerking komen voor de onvoorwaardelijke monetair gefinancierde @basisinkomen.

    http://frontpage.fok.nl/nieuws/718294/1/1/50/paus-roept-zigeunervolken-op-tot-integratie.html

    Paus Franciscus wil dat Sinti en Roma dezelfde kennis gaat dragen als Han de Jong. Deze Top-economoom verdient zijn geld met boekhouden en het enigste wat hij hoeft te doen is zorgen dat de ‘balans van een bank altijd in evenwicht blijft’. Wanneer een (rechts)persoon een deal aangaat met een bank, dan creëert die bank nieuw geld. Aan de linkerzijde van de balans een vordering van de bank op de klant en aan de rechterzijde een deposito van de klant met een gelijkwaardig bedrag. Oftewel de klant krijgt geld met als verplichting om deze met rente terug te betalen. De bank geeft echter alleen krediet als ze een 100% zekerheid hebben dat ze aan deze deal gaan verdienen. Zoniet dan verkopen ze de schuldpapieren aan iemand die niet weet wat er na de ParadigmaCHANGE naar het systeem ‘Leven en Laten Leven’ gaat gebeuren. Doordat netwerk Juncker nog steeds het script van de 3e SpinozaGolf niet heeft vrijgegeven kan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem nog snel ABN-AMRO naar de beurs brengen.

    ABN Amro-topman Gerrit Zalm: “We hebben een sterke positie in Nederland in alle segmenten. Zo’n 80 procent van de inkomsten zijn afhankelijk van Nederland. In de jaren 2012 en 2013 was dat niet prettig, maar dat is nu juist een voordeel. De Nederlandse economie is fundamenteel erg sterk. We hebben ons goed gewapend tegen de vergrijzing, er is hervormd op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt en de gezondheidszorg. Voor de komende jaren hebben wij de verwachting dat de Nederlandse economie harder groeit dan het gemiddelde van de eurozone.”

 • Geert

  Ik vind jullie initiatief erg goed. Jullie stellen dat “voor elke euro op uw bankrekening iemand anders een euro aan schuld heeft”. Volgens mij is het zo dat elke euro die er bij een bank wordt ingelegd, de bank een veelvoud ervan mag uitlenen. Dus niet 1:1 zoals bij full reserve banking het geval is.

 • Erik

  Goed initiatief echter gedoemd vanaf het begin….mensen zijn verslaafd aan geld en aan het geld maken over geld….
  De enige manier om echt iets te veranderen is om bij de mensen zelf tussen de oren iets te veranderen. Geld is NIKS het is een middels om je arbeid om te kunnen “ruilen” voor andermans arbeid!
  Vergeet niet: De aarde geeft ons ALLES gratis het enige en ook echt het enige dat ook maar “waarde” toevoegd is Arbeid..
  We denken allemaal dat Geld waarde heeft maar dit is simpelweg niet waar. we hebben geen “geld” nodig…..als morgen er ineens geen geld meer zou zijn zou er niks hoeven te veranderen, de producten worden namelijk nog steeds door de aarde gegeven en de mensen die de arbeid verrichten zijn er ook nog….
  En dat is wat mensen zich eerst moeten realiseren anders bereik je nooit wat. De banken hebben de macht over geld zo simpel is het en dit is mogelijk omdat het hun creatie is en hun product. Dit moet je niet willen voortzetten omdat het “makkelijker” is, dit moet je juist verbannen!
  Wat je nu zegt is dat geld goed is maar banken slecht, dat de overheid meer te vertrouwen is dan de banken en dat de politiek niet volledig corrupt is. Dit hele systeem zit zo diep geworteld in de politiek dat je dit echt niet via een politieke weg kan oplossen. Politici zijn corrupt en alleen bezig met eigen belang en dat eigen belang druist altijd rechtstreeks in tegen het belang van de samenleving. Vergeet niet dat dit allemaal mogelijk gemaakt is en nog altijd wordt door de overheid…..ze liegen straks ook weer alles bij elkaar om zeteltjes te winnen en de domme burger schapen trappen er altijd weer in iedere keer weer……nee hoor, ze sluiten liever alle lastige anders denkende burges op dan dat ze ook maar iets aan het geld systeem veranderen.
  En daarom is er geen enkele politieke oplossing mogelijk dit moet vanuit de burgers komen en juist niet vanuit de politiek….dus idee echt top maar uitvoering simpelweg onmogelijk. Probeer iets aan de uitvoering van je doel te doen en wie weet veranderd er dankzij jou dan echt iets in NL en ook gelijk de hele wereld.

  • Love U Longtime

   Erik,

   Het is niet alleen het geld. Het is allemaal veel groter. Alles heeft met alles te maken. Mensen moeten eens gaan beseffen dat geld een ruilmiddel is voor energie en dat energie op deze planeet hoofdzakelijk bestaat uit olie en gas. Iedere liter olie of gas wordt uiteindelijk omgezet in o.a. fijnstof en ultra-fijnstof. Dit fijnstof is in Nederland al voor een zeer groot deel verantwoordelijk voor 5 miljoen chronisch zieken. De nieuwe generatie auto’s stoten 1000x meer ultra-fijnstof uit. Op naar de 10 miljoen chronisch zieken. Wereldwijd miljarden zieken!! Daarnaast houd iedereen die benzine of gas koopt ook nog eens de olie en gas oorlogen in het Midden Oosten in stand.

   Veel mensen willen wel wat doen, maar weten niet wat ze moeten doen. Ik heb daarom een lijstje gemaakt van oplossingen die ik kon bedenken:

   1. Ga betalen met ander geld dan dat van de bankiers.

   2. Help meisjes in derde wereldlanden studeren, dan denken ze eerst na voordat ze een hok vol kinderen willen.

   3. Start eigen coöperaties waarin de werknemers eigenaar zijn. (Het geld blijft in de community en de eigenaren / werknemers willen geen producten maken die hun eigen leven, dat van anderen en het milieu vernietigen)

   4. Ga je eigen gezonde voedsel verbouwen in je achtertuin, voortuin, gemeenteperk, op je platte dak ofwaar dan ook (permacultuur). Dan kunnen de voedselbanken sluiten.

   5. Kies je eigen burgemeester waarmee je een vuist kan maken tegen de overheid en multinationals en ontsla hem indien nodig. (Democratie is dictatuur van de rijken, die kopen politici.)

   6. Wek je eigen energie op.

   7. Koop niets meer van multinationals, koop lokale geproduceerde schone en gezonde producten.

   8. Laat je auto staan. Met iedere liter benzine worden er meer mensen chronisch ziek door giftig ultrafijnstof en geef je meer reden voor oorlogen in het Midden Oosten.

   9. Geef de dingen die je niet meer nodig hebt gratis weg zonder er (behalve een blij gezicht) iets voor in ruil te willen. Het zal even duren voordat mensen in je omgeving je voorbeeld volgen, maar ze zullen het zeker gaan doen. Na een tijdje zullen dingen waarvoor je nu nog moet betalen, je aangeboden worden.

   10. Doe aan ruilhandel.

   11. Koop zo veel mogelijk 2e hands via de bekende websites.

   12. Recycle, recycle, recycle

  • Luuk

   Goeie post Erik. Ik lees het pas een jaar later, maar je argumenten zijn nog steeds van kracht. Vandaar even m’n bedankje daarvoor alsnog.
   Vooral het argument dat geld niet nodig is zet je erg treffend neer.

   De creatie van het geld komt voort vanuit een duistere creatie. En de mensen/wezens (echt menselijk zijn ze namelijk niet) die aan het roer van die creatie zitten houden er de meest intens verrotte rituelen op na om hun macht en duistere kracht vast te houden.
   Simpelweg komt het erop neer dat ze constant de aarde op hun basiskracht punten aanvallen. Dat verklaart de plundering van de natuur van de aarde en ook de natuur van de mens. En gezien het feit dat het grootste deel van de mensen in betonnen steden woont is ze dat aardig goed gelukt.
   En om dat in stand te houden wordt de mens constant op de basis aangevallen. En waar zit je basis? Juist, bij je kont, kut of piemel.
   Dat verklaart ook de succesvolle manipulatieve kracht van de porno-industrie die constant bezig zijn mensen in lage vibes te houden. Nu wordt die sector, net zoals iedere sector op het moment wel hard overklast en geinfiltreerd door meer lichtmensen, maar toch… De gevallen engelen structuren blijven hetzelfde. En de methodes om dat te overklassen ook.
   En dan valt mijn ego ook weer even stil, omdat ik die met dit opschrijven mee moet laten afsterven, want anders zijn m’n eigen woorden ook onzin en heeft niemand iets eraan.

   En precies dat zouden meer mensen ‘moeten’ doen om echte verandering in de wereld teweeg te brengen. Moeten tussen aanhalingstekens want het is altijd een (beperkte) vrij keuzen om jezelf meer te balanceren of niet.

   Op het punt van iemands ego overklassing komen vaak nog de ergste projecties van die persoon. En omdat de gevallen engelen wereld er niet van houdt dat ik mezelf daarbij als ‘lijdend’ voorbeeld neem ga ik dat nu juist even doen. haha

   Zo gaan nu op dit moment de duisterdere personen uit mijn zielengroep door me heen, te weten: Joseph Goebbels, Tom Cruise, Lance Armstrong, Albert Verlinde, etc.
   Allemaal zwaar corrupte en zeer intelligente en gerafineerde leugenaars en manipulators.
   Die hun ergste misdaden vaak afdekken met een brede glimlach. En die consequent tot op het laatste gaatje toe doorgaan. Er vanuit gaande dat ze er op een gegeven moment toch wel weer onderuit komen.
   En dat soort mensen moet je tot op het shaken van hun eigen lichaam toe terug manipuleren voordat hun duistere oog breekt. En op het climaxpunt van dat dat gebeurd zie je consequent engel achtige vrouwen die met hun lichtkracht daar het meest voor geschikt zijn.
   En om even een sprongetje terug te maken naar het probleem van de geldcreatie:
   Het zijn dus de engelenvrouwen die de grootste (aarde en mensen) energie rovende k*nkerleiers, die oa de duistere geldcreatie spiraal constant in leven willen houden, horen te overklassen, waardoor pas echt een betere wereld mogelijk is.
   Dus geen zogenaamd transparant overheidsorgaan, maar extreem goed beveiligde engelenvrouwen met het meest extreem soort transparante en democratische (kut woord trouwens) kracht in zichzelf en daarmee naar anderen die daar netjes naar zijn.

   En ik durf stellig te zeggen dat in de komende jaren zij de kracht volledig over zullen nemen en dat daardoor de onrust in Oekraine, het midden-oosten en de rest van de wereld vlotter zullen verdwijnen dan veel mensen zich voor mogelijk houden.
   Zo kan ik nu al duidelijk zien dat mensen als Obama hun energetische, duistere seksuele kracht aan het verliezen zijn en al nauwelijks meer boven de massa’s mensen die ze eerst nog makkelijk konden manipuleren uit kunnen stijgen.
   En vanwege dat dat soort personen nu iedere dag bakken aan terrein aan het verliezen zijn, zullen ze meer en meer macht, kracht en middelen af moeten staan aan de rest van de wereld.
   De spirit van de top demons is zo goed als gebroken..
   Vandaar dat je in een programma als die van Mathijs van Nieuwkerk van de week de toren van Basel zag. Een duister zwart penis achtig gebouw waar de wereld elite angstig zit voordat ze neergehaald worden. Ze zijn nu steeds meer elkaar aan het verkrachten ipv het licht van de aarde.

   Nu is alles natuurlijk niet ineens rozengeur en manenschijn en zie ik iedere dag nog duizenden mensen naar de duivel affirmeren, omdat ze dat al eeuwen gewend zijn. En vanuit dat soort mensen, ik wilde bijna momenten zeggen omdat ze nog maar momentaire kracht hebben, willen dan ook vragen naar personen zoals ik toekomen zo van: Wat is dan de oplossing?
   Vragen die zowat altijd vanuit onrust gesteld worden. Kankerdemons.
   Nou, mijn eerste antwoord daarop is: Dat jij/jullie eerst eens je klotekop dicht houdt. En dat het liefst minstens 20 jaar volhoudt. Lukt dat niet, ga dan maar ff een hele lange tijd op zo’n expeditie robinson achtige plek zitten met elkaar. Zonder technologie en zonder engelen vrouwen.. En met Paul de leeuw;) haha

   Dus ja, wat is de oplossing? Er is niet 1 drive-inn achtige oplossing. De oplossing of beter gezegd oplossingen zijn gelaagd net zoals het leven zelf.
   En ‘Love U Longtime’ doet in zijn bericht daar een aanzet toe. Natuurlijk zitten daar ook dingen tussen waar ik het niet mee eens ben, maar zijn boodschap richting zelfstandigheid is een goeie. Fouten maken mag.
   Een stap richting iets beters/vrijers/gebalanceerders begint altijd met een eerste stap/poging/idee.
   En daarbij is mijn advies: Krijg je er een glimlach bij en mogelijk een positief stout gevoel: Dan is het de moeite waard. En vervolgens na of tijdens de uitvoering ervan zou je kunnen opletten op hoe veel mensen dat positieve gevoel weer van je af willen roven. Want dat is dus wat de hele tijd overal gebeurd.
   En al leer je daar rekening mee houden, dan kan je je er tegen leren verzetten en behoud je dus steeds sneller je opgedane kracht/ideeen, etc.

   Maar goed, ik herhaal: Ik moet op mijn beurt weer oppassen dat niet teveel voor anderen te willen, want ook al wil ik dat maar een beetje teveel dan trek ik zowat binnen een seconde al duizenden energiezuigende acties aan. Van telephatisch tot direct fysiek verwondend.
   En dan hoor ik vanuit mijn afstervende duistere linker hersenhelft geest roepen: Kut realiteit!
   Ja, voor jou ja:)
   Mooi jongen, dat bewustzijnsmisdadigers zoals Obama en Rutten en ook Gorden, Umberto Tan, Gerard Jolink, Albert Verlinde, Carlo Boszhard (homo’s zijn vaak de hardste basischakra verkrachtigste en telephatische geestrovers), etc. binnenkort volledig ingeboxed zitten en ook niet eens meer zelfmoord mogen plegen en dus tot de rest van hun leven zullen moeten boeten voor de k*nkerstreken die ze de massa hebben aangedaan.

   Ja, jullie horen het goed, mijn naam is Luuk en ik ben jullie nr. 1 vijand. En ja Paul de Leeuw, je zogenaamde codetaal grap gisteren op tv waarin je zei: ‘als je het niet ‘lukt’ met twee uu’s uitspreekt heb ik gevoeld en opgevangen en is inmiddels al overklast, maar omdat ik een hekel aan jouw soort zielenverneukers en geen zin heb me door m’n angst te laten leiden/lijden spreuk ik die shit van je via deze website er weer extru uit. Even terugbeuken..
   Voor de bewuste lezer en ook voor de demons, zoals bijvoorbeeld een Luuk Iekink (seksslaafje Umberto Tan) die zich weer stuk gaan bijten op mijn energetische (wurg)taalgebruik. Big smile.

 • Jasper

  Hoi, goed initiatief! het moet nog wat uitgebreid worden gok ik zo… wat vinden jullie bijvoorbeeld van rente en een edelmetalen standaard?

 • Djordy Isarin

  Volledig mee eens. Dit klinkt als een nuchter en weldoordacht initiatief. Ga zo door en verspreid deze ideëen. Als Nederlanders door krijgen hoe onze financiële systemen werken, en hoe afhankelijk we daar van zijn(Is nu wel duidelijk hoop ik) dan kunnen ze niet anders dan dit voorstel tot verdere democratisering van onze samenleving accepteren en toejuichen!

 • Frank

  Eens.. eigenlijk een Libertarisch idee.. kijk ook eens op Libertarische partij..

  • Libertarier

   Alhoewel ik het erg nobel vind dat er naar alternatieven voor het huidige systeem wordt gezocht is het verbieden van economische activiteiten (fractioneel bankieren) en het instellen van “transparant democratische orgaan” niet libertarisch. In een libertarische samenleving is fractioneel bankieren toegestaan. Alleen zal het daarmee gepaard gaande investeringsrisico van de spaarder nooit door de overheid worden gegarandeerd. Dat is namelijk waar het fout gaat. De investering van spaarders in banken worden door middel van het depositogarantiestelsel gegarandeerd, wat leidt tot excessen.

   Een transparant democratisch orgaan zal in een libertarische samenleving niet bestaan, omdat democratisch betekent dat in theorie de 51% mag opdringen aan de 49% wat geld zou moeten inhouden. In een libertarische samenleving bepaalt iedereen zelf welk geld hij/zij gebruikt. Er zijn overigens zeer overtuigende economische onderbouwingen die aantonen dat dit de grootst mogelijke welvaartsgroei mogelijk maakt.

   • Emmef

    “… is het verbieden van economische activiteiten (fractioneel bankieren)
    … niet
    libertarisch.”

    Het gaat hier om het verbieden van malafide activiteiten en zeker niet van “economische” activiteiten als geheel. Dit dus slaat geen hout.

    “De investering van spaarders in banken worden door middel van het depositogarantiestelsel gegarandeerd, wat leidt tot excessen.”

    Onzin. Spaarders kunnen nooit meer sparen dan dat er valuta is. De hoeveelheid krediet is echter vele malen groter dan de hoeveelheid valuta. Die kan dus nooit geheel door valuta gedekt zijn. Er worden dus trucs op de balans toegepast die in feite neerkomen op geldcreatie. Dát is het exces.

    “Een transparant democratisch orgaan zal in een libertarische samenleving
    niet bestaan, omdat democratisch betekent dat in theorie de 51% mag
    opdringen aan de 49% wat geld zou moeten inhouden”

    Dus we willen een ondoorzichtige jungle die voorkomt dat 99% van het volk die wordt uitgebuit door 1% hier iets van mag zeggen? Die 1% die zijn vinger in de pap van de financiële sector heeft. Mooie instelling. Back to the dark ages.

    “Er zijn overigens zeer overtuigende economische onderbouwingen die
    aantonen dat dit de grootst mogelijke welvaartsgroei mogelijk maakt.”

    Ten eerste vereist de vrije markt theorie zélf het bestaan van een
    welfare function (benevolent dictator, nivelleren, overheid) om optimale welvaart te
    garanderen. Regulering is dus gewoon onderdeel van de theorie. Echter, neo-liberalen en libertariers kiezen ervoor de theorie deels te negeren. Graaien wat je graaien kan en ongelijke kansen stimuleren.

    Ten tweede vereist de vrije markt infinitesimaal kleine marktpartijen. Wil je dit ideaal mogelijk maken, dan zul je alle multinationals en grotere financiële instellingen moeten afschaffen en vervangen door oneindig veel kleine bedrijfjes met dezelfde privileges als de huidige financiële sector.

    Ik weet dus niet wie al die libertariërs voorlicht, maar ik vermoed eigenbelang of kortzichtigheid.

 • ponzi

  Ik vrees dat de bevolkingsgroep waartoe de bankiers behoren, die het wereldmonopolie op geldcreatie beheren via centrale banken(uitgezonderd Iran, Syrië en Cuba), en het overgrote deel van de westerse media bezitten of controleren, deze kennis en oplossingen tegen 200 km/h zullen negeren. Ze gaan hun krachtig geheim wapen in de creatie van hun NWO heerschappij niet zomaar opgeven.. Ook de vele miljonairs die luierend rijk worden door het perverse systeem van rente op rente zullen niet staan juichen om hun luxe positie op te geven. Om nog maar te zwijgen van de afhankelijkheid van de reguliere media van reclame inkomsten van financiële instellingen met hun paginagrote advertenties. Die gaan hun adverteerders ook niet voor het hoofd stoten door hun money-scam bloot te leggen. Maar hoop doet leven…

 • Patrick Spanjer

  De reactie van Erik slaat de spijker op de kop. Het is voor de meesten van ons niet voor te stellen, omdat we allemaal zijn opgegroeid in het huidige monetaire marktsysteem, maar er is echt nog een ander alternatief. Geld is niet heilig en uiteindelijk is het ook helemaal niks. Gekleurd papier met poppetjes er op, niet meer, niet minder. Heel simpel gezegd; als de planeet helemaal opgebruikt en ontdaan van zijn grondstoffen is, wat dan?!? Gaan we dan onze bankbiljetten eten? Hetzelfde geldt voor goud. Dat kun je ook niet eten.
  Als de geldcreatie in handen komt van overheden vermindert dat niet de corruptie. Geld en corruptie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Politici zijn ook gewoon mensen en dus omkoopbaar en corrupt. Daar hoef ik hopelijk geen voorbeelden van te geven.
  Daarnaast zal de ongelijke verdeling van middelen in de wereld er ook niet door verbeteren. Sterker nog, de krankzinnige consumptie maatschappij zal zich onverminderd voortzetten.
  Het alternatief is een economie gebaseerd op grond- en hulpstoffen. De techniek neemt op dit moment al veel taken van de mens over en dat gaat in de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Dit betekent dat nog meer mensen hun banen gaan kwijtraken en zodoende in de problemen gaan komen.
  De onderstaande documentaire van Jacques Fresco van The Venus Project legt het allemaal haarfijn uit. Schrijf dit niet meteen af als communistisch gereutel en geeft het een kans. Het kost je 48 minuten van je tijd maar het zal je kijk op de wereld totaal veranderen. Veel plezier en schroom niet om de documentaire te delen. In de menubalk van YouTube kun je ook Nederlandse ondertiteling selecteren:

  • Peter Simons

   Zolang we nog geen gratis energie hebben, is het venus-project gedoemd te mislukken. Op dit moment is de enige duurzame (lang vol te houden) leefwijze op onze aarde “permacultuur”. Geld speelt in permacultuur een marginale rol, en werk is er genoeg…

  • Job Steigstra

   Kort samengevat: Deze man stelt het communisme voor maar wilt dan geen leger.

   • Marco

    Verdiep je er eens wat meer in: In het communise heb je geld,politici,legers ect. Als je je echt verdiept in the venus project kan je weten dat bovenstaande zaken niet voorkomen in dit plan.

  • Lex

   “Hetzelfde geldt voor goud. Dat kun je ook niet eten.”

   Het is waar dat je goud niet kunt eten, maar dat betekent niet dat goud (of zilver bijv.) hetzelfde is als papier geld. Goud is in tegenstelling tot ons waardeloze papieren geld wel degelijk een goederengeld (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geld#Goederengeld). Het komt er op neer dat we al sinds mensenheugenis waarde zien in goud, vooral omdat we het gewoon heel mooi vinden. Vanwege o.a. die universele waardering voor goud puur als waardevol product zijn we het ook als geld gaan gebruiken. Tegenwoordig zijn er bovendien ook allerlei technische toepassingen voor goud die haar waarde als grondstof nog meer bevestigen.

   In tegenstelling tot geld in een gouden standaard is ons papieren geld alleen iets waard omdat de overheid zegt dat het iets waard is en ons dwingt het te gebruiken om onze belastingen te betalen. Daarnaast hebben zij (samen met de banken) de macht over het drukken van nieuw geld, die zij op allerlei manieren misbruiken.

   Het probleem is niet geld, maar de macht van de overheid over het geld. Macht die zij deelt met de banken om zichzelf te verrijken ten koste van de rest van de bevolking.

   • gcrapels

    Zo is het inderdaad. Niet het klassieke bankenstelsel van tegoeden uitlenen op zich is het probleem, maar wat de “moderne” staten er de afgelopen eeuw (en eigenlijk al eerder) mee gedaan hebben. De ellende begon niet voor niets kort voor de Eerste Wereldoorlog met de oprichting van de Fed, waardoor praktisch de goudstandaard kon worden losgelaten en de staten greep kregen op wat eigenlijk van de mensen is, maar daardoor niet beheersbaar en dus lastig voor een staatsapparaat dat liever de macht heeft om legers op te bouwen, oorlog te voeren en het volk geruïneerd achter te laten.
    Het centrale bankensysteem is zowat de kern van het probleem. Zouden we nog onafhankelijk opererende banken hebben die zelfstandig in concurrentie tot elkaar zouden staan om de gunst van vrije klanten, zouden de staten niet het bankenstelsel kunnen misbruiken om zich te financieren met schijn-geld, ofwel fiat-geld, dat al lang geen echt meer is, want volkomen ongedekt.

  • Bogdan Danci

   We hebben een basis inkomen investerings fonds opgezet waarbij we valuta handelen op een veilige manier volledig gautomatiseerd. Het probleem is niet geld maar onze connectie er naar toe, mensen het maakt helemaal niks uit wie het geld heeft uiteindelijk komt het toch bij de bank de vraag is hoe linken wij in dat structuur ? antwoord: PAMM account hierbij kan de top van het structuur zelf bepalen hoeveel winst word verdeeld waardoor we de top dynamisch kunnen maken en niet zoals het nu is bij banken statisch omdat de banken alleen op het geld zitten. Als je bij ons je geld spaart/investeerd kunnen we de top laten groeien op zo een manier dat we samen kunnen besluiten wat we met de winsten gaan doen. In dit geval een basis inkomen voor iedereen door winsten te delen aan de top kunnen we degene met minder helpen door de winst te herinvesteren in kleinere porties zodat ook degene die binnen in het PAMM structuur komen ook aan de top kunnen komen en uiteindelijk door de circulatie kunnen we ook meer optimalisatie laten plaatsvinden. Join us https://www.facebook.com/groups/1156228761134213/

 • F1L0S00F

  Hoewel verbieden (in dit geval van fractioneel bankieren) mij eigenlijk te ver gaat ben ik het wel eens hiermee. Met 1 kanttekening: het (uitsluitend) in omloop brengen middels overheidsuitgaven is vragen om nieuwe problemen. De geschiedenis heeft bewezen dat overheden daar niet goed in zijn en vaak faliekant de fout in gaan. Tevens moet de controle op de geldcreatie niet bij de 2e kamer (te populistisch en/of aan de leiband van het het kabinet) liggen maar bij de senaat en/of de raad van State.

  • Ben Dekker

   Fractioneel bankieren is in principe oplichting. De banken verkopen iets wat ze helemaal niet hebben. Dat het ooit überhaupt is toegestaan is al verwonderlijk.
   De eerste goudsmeden die dit deden werden veroordeeld waarom wordt dit systeem nog steeds verheerlijkt?

 • Henk van Dijk

  Zeer oud filosoof (raadgever Keizer China) Laozi was zich zeer bewust van de tegenstellingen in de dingen die telkens terugkeren in een eeuwig transformatieproces. Zodra goedheid of schoonheid wordt aangenomen is de slechtheid en de lelijkheid ook al aanwezig. Elke handeling die zich op goedheid of schoonheid richt is dus al bij voorbaat contraproductief…. Het hoogste goed is daarom als water, dat alle ruimten vult zonder onderscheid te maken. Veranderingen vinden niet op een progressieve wijze plaats, maar in een constante cyclus. Streven is daarom volgens hem bij voorbaat zinloos….en niet wenselijk… In politiek, wetenschap, economie, persoonlijk leven moet worden “gehandeld zonder te streven”.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics
  &
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics

 • Marcel Bakker

  Het is inderdaad vreselijk dat het tegoed van de een de schuld van de ander is door de aard van het geldscheppingsproces. Maar kan het anders als we vast blijven houden aan geld?

  Een schuld of tekort ontstaat als je meer uitgeeft dan je hebt. Zodra je als een bedrijf een investeringsbeslissing maakt (met in werkelijkheid onzekerheid over werkelijke inkomsten en kosten) voordat je kunt produceren kom je bij tegenvallende resultaten in de min, in de schulden. Hier zit het probleem.Ingeschatte kosten zijn niet gelijk aan werkelijke kosten, er moeten dus ondernemersrisico’s worden genomen. En er zijn dus tegenvallende resultaten. Dat betekent min. Waarmee ga je tekorten dan wegwerken? Het probleem geldt voor iedereen: particulieren,
  bedrijven en overheden. Er zijn nou eenmaal onverwachte tegenvallers. Zonder buffer kun je die niet opvangen. Als iedereen automatisch een voldoende grote buffer zou krijgen, maakt het ook niet uit welke prijzen je vraagt voor je diensten, je heb immers nooit tekort, en andere kant kun je hoge prijzen vragen. Iedereen heeft toch genoeg. Er is een referentie nodig zolang er geld is.Geld moet zichzelf begrenzen en in evenwicht houden door tegoed = tekort. De enige oplossing is wat mij betreft EEN WERELD ZONDER GELD: http://www.wereldzondergeld.wikispaces.com. Denk mee…

  Ik zie het HOE van de voorstellen hier niet
  voor me…. Jammergenoeg.

 • Nico

  Ik vind dit een mooi initiatief, het hervormen van ons geldsysteem! Wat ik nog mis is dat de rente ervoor zorgt dat het een oneindige race is voor meer geld, die niet bij te benen is als er niets verandert. Het voorstel van negatieve rente door Charles Eisenstein is daarom denk ik een goed startpunt om het systeem te hervormen. En daarnaast een peer-to-peer circulair geldsysteem op te bouwen. Zie ook de volgende film: http://charleseisenstein.net/project/sacred-economics-directed-by-ian-mackenzie/ .

 • kut

  ons geld smerige kanker nsb-ers die ook meewerken aan de nieuwe wereld orde deze organisatie is bedrog misleidend trap hier niet in mensen iedereen die verstand van geld heeft weet dat de centrale banken in het westen genationaliseerd dienen te worden en democratisch bestuurd degenen die zich opwerpen als financiele experts, maar iets anders beweren zijn smerige kanker nsb-ers die meewerken aan de nwo

  • http://www.onsgeld.nu/ Ons Geld

   “iedereen die verstand van geld heeft weet dat de centrale banken in het westen genationaliseerd dienen te worden en democratisch bestuurd”

   is dit niet precies wat we zeggen? je vergeet dat het belangrijk is commerciële banken te verbieden nog geld te kunnen maken.

 • sjaak

  je kan deze klootzakken niet bellen via de telefoon en helemaal de tyfus kanker kut schelden godverdomme. stelletje klootzakken de nieuwe wereld orde is een zinkend schip godverdomme kanker nsb-ers ga er godverdommen niet mee lopen heulen. de centrale bank hoort genationaliseerd te worden en en door democratisch verkpzen vertegenwoordigers te wordenn gerund. Ze weten het hier deze site is een nep nsb site

  • http://www.onsgeld.nu/ Ons Geld

   Hoi Sjaak,

   je kan ons bereiken op 06-5771-007-6.
   Je kan ons ook bekritiseren door te mailen naar info@onsgeld.nu of door het contactformulier te gebruiken.

 • Ben Dekker

  Hoe zien jullie de overgang van fractioneel bankieren naar full reserve bankieren?
  Waar halen de banken opeens 96% van hun balans vandaan wat nu ongedekt is?
  Als ze dit kunnen lenen van de staatsbank/DNB (of hoe die instelling dan ook gaat heten) dan is de rente over dat bedrag weer een mooi instrument om de banken de winsten weer terug te laten betalen aan de burger en evt de economie/inflatie/werkloosheid te sturen.

  • http://www.onsgeld.nu/ Ons Geld

   De overgang zal in één nacht moeten gebeuren. We zullen hier binnenkort een uitgebreider document over publiceren.

   De staat creëert gratis en uit het niets geld, zoveel als er op dat moment aan krediet in omloop is. Vervolgens koopt de staat met het risicovrije staatsgeld al het krediet op. Er verandert voor de samenleving dus niets, behalve het concept van het geld dat we bezitten. (ipv een claim op de bank bezitten we opeens staatsgeld).

   Hierna wordt de 100% eis ingevoerd. Dit betekent dat banken geen geld meer mogen creëren en dat ze slechts geld mogen uitlenen dat er is.

   Langzaamaan zullen mensen hun hypotheken en leningen afbetalen. Echter, omdat het geld is geswitcht van krediet naar echt geld wordt dit dus NIET vernietigd wanneer de bank het ontvangt (zoals nu het geval is). Dit betekent dat de banken opeens een enorm voordeel hebben: het geld dat ze uit het niets hebben gecreëerd is opeens door de magische aanraking van de overheid écht geld geworden en 100% winst. Dat is niet erg, want:

   de overheid bezit nog voor 100% van de oude geldhoeveelheid aan claims op de banken (het ‘oude geld’, het krediet war we voorheen mee betaalden). De overheid kan dit krediet over de jaren langzaam bij de banken inwisselen voor ‘echt geld’ (digitaal pinnen). Dit krediet mag niet (en kan niet) worden uitgegeven en mag alleen besteed worden om echt geld bij de banken te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat de banken die 100% winst die ze hebben weer moeten terugbetalen aan de staat, die verantwoordelijk is geweest voor het magisch veranderen van krediet naar geld.

   Dit proces levert een enorm budget voor de overheid op. In de loop van het opnemen van het krediet krijgt de overheid namelijk voor niets 100% van de oude geldhoeveelheid binnen. Dit levert geen inflatie op omdat het krediet dat de overheid met het nieuwe geld koopt alléén uitgegeven kan worden bij de banken, en dus alléén wanneer zij leningaflossingen binnenkrijgen. Op géén moment zal er dus meer dan 1x de oude geldhoeveelheid in omloop zijn.

 • Ben Dekker

  Verder mis ik nog de demurrage, hoe voorkom je het oppotten van geld als er geen inflatie meer is?
  Net als Nico eerder de negatieve rente van Charles Eisenstein als demurrage-middel voorstelde is inflatie in principe ook een vorm van demurrage.
  Negatieve rente kan men echter ontwijken door cash geld in de spreekwoordelijke sok te stoppen, inflatie werkt altijd dat kan je dan ook ten goede gebruiken.

  • http://www.onsgeld.nu/ Ons Geld

   Een functie van geld is de bewaring van waarde naar de toekomst. Als er door oppotting een schaarste ontstaat zullen banken lagere* rentes leveren om het aantrekkelijker te maken dat men geld aan de bank leent.

   • Ben Dekker

    Als er schaarste ontstaat door oppotten zou de rente juist lager moeten worden anders wordt er nog meer opgepot.
    De banken kunnen alleen gespaard geld uitlenen, ze zullen dus ook de rente op leningen moeten verlagen maar zullen ze dat doen als dat noodzakelijk is, dan komt de verantwoordelijkheid toch weer bij de banken te liggen.
    Aangezien de banken dan geen geld kunnen creëren door uit te lenen hoe zorgt men dan dat er genoeg geld in de economie circuleert?

    • http://www.onsgeld.nu/ Ons Geld

     Excuus, lagere rentes inderdaad. Wanneer de banken dit niet doen zal de gelduitgevende instantie waarschijnlijk bepalen dat er te weinig geld in omloop is en daarop reageren. Het belangrijke is dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid niet meer bij de banken ligt, aangezien het orgaan van de Staat adequaat zal kunnen ingrijpen.

     • Ben Dekker

      Het gevolg kan dan zijn dat de Staatsbank extra geld in omloop brengt en als de tijden weer beter worden het gespaarde geld weer makkelijker vrij komt met alsnog inflatie tot gevolg.
      Ik ben namelijk niet van mening dat geld de functie van bewaring van waarde in de toekomst moet zijn, dat doet men maar met aandelen, obligaties etc.
      Dit is ook in tegenspraak met het Freigeld zoals Silvio Gisell dat zag en hierop is ook het interest en inflation free money van Margrit Kennedy gebaseerd.

     • Lex
   • http://www.waarheiddelen.nl/index.html Intuïtie Trainer

    Door te toetsen aan de ‘Logica van de 1′ kun je snel vaststellen of een geweten een psychosegelovige intuïtie heeft.

    === Wij zeggen niet wát er moet gebeuren ===

    http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4173692/2015/10/29/Meteen-inburgeren-of-vijf-jaar-wachten.dhtml

    Kamerlid: “Ik denk dat we bij de mensen die hier tijdelijk mogen blijven, nog niet vol met het integratieproces moeten beginnen”?!?!?

    http://nos.nl/artikel/2065774-kanker-aantoonbaar-in-een-druppel-bloed.html

    Lage olieprijs doet de ‘virtuele economie’ veel pijn!

    http://nos.nl/artikel/2065768-lage-olieprijs-doet-de-oliesector-veel-pijn.html

    Doordat ambtenaren van de verschillende ministeries toestemming hebben gekregen om te gaan waarheiddelen met de Tweede Kamer gaat de 3e SpinozaGolf de volgende fase in. Dit ‘ambtelijk recht op waarheiddelen’ moet officieel nog worden vastgelegd in een protocol tussen de StatenGeneraal en netwerk @MinPres, maar is in feite al begonnen. Zodoende is het ook onzin om ambtenaren spreektijd te geven in het parlement. De invoering van de cultuur van waarheiddelen zal het functioneren van de rijksoverheid efficienter en effectiever maken.

    Netwerk @RaadvanState: “De huidige bestuursstijl zwalkt tussen verlicht regentendom en onverhuld populisme”, “In de media spiegelt zich de gespleten ziel tussen de virtuele en de echte economie” & “De interactie tussen de burger en de gezagvolle positie van de overheid zal versterken, indien wordt getoetst aan het ‘recht op waarheid’.”

    D’n Arend: “Dus om het functioneren van de ministerraad te verbeteren, gaan amtenaren iteratief waarheiddelen met de volksvertegenwoordiging. Wil een minister-president zich kunnen handhaven dan zal hij/zij op een hogere abstractie-niveau moeten kunnen functioneren dan de fractie-leiders van de coalitie. Doordat de minister-president de ‘primus inter pares’ is kan hij volgens het huidige Reglement van Orde van de ministerraad niet een kwestie agenderen tegen de wens van de betrokken minister in. De reden dat de 3e SpinozaGolf nog steeds niet officieel in de ministerraad is besproken en zodoende het geheim van de moNARch is.”

 • Dennis Scheerman

  in 1861 had Lincoln een nieuw systeem bedacht nl de Greenbacks. Het resulteerde dat het land in een klap van zijn schulden af was. Doordat het geld niet in private handen was groeide de economie en was het werkloosheid gehalte bijna nul. Ook Ijsland heeft gebroken met de traditie en is nu schuldenvrij heeft zijn schulden afbetaald, de bankiers berecht en veroordeeld. Economie is booming en ook daar is de werkloosheid bijna nul. Zij willen absoluut niet meer bij de EU.

 • Har

  Wat een onzin om geldcreatie te nationaliseren.
  Dit is eerder een betoog om de geldcreatie van de ene roversclub (banken) over te hevelen naar een andere roversclub (overheid) .
  Klinkt allemaal erg leuk dit, maar is helaas al geprobeerd in het verleden, en werkte toen ook niet, zie bijvoorbeeld de ondergang van de sovjetunie. Het tegenargument zal zijn, “maar iemand moet toch de verantwoordelijkheid van geldcreatie op zich nemen ?”.
  En dat is nou precies de problematiek, er zou helemaal geen geld gecreerd mogen worden

  • http://www.onsgeld.nu/ Ons Geld

   Als je geen vertrouwen hebt in de scheiding der machten, dan zal je ook wel geen vertrouwen hebben in de scheiding van wetgevende uitvoerende of rechterlijke macht. Als je wel gelooft in Montesquieu, dan volgt daar logisch ook uit dat het mogelijk is de geldcreerende macht te scheiden van de gelduitgevende macht.

   • Troy Ounce

    Precies jullie probleem: (het gebrek aan) vertrouwen. Denken jullie echt dat een onafhankelijke organisatie het recht krijgt om over zoiets belangrijks te besluiten? Komt er een legale basis voor die onafhankelijkheid? En wie kan die legale basis veranderen?
    Precies.
    Ook…denken jullie echt dat, nadat binnenkort spaargelden en pensioenen afgepakt zijn door politici, diezelfde politici doodleuk een “geldscheppingscomitee” kunnen voorstellen zonder dat spaarders bloed zoeken?
    Leuke idee om het Keynesiaans spelletje in stand te houden, bankiers niet te veel te beledigen en politici een uitweg te geven om daarna de uitzichtloze consumentenmaatschappij weer in ere te herstellen.
    Ik denk dat jullie de vernietiging van alles wat een prijs heeft (niet te verwarren met “waarde”) en de daaropvolgende zucht van de bevolking naar eerlijkheid en waarde, totaal onderschatten.

 • Har

  Het probleem is de geldcreatie op zich zelf, niet wie het geld creert. Door het ongebreidelde wereldweide socialisme heeft de geldhoeveelheid moeten groeien, je zou ook kunnen zeggen dat socialisme in feite kapitalisme is.
  Geef ze allemaal wat geld, kunnen ze allemaal spullen kopen, wat weer goed voor de industrie is, met als gevolg dat onze grondstoffen exponentieel verslonden worden.
  Die goud en zilver standaard was nog niet zo slecht voor onze grondstoffen achteraf gezien

 • Ruud Müller

  Wat ik niet begrijp is, na het zien van ‘the money masters’ van Bill Still en de Zeitgeist films, dat de mensen in de politiek (zeker economische zaken en de minister president) niet op de hoogte zijn van de verschrikkelijke gevolgen van ons huidige systeem. Is het mogelijk om het kabinet van de ene op de andere dag een rentevrij geldsysteem door te voeren? Zo ja waarom gebeurt dit niet?

  • Ruud Müller

   Ik kan me bijv zo voorstellen dat er genoeg ogen geopend moeten kunnen worden om Kamervragen te stellen en als gevolg daarvan meer media-aandacht te krijgen en daardoor weer meer begrip te kweken, als een opgaande spiraal tot er een constructieve “critical mass” is ontstaan

   • http://www.onsgeld.nu/ Ons Geld

    Dat is inderdaad precies wat er dient te gebeuren.

    • qO

     Dit zal de elite met alle middelen proberen tegen te houden en die middelen gaan erg ver. Het spreekwoord:

     Wiens brood men eet diens woord men spreekt

   • Guy Fawkes

    inderdaad …als we in een ideale wereld zou leven zou dit kunnen..een wereld waarin alles transparant zou zijn,maar helaas er zijn genoeg bewijzen aangevoerd dat we in een andere wereld leven…een wereld waarin we niet alles hoeven te/mogen weten volgens bepaalde mensen,een wereld waarin de media in handen is van een paar mensen die een visie van transparantheid maar iets zeer abject vinden,een wereld waarin de oprichter van wikileaks en andere klokkenluiders vervolgt worden,terwijl degene die verantwoordelijk zijn voor een slechte bewindvoering van een onderneming of bank een gouden handdruk krijgen en waarom ?…Omdat de immorele beslissingen die zij hebben gemaakt ervoor gezorgd hebben dat er weer mensen afgevloeid kunnen worden.
    We kunnen niet meer ontkennen dat we in een wereld leven,waarin geheime agendas bestaan,met als doel bezit van zoveel mogelijk geld.

  • Guy Hawkes

   Waarom dit niet gebeurt?…Simpel gezegd omdat het niet in voordeel werkt voor diegene die de werkelijke touwtjes in de handen hebben,degene die deze economische maatschappij nastreven om de ongelijke verdeling van welvaart in stand te houden

   • Lex

    Het is denk ik iets gecompliceerder en subtieler, maar ja de machthebbers profiteren van het huidige systeem dus houden ze het in stand.

  • http://www.waarheiddelen.nl/index.html Intuïtie Trainer

   ANGEL**9: “Mabel van Oranje gaat ook meedoen met de ID’en-strijd in hotel GradjA”.

   http://www.ftm.nl/column/waarom-gaat-de-staat-met-zwendelbank-goldman-sachs-in-zee/#comment-2305016342

   Netwerk @SuperWil: “De torpedobootjager die zich ophield in de twaalfmijlszone rond een van de eilandjes, moet de Chinese claim op het gebied aan de kaak te stellen. De twaalfmijlszone rond kunstmatige eilandjes is namelijk niet beschreven in het zeerechtverdrag van de VN. Ook dit verdrag staat met het uitrollen van de ‘Logica van de 1′ onder druk.”

   President Benigno Aquino van Manilla: “De Amerikaanse tocht door deze wateren is bedoeld om ervoor te zorgen dat de situatie in het gebied niet verandert”?!?!?

   http://www.volkskrant.nl/buitenland/china-ontbiedt-ambassadeur-vs-om-schip-bij-chinese-eilanden~a4171957/

   Netwerk @SuperWil: “Wij zullen absoluut reageren op provocaties van welk land dan ook. SchoppenTeam hoopt de disputen over het script van de 3e SpinozaGolf vredig op te lossen, maar als China een antwoord moet geven, dan zal de timing, methode en snelheid van dat antwoord worden gemaakt op basis van de wensen van China.”

   @GuusjA: “Heeft de evoluerende werkelijkheid een rechtvaardiging nodig?”

   De moNARch als de intuïtie voor netwerk WitteGejT. In het geopolitieke schaakspel om de MACHT deed de VS vandaag een nieuwe zet. Een Amerikaans oorlogsschip vaarde naar de kunstmatig opgespoten Spratly-eilanden, waardoor Koningin Maxima steeds beter doorkrijgt hoe de ‘hazen in de 3e SpinozaGolf gaan lopen’.

   https://mario828282.wordpress.com/2013/12/23/fed-bedrog-al-100-jaar-succesvol-monetaire-slavernij-gaat-door/

   Mario828282 op 23 december 2013: “De Fed creëert en onderhoudt crises naar eigen dunk, houdt de Eurozone in de wurggreep van kredietkrimp en bepaalt wanneer de economie eventueel instort. HET EINDDOEL VAN DE ELITE is de mensheid te onteigenen van de planeet.”

   In het systeem ‘Leven en Laten Leven’ gaat het waarheiddelen (overdracht van goederen en diensten) tussen unieke (rechts)personen gepaard met tegengestelde geldstromen. In de hogere beschavingsvorm van de cultuur van waarheiddelen krijgt iedere wereldburger een onvoorwaardelijk monetair gefinancierde @basisinkomen met als plicht om te waarheiddelen in lijn met zijn intuïtie. Bij conflicten oordeelt het omvattende geweten waarbij de VN alleen mag toetsen aan het ‘recht op waarheid’. Het ‘recht op vrijheid’ geldt alleen voor een persoon. Een rechtspersoon moet zich al verantwoorden volgens het ‘recht op uniciteit’.

   Mario828282 op 23 december 2013: “De bewust gemaakte “Crisis” is het beheerste PROCES VAN WAARDE TRANSFER van de mensheid eigendommen naar de elite. De voortdurend groeiende schulden zijn deel van de “crisis”. Daarom werd als “oplossing” telkens nieuwe schulden voorgeschreven door IMF, door de trojka, door de ECB en zo voorts. Hoe meer schuld des te meer elite aandeel in het eigendom van onze thuis planeet. Het vehikel waarmee de elite haar plan op een verhulde wijze uitvoert is de SCHULD=H00P-religie.”

   In het GELD=ZUURSTOF-paradigma is geld een ruilmiddel en de manier van de VN om te bezien welke (rechts)persoon het meeste heeft gedaan voor het algemeen belang. De (rechts)persoon die in het systeem ‘Leven en Laten Leven’ het meeste geld heeft verdiend heeft namelijk iets voortgebracht wat geld opbracht. Dit is dus een heel andere geld-systeem dan waar we nu in moeten functioneren.

   Mario828282 op 23 december 2013: “Het geld dat we nu op de bank of op zak hebben is niet van ons. We hebben maar een tijdelijk gebruiksrecht daarvan. Het huidige geldsysteem bedient uitsluitend zijn eigenaren. De crisis is dan ook voor 100% een bewuste keus van deze eigenaren.”

 • wil olland

  t kan veranderen en snel door een collectief geheel voorbeelden in skandinavien.
  regeringen zijn niet meer dan bestuurders van de shell, s zeker nederland die werken samen aan een gevangenschap van burgers .zodat bestuur bank en multinationals de derivaten kunnen gebruiken om geld naar hun te sluizen .bedrijven komen droog te staan doordat deze geen enkel derivaat meer hebben bij iedere investering word t geld door t systeem ont nomen . hypotheek en leningen waren al de enige derivaten voor bedrijven en particulieren, de banken nemen al de winsten weg uit de bedrijven door lands papieren een goed gestrucktureerd geheel van de eu bank . zelfs onze snel wegen zijn voor shell en de staat dit is ge financieert door shell met de rating van de banken bv ieder miljoen word voor een deel geinvesteerd in een snelweg de rest van t geld verdwijnt naar shell bank en bestuur en de burger betaald door de boetes

  • wil olland

   nog even t collectief maken van een bank en bestuur kan dit veranderen dan maken beide geen geld meer .
   nu zijn oud politesi en bankiers derivaten (dit zijn leningen met lage rentes en hoge opbrengst met leveritsch van 25 x t capitaal) in chinaa aan t maken .mar dit gaat ook goed tot er niet betaald word

 • Guy Horn

  Ik heb nu alleen maar vragen.
  1. Is er een politieke partij die hierachter staat? Andere geld model…
  2. Kan Nederland het alleen?
  3. Hoe zit het met international bedrijven en zaken doen met het buitenland?
  Het klint too good to be true, de 3 “simple changes”

  • Jos Hendriks

   In 2002 is de Politieke Vereniging Directe Democraten opgericht. Zie http://www.directedemocraten.nl voor het project BRANDFUND. http://www.30miljard.nl http://www.brandfund.eu . De procedure loopt thans bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Wij zijn gericht op een all-in schikking in de affaire SNS Reaal. Binnenkort zal de SPYKER OP Z’N KOP geslagen worden na jarenlange voorbereiding achter de schermen.

 • Andre Maneschijn

  Als iedereen een private bankrekening zou kunnen krijgen waren ook al veel problemen opgelost, nu zitten we geketend aan een bank die ons kosten in rekening brengen en daar geen prestatie tegen over zetten. Als mijn werkgever rechtstreeks op mijn persoonlijke privé rekening kon storten was ik een stuk vrijer en geen bank meer nodig.

 • http://dobots.nl Anne van Rossum

  In de politiek gaat het niet om geld. In de politiek gaat het om macht. Om maar in in moderne termen te spreken, citeer ik uit de House of Cards: “Francis Underwood: Such a waste of talent. He chose money over power. In this town, a mistake nearly everyone makes. Money is the Mc-mansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn’t see the difference.”

 • Andre

  Het echte probleem is dat bankiers geen ondernemers zijn. Bankieren is van oudsher een ‘people’s business’, echter de mens (de klant) is niet meer leidend, de eigen organisatie is leidend. Ondernemers passen kun onderneming aan vanuit de klant; banken passen hun organisatie aan op basis van hun eigen richtlijnen, veelal ingegeven vanuit externe regelgeving. Dit is korte-termijn denken, echter is geen basis voor een bedrijfsmodel op lange termijn.
  Door de bankencrisis heeft de politiek gemeend om de regelgeving aan te scherpen. Juist door de normen en regelgeving zijn de problemen ontstaan ! Wat is namelijk het geval: bankiers werden afgerekend op hoeveel geld zij uitleenden (of in deze discussie: hoeveel geld zij creerden). Hierop werden ze afgerekend, o.a. met forse bonussen. Dus zolang een financiering binnen regelgeving/normen viel, verstrekken maar !
  Perspectief, capaciteiten, kwaliteiten e.d. van klanten is de basis voor financiering, niet normen.
  Bankieren moet weer een people’s business worden, waarbij ondernemers aan het roer komen die met gezond boerenverstand risico’s kunnen inschatten ! Het probleem los je derhalve niet op met aanvullende regelgeving en normen. Je lost het probleem op door het ondernemen (weer) binnen het bankwezen te krijgen. Het grote probleem is vervolgens dat dit niet met de bestaande club mensen gaat lukken !
  Financieren moet niet gedaan worden op basis van regelgeving en normen. Financieren moet je doen op basis van kennis van de onderneming/persoon, kennis van de markt, boerenverstand, gevoel (wellicht de belangrijkste factor, vaak ook de belangrijkste factor bij een ondernemer) etc.. Deze aspecten zijn ondergesneeuwd: bancaire normen en regelgeving is leidend en niemand die daar op af durft te wijken, want ja, je moet wel je baan houden natuurlijk !
  Ik heb 12 jaar in het bankwezen gewerkt (zakelijke financiering) en ben inmiddels ruim 10 jaar zelfstandig. Bovengenoemde reden is wellicht de belangrijkste reden waarom ik uit het bankwezen ben gegaan; de klant was niet meer belangrijk; alleen de eigen organisatie was / is van belang ! Een markt wordt nog altijd bepaald door vraag en aanbod. Helaas is in Nederland het aanbod te beperkt waardoor er onvoldoende marktwerking is. Echter naar de toekomst zullen ongetwijfeld nieuwe (buitenlandse) marktpartijen op het bovengenoemde inspelen. Dit kon wel eens grote consequenties hebben voor de grote banken in Nederland. Een klant vergeet negatieve ervaringen niet; men heeft nu geen andere mogelijkheid helaas, echter zodra de mogelijkheden zich voordoen..,,,,,

 • niels bosman

  Het is een raar systeem, een systeem vanaf 1694 geinitieerd door stadhouder willem III die het alleenrecht gaf aan de bank of england (private bank). Doorgezet naar alle angel saksische banken via de joods-duitse bankiers o.a. Rothschild (bauer) paul en max warburg, schiff etc. Wallstreet en de citi of London is niet voor niets het financiele centrum van de wereld. Een alternatief zou een resource based economy zijn, gericht op voldoende grondstoffen voor iedereen ipv concurrentie, schaarste en winstmaximalisatie. Het venus project is een mogelijk alternatief. Op mijn blog kunt u meer lezen over de geschiedenis, alternatieven en de mate waarin we nu eigenlijk vooral niet duurzaam zijn. https://duurzamesamenlevingeconomie.wordpress.com/

 • niels bosman

  Saillant detail is dat Lincoln en waarschijnlijk J.F. Kennedy in het achterhoofd dood geschoten zijn omdat ze af willen van dit systeem. Op Andrew Jackson werd een aanslag gepleegd.

 • Trias

  De particulieren , in dit geval families, die zich achter de trusts , stichtingen en vennootschappen(vaak rechtspersonen) verschuilen en anoniem aandeelhouder zijn van de FED , zijn de echte heersers van de wereld . Als je zoiets krachtigs bezit als geldcreatie heb je zoveel politieke invloed dat je via lobby’s alles naar je hand kan krijgen.
  Geld is macht.In deze zin zelfs zoveel dat zij zich kunnen veroorloven boven de internationale wetten te staan.Ik ben ook van mening dat economie studenten bewust niet wordt uitgelegd hoe geld werkt.In feite rentenieren deze bankiers op de ruggen van de hele wereldbevolking aangezien een groot deel van de staatsschulden bestaat uit rente die terugbetaald moet worden aan de centrale banken en dat aflossingsvrij! Dat betekend dat een deel van de belastinginkomsten (in)direct in de zakken van deze ” “groot”aandeelhouders terechtkomen ,Dit spelletje doen ze steeds opnieuw en worden hierdoor steeds rijker en machtiger.
  Geldcreatie hoort niet bij particulieren en of ondernemers , zoals nu het geval is . Het hoort bij de overheid of een orgaan die democratisch is gekozen.Dat een bank (of wie dan ook) daarna ,eenmaal als het geld in de reële economie vloeit , geld uitleent met rente vind ik niet meer dan normaal, aangezien er risico is dat je je geld niet meer terug ziet.Ik ben ook groot voorstander van het kapitalisme, maar niet in deze vorm dat er enkele individuen en of families zijn die risicoloos rentenieren op de ruggen van de gehele wereld bevolking.

 • Chris

  Kijk of het nu privé bezit is of niet, zelfs de staat handelt in strijd met de democratische waarden van een gezonde samenleving. Om verandering te maken dient men af te stappen van geld in de huidige vorm. De euro is immers te diep verankert in de Europese Unie. Wil je daar verandering in brengen dan komt de democratie weer in gevaar. Zolang de wereld een DNB, FED, ECB of BIS heeft en geld drukt en vergeeft tegen rentes is het dweilen met de kraan open.

 • willem gobel

  Het zou heel simpel kunnen zijn.
  Als wij als volk van Nederland zelf een bank beginnen, bijv de volksbank zonder winstoogmerk en alle burgers hevelen alle geld wat zij op hun rekeningen hebben staan over naar de volksbank en die neemt alle hypotheken over in Nederland en leent tegen een heel laag percentage (bijv 0,1 % of alleen de kosten) dan kunnen de mensen veel gemakkelijker de hypotheek betalen en houden geld over, dat betekent dat iedereen meer te besteden heeft. en dat komt onze echte economie ten goede.
  Dan moet je wel vastleggen dat onze volksbank niet het recht van geld creatie heeft maar alleen echt geld uitleent.
  Als tweede haal je heel veel kapitaal dus macht weg bij de banken en creëer je een behoorlijke machtspositie als burgers van Nederland.
  ook het midden en kleinbedrijf kan eventueel meedoen en alle geld van de burger komt weer in de reëele economie en de banken komen steeds meer buitenspel te staan want daar gaat geen geld meer naar toe van de burger.
  Dit zou echt een omwenteling in Nederland betekenen want als wij gezamelijk bijv energie in het groot kunnen inkopen via internet waarom zouden wij dan niet het geld naar ons toetrekken?
  De macht aan het volk en wij bepalen wat er met ons geld gebeurt en niet meer de banken.

  • malou

   Dat lijkt me een prachtplan! Kijk ik echt naar uit.

 • Rotering

  Ik weet niet of de volgende opmerking hier op zijn plaats is, maar ik wil deze toch plaatsen.
  Nu bekend is dat de ECB schuldpapieren gaat opkopen zodat de banken nog verder met geld worden gevuld, zou ik willen voorstellen aan de ECB om de schulden van alle EU- burgers op te kopen.
  Hierdoor kan een ieder weer opnieuw beginnen en dat lijkt mij goed voor de economie

  • http://www.leovanvelzen.nl Leo van Velzen

   Helemaal geen vreemde gedachte in de lijn van Sedlacek, die oude culturen en religies aanhaalt waarbij een Jubeljaar werd ingevoerd en alle schulden werden vereffend, zodat de samenleving met een schone lei verder kon.

 • tobra

  Ik wil graag dat mijn pensioenfonds en de SVB mij op een door hen vast te stell;en dag en plaats en tijd per maand , met evtl een voucher , mij cask mijn pensioen en aow uitkeert.
  Hoe kan ik dat realiseren .
  ik wil ook daarmee de verhouding met mijn bank in mijn voordeel veranderen .
  Graag advies en over uw ervaringen .

 • http://www.animalinneed.com Jurgen Brekelmans

  Misschien een idee om in gesprek te gaan met http://www.deflorijn.eu zelfde gedachte en hebben een kant en klaar systeem voor rentevrij geld klaar staan.
  Energie is overigens gratis beschikbaar, indien de investering en onderhoud, door een cooperatie gedragen wordt, waar de bevolking de leden zijn. Zo ook grondstoffen, kwestie van de huidige macht aan de kant zetten, IJsland is hier een mooi voorbeeld van.

 • Wieweet

  En het oud geld, doet dat ook mee? Die hebben toch zo hun eigen circuit dacht ik?

 • https://www.facebook.com/profitmagie?ref=hl legendary-paulus
 • Johan

  Meerdere valuta’s samen in een land is wellicht een oplossing, diversiteit, net als in de natuur gedijt het beste.

 • http://www.leovanvelzen.nl Leo van Velzen

  https://www.facebook.com/notes/leo-van-velzen/nut-van-de-financiele-instellingen/10205690829404205

  Nut van de financiele instellingen

  23 april 2015 om 23:23IedereenVriendenAlleen ikAangepastnvtFamilieAlle lijsten weergeven…Omgeving van HaarlemKunst Zij Ons DoelAtelier Marjo VingerhoedTerug

  Titel : nut van de financiële sector

  Inleiding

  Begin jaren 70 ben ik afgestudeerd aan het instituut va Prof Tinbergen als econoom; heb veldonderzoek gedaan naar migratie in Turkije;ben een jaar of tien werkzaam geweest bij SOMO (groep van kritische economen)vervolgens ongeveer 20 jaar als consultant voor Ondernemingsraden en vakbonden bij zo’ n 300 in Nederland gevestigde grote bedrijven.

  Ik heb me overigens enigszins van de economie afgewend en ben een creatieve carrière begonnen als kunstschilder. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik zou toch iets zinnigs moeten kunnen zeggen over de grote economische problemen en dus over de financiële sector.

  Wellicht heb ik deze aanloop nodig om me moed in te spreken, want deze materie is toch geen gesneden koek meer. Omdat dat voor vele lezers ook zo zal zijn, vat ik de moed op om een poging te doen. Naast het lezen van het boek van Joris Luyendijk ben ik verder gemotiveerd door twee interessante boeken die ik onlangs heb doorgeworsteld nl “De economie van goed en kwaad, De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street” van Tomas Sedlacek en “Kapitaal in de 21 ste eeuw” van ThomasPiketty.

  Door mijn hoofd speelt als kernvraag: “wat is het economisch nut van de sector”. Algemeen wordt gesteld dat het belang van de sector is groot. De toegevoegde waarde, in de vorm van de vele lonen, salarissen en de gevormde winsten, vormt een aanzienlijk deel van het nationaal inkomen. Het gaat om een groeiend deel van de totale toegevoegde waarde, hetgeen onderdeel is van de’diensteneconomie’ die Nederland is geworden. Dat is op zich een goede zaakwant waarschijnlijk de meerderheid van onze werkgelegenheid wordt gevormd binnen de dienstensector. Maar wat is het nut van die diensten ? Mirjan deRijke in de Groene nr 14 stelt : “De financiële sector, oftewel de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggers, was in 2013 goed voor 7,3 procent van het bbp. Daarmee is de financiële sector in Nederland groter dan in de meeste andere landen. Maar inwerkgelegenheid is de sector beperkt: drie procent “

  Als we echter kijken naar de productie en services die door de sector geleverd worden dan wordt in Groene nr16 door schrijfster gesteld dat “van de bankenactiviteiten slechts 30 % gericht is op de fysieke economie, zoals het financieren van hypotheken en bedrijfsinvesteringen, zeventig procent is gericht op de financiële sector zelf” . In Groene nr 14 vervolgens :“Volgens Lex Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandsche Bank, heeft de financiële sector de economie eerder kwaad gedaan dan goed. De groei van de financiële sector heeft een rem gezet op de productieve sector en daarmee op de reële economie. Het was immers voor iedereen met geld aantrekkelijker om te speculeren met financiële producten dan om in de reële economie te investeren.De financiële sector trekt niet alleen geld maar ook arbeidskrachten weg uit productieve sectoren. Al met al genoeg aanleiding om de vraag te stellen naarhet nut van de sector en de kwaliteit en inhoud van diensten die worden geleverd.

  Functie van de financiële instellingen

  Als ik de indeling volg van Luyendijk dan kunnen binnen de ‘Planet Finance’ drie of vier hoofdgroepen van activiteiten onderscheidenworden, nl :

  De financiële sector zorgt ervoor dat onze pensioenen hun waarde behouden en vermogens beheerd worden.

  Daarnaast komen de bancaire activiteiten , gericht op de consumenten. We kunnen via de banken ons inkomen innen en uitgeven en/of sparen. Ander bancaire activiteiten worden verricht voor de zakelijke sector.Bedrijven moeten ook kopen en verkopen en allerlei dagelijkse financiële transacties verrichten. Daarnaast hebben ze behoefte aan financiering voorinvesteringen, en worden ook hele bedrijven of delen daarvan verkocht via fusies en overnames (aandeelhouderswaarde). Tenslotte zijn er tal verzekeringsactiviteiten, waarbij van alles en nog wat verzekerd kan worden.

  Deze 4 activiteiten lopen in elkaar over. Tot voor kort werden deze verschillende activiteiten uitgevoerd door verschillende bedrijven. De monopolisering van de sector heeft ertoe geleid dat al deze activiteiten nu door een en de zelfde onderneming worden verricht. Door deze monopolisering wordt de vrije markt principieel aangetast omdat er zeer grote informatie verschillen gaan ontstaan tussen de inner-circle binnen deze concerns en mensen die daarbuiten staan. Dat wordt opgelost door een cultuur van zwijgen en vertrouwelijkheid en door de zogenaamde Chinese murentussen afdelingen binnen de banken. Wie daar in geloofd , mag het zeggen ! Deschets die Luyendijk daarover geeft is overtuigend en geeft weinig houvast voorvertrouwen.

  Vermogensbeheer

  Terug naar een van de belangrijkste en meest discutabele activiteiten van de financiële instellingen , nl. het vermogensbeheer. Het gaathier om vermogen dat in het verleden is gevormd en waarvan de consumptie is uitgesteld naar de toekomst. Rond deze activiteit zijn door de financiële instellingen vele ondoorzichtige producten aangeboden. Alle activiteiten zijn erop gericht om van geld meer geld te maken. Een activiteit die zich binnen de financiële instellingen afspeelt. Ze worden dus voor het grootste deel buiten de reëel economie uitgevoerd met vrijwel uitsluitend leenvermogen. Immers de schulden van de banken staan nauwelijks in verhouding met de ingelegde spaargelden. Er wordt nu moord en brand geschreeuwd dat die vermogens verhouding binnen banken (verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen) hoger moet worden,maar het blijft gaan om enkele procentpunten. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid van de vermogensverhoudingen zeer veel schever zijn geworden in de wereld. Als voorbeeld noemt Piketty dat de helft van de bevolking in de VS slechts schulden heeft, terwijl 73 % van het kapitaal in handen is van slechts 10 % van de bevolking. Overigens is het te gemakkelijk om daarmee dit onderwerp afte doen als alleen relevant voor de kleine groep zeer rijken, die natuurlijk direct belang hebben bij een zo profijtelijk mogelijk vermogensbeheer. Daarnaast hebben velen/allen een belang bij een redelijk pensioen in onze cultuur en het gevormde economische stelsel.

  De vraag wordt dan wat is het geld, dat apart gezet wordt of dat wordt ingehouden van het bruto loon, in de toekomst waard is. Financiële instellingen gaan ermee aan de slag met behulp van zeer veel vreemd vermogen en komen tot de meest duistere aanbiedingen en ongelooflijke hoge rentepercentages. Veel producten zijn voor een leek absoluut niet te begrijpen De consument kijkt voornamelijk naar de rente die in het vooruitzicht wordt gesteld en eventuele belastingvoordelen. Het is vaak ongelooflijk hoezeer rentes kunnen verschillen. Momenteel is de spaarrente tot een absoluut minimum gedaald, maar kijkje naar de ontwikkelingen van de belangrijkste beursindexen dat blijkt dat een stijging van 10 % per maand bij afzonderlijke fondsen de afgelopen maanden gerealiseerd kan worden.Kom je in het private circuit dan zullende percentage nog hoger zijn. Er is sprake van grote verschillen en van zeer grote schommelingen. De verhalen over de rente op de Griekse staatsschulden,zijn dagelijks nieuws en kunnen leiden tot een bankroet van de Griekse Staat.

  Nu kom ik op een knooppunt in mijn denken en tot de centrale vraag naar de functie van geld en de functie van de financiële instellingen. Volgens het traditionele schoolboek van de economie is geld in principe een ruilmiddel dat betekent een afspiegeling van een reële stroom goederen en diensten die daartegenover staat. Als die hoeveelheid goederen en diensten constant zou zijn dan zou het voor de hoeveelheid geld ook gelden. Anders gezegd , in principe kun je met geld geen geld maken als je kijkt naar het totaal. De totale hoeveelheid geld behoort dus in directe relatie staan met de geproduceerde hoeveelheid goederen en diensten. Toename van de geldhoeveelheid zou dan inde orde van grootte moeten zijn van de productiviteitsstijging en de volumegroei van de productie.

  Dit is anders dan doorgaans gezegd wordt, want feitelijk wordt door de financiële instellingen van geld meer geld gemaakt en is er geen directe relatie met productie . Er wordt altijd gekeken naar het geld op het niveau van een groep of individu. Maar als het individu of een groep van geld meergeld maakt dan gaat dat altijd ten koste van iemand anders bij een gelijkblijvende hoeveelheid goederen en diensten. En deze gedachte houdt mij het meest bezig.De toename van geld betekent een nieuwe verdelingen van macht; de voordelen van de ene gaan altijd ten koste van de ander. Omdat dit over de tijd en over de wereld economie wordt uitgesmeerd,blijft een directe confrontatie uit maar wordt de ongelijkheid in de wereld veel groter. Eigenlijk zitten we in een verderfelijk systeem gevangen. Het mechanisme waarlangs de kosten op de ander worden afgewenteld gaat dan via inflatie of waardering van de verschillende munten.

  De conclusie van deze gedachten gang is dat de rente over het totaal niet hoger kan worden dan de productiviteit plus een %vergoeding die de bank verricht voor de dienstverlening. Dan ziet de economie er heel wat anders uit.

  Het geloof in de onzichtbare hand van het marktmechanisme wordt hiermee aan de kant geschoven omdat het gebaseerd is op de leugen dat het streven naar eigen belang van individuen in het totale systeem zou leiden tot een evenwicht. Tomas Sedlacek grijpt daarbij terug op Bijbelse waarden, die in ere hersteld moeten worden. Daarin wordt afstand genomen van het berekenen van woekerrentes en een lans gebroken voor het vereffenen van schulden. Hij beschrijft onder anderen de functie van het zogeheten ‘Jubeljaar’ in Het Oude Testament. Eens in de zeven jaar werden alle schulden kwijtgescholden en werd het land teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Doel en gevolg hiervan was blijvende armoede te voorkomen. Overigens geeft Sedlacek nog vele voorbeelden hoe in de geschiedenis de staatshuishouding ofwel de economie was georganiseerd en hoe ideologieën en religies daar richtlijnen voor gaven. Het ging altijd om normen en waarden, die in de cultuur werden verankerd, terwijl onze cultuur momenteel is opgescheept met een zogenaamde waardevrije inrichting van de economie, die geregeerd wordt door het vrije marktmechanisme. Er staat een premie op slimheid van techneuten die handelen zonder norm en ook daarover zijn de beschrijvingen van van Luyendijk overtuigend en choquerend.

  Ik heb me in het voorgaande geconcentreerd op het vermogensbeheer van de financiële instellingen. Mij lijkt beleid gericht op het vastleggen van rentes en het uitsluiten van de vrije markt op dit terrein veel fundamenteler dan voorstellen om de belasting op vermogen te verhogen. Deze laatste mogelijkheid past natuurlijk beter in de politieke realiteit, maar zal ook altijd weer tot veel ontduiking leiden. De vele belastingparadijzen en juridische constructies zijn hier voorbeelden van. Fundamenteler is een discussie over de beperking en/of het afschaffen van de vrije markt van de ‘geldhandel’. Geldcreatie komt dan weer volledig in publieke handen met duidelijke en stringente criteria. In zekere zin is het ook een beetje terug naar de gouden standaard,waar geldcreatie sterk beperkt was. Het burgerinitiatief “Ons Geld”, dat dezer dagen de ronde doet sluit hier bij aan.

  Zakelijke bancaire functie

  Een tweede belangrijke veld waarbinnen financiële instellingen functioneren is hun bemoeienis met de financiering van de het bedrijfsleven. De zakelijke bancaire functie is van wezenlijk belang. Maar omdat deze functie momenteel zeer is verweven met de eerste, nl die van vermogensbeheer komt er een geweldige druk op het bedrijfsleven om hogere rendementen te halen en wordt de korte termijn financiële prikkel steeds hoger.Zolang de financiële prikkels die voortkomen uit het financiële systeem zelf,in de vorm van speculatieve beleggingen, de overhand hebben is er zelfs nauwelijks ruimte voor ‘normale’ kredietverlening aan het bedrijfsleven. Er wordt dan ook veel geklaagd over de geringe financiële ruimte voor het Midden en klein bedrijf .

  Banken nemen verder een steeds meer centrale plaats in bij het bepalen van bedrijfsstrategieën, die meer en meer worden afgesteld op korte termijn financiële doelen.

  Er zijn zeer belangrijke regionale verschillen en verschillen in overheidsbeleid. In Europa en Nederland, zoals wij de ontwikkelingen vanaf de tweede helft van de vorige eeuw zien, is langzamerhand een consensus model ontstaan. In zekere mate werkt dat ook door binnen de organisatie van bedrijven. In Nederland was een proces gaande waarbij verschillende partijen rond en binnen de ondernemingen rekening met elkaar hielden. Deze partijen zijn aandeelhouders,raden van commissarissen, raden van bestuur, management lagen,ondernemingsraden vakbonden met als ondersteunende en controlerende partijen o.a. accountants, advocaten, kamer van koophandel, en financiële instellingen . Natuurlijk zijn er nog veel meer relevante organisaties denk aan consumenten organisaties,mededingingsorganisatie, milieu etc. In dit geheel van vele bedrijfsinterne en externe instituten zijn de banken een steeds belangrijker plaats gaan innemen met de zeer eenzijdige invalshoek. Doorslaggevend bij de beoordelingen en het waarderen van al deze ontwikkelingen geldt voor de bankende ‘norm’ van de sharehouders value (de aandeelhouderswaarde van de onderneming).En hier zittende helemaal in het centrum van de “financial planet”.Het is, vanuit deze eenzijdige beoordelingshoek dat. bedrijfsstrategieën door de banken in richtingen worden gedwongen, die vaak desastreus zijn. Alle andere belangen, die vertegenwoordigd worden door de genoemde instituties worden ondergeschikt gemaakt aan het aandeelhoudersbelang, hetgeen door de banken vertegenwoordigd wordt. Hiervan zijn voorbeelden te over.

  Ik verwijs o.a. naar artikel Groene nr 14 (Mirjande Rijk) De acties vanuit de financiële sector gaan regelmatig ten koste van de ‘echte’ economie, wantten koste van bedrijven, stelt Hans Schenk, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en lid van het Sustainable Finance Lab. Hij berekende dat financiële instellingen en aandeelhouders in Europa in de jaren voorafgaand aan 2008 jaarlijks duizend miljard euro besteedden aan fusies en overnames van Europese bedrijven. Doordat de meeste van die fusies en overnames misluk- ten, ging minstens 65 procent van het geld in rook op. Ten koste van de betreffende bedrijven: ze hadden geen geld meer om te investeren, moesten personeel ontslaan en waardevolle onderdelen verkopen om de verliezen te dekken. Bij sommige betekende dat het einde van het bedrijf, zoals nu met V&D dreigt te gebeuren. Het private equity-fonds zet de kosten van de overname op de balans van het gekochte bedrijf, verkoopt de waardevolle onderdelen van het bedrijf(het vastgoed bijvoorbeeld) en de rest van het bedrijf gaat kopje onder. Deze opstelling van de financiële instellingen naar ondernemingen wordt gevoed door het mechanisme waar banken zelf binnen werken. Nl zij zijn erop gericht om van geld meer geld te maken, dus zijn feitelijk niet bezig met de reële economie van productie en dienstverlening. De banken functioneren binnen een eigen financiële wereld met schulden, leenkapitaal en rentes. Als de angel van de vrije rente eruit getrokken zou worden , zou dat grote consequenties voor het hele systeem hebben en vervallen de belangrijkste functies, die banken nu naar zich toe hebben getrokken en die feitelijk voor de reële economie overbodig zijn.

  Consumenten taak en verzekeringswezen

  De nog niet besproken functie van de financiële instellingen zij de bancaire functie naar de consumenten en het verzekeringswezen. Die laatste functie is nog niet zo lang geleden geïntegreerd in het financiële systeem en als gevolg van de crises wordt deze functie nu hier en daar weer verzelfstandigd. Het lijkt een goede zaak als deze belangen weer worden ontvlochten want de financiële instellingen zijn inmiddels zo groot geworden dat ze ‘te groot zijn, om nog te mislukken’ en dat daarom uiteindelijk de overheden en belastingbetaling alle risico’s dragen.

  De consumenten bancaire taak blijft over als een belangrijke dienstverlening De taak zal heel veel eenvoudiger en transparanter worden als alle speculatieve aspecten in de vorm van verschillende rentepercentage en grote schommelingen uitgesloten worden, als eerder betoogd.

  De algemene conclusie.

  Door de groei en de verwevenheid van de financiële instellingen is er een financiële economie ontstaan die zich los van de reële economie verder ontwikkeld. Dat moet gestopt worden. Rendement op investeringen, productiviteitsgroei, toename in volume van productie en dienstverlening dat zijn reële zaken.Uitsluitend geld maken met geld leidt slechts tot verschuiving en herverdeling van vermogens en macht. Rentes die hoger zijn dan de productiviteitsgroei en toename van productievolumes gaat ten koste van anderen en vergroting van de tegenstellingen.

  De oplossing moet daarom gezocht worden om dit proces te stoppen .Rentes moeten aan banden gelegd worden. Dat zal betekenen dat de vele productie die zijn verzonnen om vermogens te doen groeien ten koste van anderen stoppen. De vermogensbeheerfunctie van banken wordt daarmee afgeschaft. De zakelijke bancaire functie van banken zal niet langer gericht zijn op de aandeelhouderswaarde van een onderneming , maar gewoon een effectief rendement op een investeringen. Het zal duidelijk zijn dat de functies van de banken daarmee fundamenteel anders zullen worden. Banken moeten weer kleine dienstverlenende organisaties worden.

  Leo van Velzen 22 april 2015

 • http://www.leovanvelzen.nl Leo van Velzen

  Nut van de financiele instellingen

  23 april 2015 om 23:23IedereenVriendenAlleen ikAangepastnvtFamilieAlle lijsten weergeven…Omgeving van HaarlemKunst Zij Ons DoelAtelier Marjo VingerhoedTerug

  Titel : nut van de financiële sector

  Inleiding

  Begin jaren 70 ben ik afgestudeerd aan het instituut va Prof Tinbergen als econoom; heb veldonderzoek gedaan naar migratie in Turkije;ben een jaar of tien werkzaam geweest bij SOMO (groep van kritische economen)vervolgens ongeveer 20 jaar als consultant voor Ondernemingsraden en vakbonden bij zo’ n 300 in Nederland gevestigde grote bedrijven.

  Ik heb me overigens enigszins van de economie afgewend en ben een creatieve carrière begonnen als kunstschilder. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik zou toch iets zinnigs moeten kunnen zeggen over de grote economische problemen en dus over de financiële sector.

  Wellicht heb ik deze aanloop nodig om me moed in te spreken, want deze materie is toch geen gesneden koek meer. Omdat dat voor vele lezers ook zo zal zijn, vat ik de moed op om een poging te doen. Naast het lezen van het boek van Joris Luyendijk ben ik verder gemotiveerd door twee interessante boeken die ik onlangs heb doorgeworsteld nl “De economie van goed en kwaad, De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street” van Tomas Sedlacek en “Kapitaal in de 21 ste eeuw” van ThomasPiketty.

  Door mijn hoofd speelt als kernvraag: “wat is het economisch nut van de sector”. Algemeen wordt gesteld dat het belang van de sector is groot. De toegevoegde waarde, in de vorm van de vele lonen, salarissen en de gevormde winsten, vormt een aanzienlijk deel van het nationaal inkomen. Het gaat om een groeiend deel van de totale toegevoegde waarde, hetgeen onderdeel is van de’diensteneconomie’ die Nederland is geworden. Dat is op zich een goede zaakwant waarschijnlijk de meerderheid van onze werkgelegenheid wordt gevormd binnen de dienstensector. Maar wat is het nut van die diensten ? Mirjan deRijke in de Groene nr 14 stelt : “De financiële sector, oftewel de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggers, was in 2013 goed voor 7,3 procent van het bbp. Daarmee is de financiële sector in Nederland groter dan in de meeste andere landen. Maar inwerkgelegenheid is de sector beperkt: drie procent “

  Als we echter kijken naar de productie en services die door de sector geleverd worden dan wordt in Groene nr16 door schrijfster gesteld dat “van de bankenactiviteiten slechts 30 % gericht is op de fysieke economie, zoals het financieren van hypotheken en bedrijfsinvesteringen, zeventig procent is gericht op de financiële sector zelf” . In Groene nr 14 vervolgens :“Volgens Lex Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandsche Bank, heeft de financiële sector de economie eerder kwaad gedaan dan goed. De groei van de financiële sector heeft een rem gezet op de productieve sector en daarmee op de reële economie. Het was immers voor iedereen met geld aantrekkelijker om te speculeren met financiële producten dan om in de reële economie te investeren.De financiële sector trekt niet alleen geld maar ook arbeidskrachten weg uit productieve sectoren. Al met al genoeg aanleiding om de vraag te stellen naarhet nut van de sector en de kwaliteit en inhoud van diensten die worden geleverd.

  Functie van de financiële instellingen

  Als ik de indeling volg van Luyendijk dan kunnen binnen de ‘Planet Finance’ drie of vier hoofdgroepen van activiteiten onderscheidenworden, nl :

  De financiële sector zorgt ervoor dat onze pensioenen hun waarde behouden en vermogens beheerd worden.

  Daarnaast komen de bancaire activiteiten , gericht op de consumenten. We kunnen via de banken ons inkomen innen en uitgeven en/of sparen. Ander bancaire activiteiten worden verricht voor de zakelijke sector.Bedrijven moeten ook kopen en verkopen en allerlei dagelijkse financiële transacties verrichten. Daarnaast hebben ze behoefte aan financiering voorinvesteringen, en worden ook hele bedrijven of delen daarvan verkocht via fusies en overnames (aandeelhouderswaarde). Tenslotte zijn er tal verzekeringsactiviteiten, waarbij van alles en nog wat verzekerd kan worden.

  Deze 4 activiteiten lopen in elkaar over. Tot voor kort werden deze verschillende activiteiten uitgevoerd door verschillende bedrijven. De monopolisering van de sector heeft ertoe geleid dat al deze activiteiten nu door een en de zelfde onderneming worden verricht. Door deze monopolisering wordt de vrije markt principieel aangetast omdat er zeer grote informatie verschillen gaan ontstaan tussen de inner-circle binnen deze concerns en mensen die daarbuiten staan. Dat wordt opgelost door een cultuur van zwijgen en vertrouwelijkheid en door de zogenaamde Chinese murentussen afdelingen binnen de banken. Wie daar in geloofd , mag het zeggen ! Deschets die Luyendijk daarover geeft is overtuigend en geeft weinig houvast voorvertrouwen.

  Vermogensbeheer

  Terug naar een van de belangrijkste en meest discutabele activiteiten van de financiële instellingen , nl. het vermogensbeheer. Het gaathier om vermogen dat in het verleden is gevormd en waarvan de consumptie is uitgesteld naar de toekomst. Rond deze activiteit zijn door de financiële instellingen vele ondoorzichtige producten aangeboden. Alle activiteiten zijn erop gericht om van geld meer geld te maken. Een activiteit die zich binnen de financiële instellingen afspeelt. Ze worden dus voor het grootste deel buiten de reëel economie uitgevoerd met vrijwel uitsluitend leenvermogen. Immers de schulden van de banken staan nauwelijks in verhouding met de ingelegde spaargelden. Er wordt nu moord en brand geschreeuwd dat die vermogens verhouding binnen banken (verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen) hoger moet worden,maar het blijft gaan om enkele procentpunten. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid van de vermogensverhoudingen zeer veel schever zijn geworden in de wereld. Als voorbeeld noemt Piketty dat de helft van de bevolking in de VS slechts schulden heeft, terwijl 73 % van het kapitaal in handen is van slechts 10 % van de bevolking. Overigens is het te gemakkelijk om daarmee dit onderwerp afte doen als alleen relevant voor de kleine groep zeer rijken, die natuurlijk direct belang hebben bij een zo profijtelijk mogelijk vermogensbeheer. Daarnaast hebben velen/allen een belang bij een redelijk pensioen in onze cultuur en het gevormde economische stelsel.

  De vraag wordt dan wat is het geld, dat apart gezet wordt of dat wordt ingehouden van het bruto loon, in de toekomst waard is. Financiële instellingen gaan ermee aan de slag met behulp van zeer veel vreemd vermogen en komen tot de meest duistere aanbiedingen en ongelooflijke hoge rentepercentages. Veel producten zijn voor een leek absoluut niet te begrijpen De consument kijkt voornamelijk naar de rente die in het vooruitzicht wordt gesteld en eventuele belastingvoordelen. Het is vaak ongelooflijk hoezeer rentes kunnen verschillen. Momenteel is de spaarrente tot een absoluut minimum gedaald, maar kijkje naar de ontwikkelingen van de belangrijkste beursindexen dat blijkt dat een stijging van 10 % per maand bij afzonderlijke fondsen de afgelopen maanden gerealiseerd kan worden.Kom je in het private circuit dan zullende percentage nog hoger zijn. Er is sprake van grote verschillen en van zeer grote schommelingen. De verhalen over de rente op de Griekse staatsschulden,zijn dagelijks nieuws en kunnen leiden tot een bankroet van de Griekse Staat.

  Nu kom ik op een knooppunt in mijn denken en tot de centrale vraag naar de functie van geld en de functie van de financiële instellingen. Volgens het traditionele schoolboek van de economie is geld in principe een ruilmiddel dat betekent een afspiegeling van een reële stroom goederen en diensten die daartegenover staat. Als die hoeveelheid goederen en diensten constant zou zijn dan zou het voor de hoeveelheid geld ook gelden. Anders gezegd , in principe kun je met geld geen geld maken als je kijkt naar het totaal. De totale hoeveelheid geld behoort dus in directe relatie staan met de geproduceerde hoeveelheid goederen en diensten. Toename van de geldhoeveelheid zou dan inde orde van grootte moeten zijn van de productiviteitsstijging en de volumegroei van de productie.

  Dit is anders dan doorgaans gezegd wordt, want feitelijk wordt door de financiële instellingen van geld meer geld gemaakt en is er geen directe relatie met productie . Er wordt altijd gekeken naar het geld op het niveau van een groep of individu. Maar als het individu of een groep van geld meergeld maakt dan gaat dat altijd ten koste van iemand anders bij een gelijkblijvende hoeveelheid goederen en diensten. En deze gedachte houdt mij het meest bezig.De toename van geld betekent een nieuwe verdelingen van macht; de voordelen van de ene gaan altijd ten koste van de ander. Omdat dit over de tijd en over de wereld economie wordt uitgesmeerd,blijft een directe confrontatie uit maar wordt de ongelijkheid in de wereld veel groter. Eigenlijk zitten we in een verderfelijk systeem gevangen. Het mechanisme waarlangs de kosten op de ander worden afgewenteld gaat dan via inflatie of waardering van de verschillende munten.

  De conclusie van deze gedachten gang is dat de rente over het totaal niet hoger kan worden dan de productiviteit plus een %vergoeding die de bank verricht voor de dienstverlening. Dan ziet de economie er heel wat anders uit.

  Het geloof in de onzichtbare hand van het marktmechanisme wordt hiermee aan de kant geschoven omdat het gebaseerd is op de leugen dat het streven naar eigen belang van individuen in het totale systeem zou leiden tot een evenwicht. Tomas Sedlacek grijpt daarbij terug op Bijbelse waarden, die in ere hersteld moeten worden. Daarin wordt afstand genomen van het berekenen van woekerrentes en een lans gebroken voor het vereffenen van schulden. Hij beschrijft onder anderen de functie van het zogeheten ‘Jubeljaar’ in Het Oude Testament. Eens in de zeven jaar werden alle schulden kwijtgescholden en werd het land teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Doel en gevolg hiervan was blijvende armoede te voorkomen. Overigens geeft Sedlacek nog vele voorbeelden hoe in de geschiedenis de staatshuishouding ofwel de economie was georganiseerd en hoe ideologieën en religies daar richtlijnen voor gaven. Het ging altijd om normen en waarden, die in de cultuur werden verankerd, terwijl onze cultuur momenteel is opgescheept met een zogenaamde waardevrije inrichting van de economie, die geregeerd wordt door het vrije marktmechanisme. Er staat een premie op slimheid van techneuten die handelen zonder norm en ook daarover zijn de beschrijvingen van van Luyendijk overtuigend en choquerend.

  Ik heb me in het voorgaande geconcentreerd op het vermogensbeheer van de financiële instellingen. Mij lijkt beleid gericht op het vastleggen van rentes en het uitsluiten van de vrije markt op dit terrein veel fundamenteler dan voorstellen om de belasting op vermogen te verhogen. Deze laatste mogelijkheid past natuurlijk beter in de politieke realiteit, maar zal ook altijd weer tot veel ontduiking leiden. De vele belastingparadijzen en juridische constructies zijn hier voorbeelden van. Fundamenteler is een discussie over de beperking en/of het afschaffen van de vrije markt van de ‘geldhandel’. Geldcreatie komt dan weer volledig in publieke handen met duidelijke en stringente criteria. In zekere zin is het ook een beetje terug naar de gouden standaard,waar geldcreatie sterk beperkt was. Het burgerinitiatief “Ons Geld”, dat dezer dagen de ronde doet sluit hier bij aan.

  Zakelijke bancaire functie

  Een tweede belangrijke veld waarbinnen financiële instellingen functioneren is hun bemoeienis met de financiering van de het bedrijfsleven. De zakelijke bancaire functie is van wezenlijk belang. Maar omdat deze functie momenteel zeer is verweven met de eerste, nl die van vermogensbeheer komt er een geweldige druk op het bedrijfsleven om hogere rendementen te halen en wordt de korte termijn financiële prikkel steeds hoger.Zolang de financiële prikkels die voortkomen uit het financiële systeem zelf,in de vorm van speculatieve beleggingen, de overhand hebben is er zelfs nauwelijks ruimte voor ‘normale’ kredietverlening aan het bedrijfsleven. Er wordt dan ook veel geklaagd over de geringe financiële ruimte voor het Midden en klein bedrijf .

  Banken nemen verder een steeds meer centrale plaats in bij het bepalen van bedrijfsstrategieën, die meer en meer worden afgesteld op korte termijn financiële doelen.

  Er zijn zeer belangrijke regionale verschillen en verschillen in overheidsbeleid. In Europa en Nederland, zoals wij de ontwikkelingen vanaf de tweede helft van de vorige eeuw zien, is langzamerhand een consensus model ontstaan. In zekere mate werkt dat ook door binnen de organisatie van bedrijven. In Nederland was een proces gaande waarbij verschillende partijen rond en binnen de ondernemingen rekening met elkaar hielden. Deze partijen zijn aandeelhouders,raden van commissarissen, raden van bestuur, management lagen,ondernemingsraden vakbonden met als ondersteunende en controlerende partijen o.a. accountants, advocaten, kamer van koophandel, en financiële instellingen . Natuurlijk zijn er nog veel meer relevante organisaties denk aan consumenten organisaties,mededingingsorganisatie, milieu etc. In dit geheel van vele bedrijfsinterne en externe instituten zijn de banken een steeds belangrijker plaats gaan innemen met de zeer eenzijdige invalshoek. Doorslaggevend bij de beoordelingen en het waarderen van al deze ontwikkelingen geldt voor de bankende ‘norm’ van de sharehouders value (de aandeelhouderswaarde van de onderneming).En hier zittende helemaal in het centrum van de “financial planet”.Het is, vanuit deze eenzijdige beoordelingshoek dat. bedrijfsstrategieën door de banken in richtingen worden gedwongen, die vaak desastreus zijn. Alle andere belangen, die vertegenwoordigd worden door de genoemde instituties worden ondergeschikt gemaakt aan het aandeelhoudersbelang, hetgeen door de banken vertegenwoordigd wordt. Hiervan zijn voorbeelden te over.

  Ik verwijs o.a. naar artikel Groene nr 14 (Mirjande Rijk) De acties vanuit de financiële sector gaan regelmatig ten koste van de ‘echte’ economie, wantten koste van bedrijven, stelt Hans Schenk, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en lid van het Sustainable Finance Lab. Hij berekende dat financiële instellingen en aandeelhouders in Europa in de jaren voorafgaand aan 2008 jaarlijks duizend miljard euro besteedden aan fusies en overnames van Europese bedrijven. Doordat de meeste van die fusies en overnames misluk- ten, ging minstens 65 procent van het geld in rook op. Ten koste van de betreffende bedrijven: ze hadden geen geld meer om te investeren, moesten personeel ontslaan en waardevolle onderdelen verkopen om de verliezen te dekken. Bij sommige betekende dat het einde van het bedrijf, zoals nu met V&D dreigt te gebeuren. Het private equity-fonds zet de kosten van de overname op de balans van het gekochte bedrijf, verkoopt de waardevolle onderdelen van het bedrijf(het vastgoed bijvoorbeeld) en de rest van het bedrijf gaat kopje onder. Deze opstelling van de financiële instellingen naar ondernemingen wordt gevoed door het mechanisme waar banken zelf binnen werken. Nl zij zijn erop gericht om van geld meer geld te maken, dus zijn feitelijk niet bezig met de reële economie van productie en dienstverlening. De banken functioneren binnen een eigen financiële wereld met schulden, leenkapitaal en rentes. Als de angel van de vrije rente eruit getrokken zou worden , zou dat grote consequenties voor het hele systeem hebben en vervallen de belangrijkste functies, die banken nu naar zich toe hebben getrokken en die feitelijk voor de reële economie overbodig zijn.

  Consumenten taak en verzekeringswezen

  De nog niet besproken functie van de financiële instellingen zij de bancaire functie naar de consumenten en het verzekeringswezen. Die laatste functie is nog niet zo lang geleden geïntegreerd in het financiële systeem en als gevolg van de crises wordt deze functie nu hier en daar weer verzelfstandigd. Het lijkt een goede zaak als deze belangen weer worden ontvlochten want de financiële instellingen zijn inmiddels zo groot geworden dat ze ‘te groot zijn, om nog te mislukken’ en dat daarom uiteindelijk de overheden en belastingbetaling alle risico’s dragen.

  De consumenten bancaire taak blijft over als een belangrijke dienstverlening De taak zal heel veel eenvoudiger en transparanter worden als alle speculatieve aspecten in de vorm van verschillende rentepercentage en grote schommelingen uitgesloten worden, als eerder betoogd.

  De algemene conclusie.

  Door de groei en de verwevenheid van de financiële instellingen is er een financiële economie ontstaan die zich los van de reële economie verder ontwikkeld. Dat moet gestopt worden. Rendement op investeringen, productiviteitsgroei, toename in volume van productie en dienstverlening dat zijn reële zaken.Uitsluitend geld maken met geld leidt slechts tot verschuiving en herverdeling van vermogens en macht. Rentes die hoger zijn dan de productiviteitsgroei en toename van productievolumes gaat ten koste van anderen en vergroting van de tegenstellingen.

  De oplossing moet daarom gezocht worden om dit proces te stoppen .Rentes moeten aan banden gelegd worden. Dat zal betekenen dat de vele productie die zijn verzonnen om vermogens te doen groeien ten koste van anderen stoppen. De vermogensbeheerfunctie van banken wordt daarmee afgeschaft. De zakelijke bancaire functie van banken zal niet langer gericht zijn op de aandeelhouderswaarde van een onderneming , maar gewoon een effectief rendement op een investeringen. Het zal duidelijk zijn dat de functies van de banken daarmee fundamenteel anders zullen worden. Banken moeten weer kleine dienstverlenende organisaties worden.

  Leo van Velzen 22 april 2015

 • Popeye_Sailorman

  In het blad Down earth van Mileudefensie komt uw bestuurder M.J. van der Linden aan het woord en pleit voor het onderwerp “Geldschepping is een publieke taak”, waarvan ik neem dat dit onderwerp tevens visie en beleid is van de stichting.

  1. Ik ben het er nadrukkelijk mee eens dat de huidige manier van werken met banken en
  verzekeringsmaatschappijen grondig aangepakt moet worden, het liefst zo snel als mogelijk.
  2. Het idee om geld-creatie weg te halen bij banken is een utopie, niet reëel, ongewenst en onmogelijk.
  3. Beter voorstel is om een aantal nutsbanken op te richten voor sparen en lenen, inclusief het
  garantiestelsel, dus de oorspronkelijke basistaak van de bank.
  4. De commerciële banken en verzekeringsmaatschappijen moeten zelfstandig verder kunnen
  functioneren, mét wettelijke bepalingen en zónder nationaal garantiestelsel.
  5. Komt er genoeg geld beschikbaar om windmolenparken te financieren.

  Idee uitwerken, besluiten, doen! Nu.

 • http://www.sdnl.nl Rob Brockhus

  Uit de oude draaidoos:

  Rob Brockhus gaf een lezing over ons geldsysteem in 1986: ( http://www.sdnl.nl/brockhus-kandidaat-pab.htm )

  Sindsdien is het mij nooit gelukt om een openbare journalistieke of politieke discussie los te laten branden over de structuur van ons geldsysteem en/of de functie en structuur van de staatsschuld. ( http://www.sdnl.nl/staatsschuld.htm )

  Ik adviseer u om wat tijd te besteden aan de video’s en mijn pogingen die tot niets geleid hebben, behalve in kleine kring om de geesten rijp te maken voor het gaan nadenken over wat ik het bloed van de samenleving noem: ONS GELD.

  Pas na 170 jaar werd in ‘n parlement in Europa, het Britse, voor het eerst gedebatteerd over de functie van het geld. Over de structuur ervan en het recht van geldcreatie door particuliere banken en de nalatigheid van de overheid in deze. Sinds de uitroeping van de Staat der Nederlanden tweehonderd jaar geleden is in het Nederlandse parlement nog nooit een woord gerept over die essentiële, structurele en nationale zaken.

  Probeer ook eens een journalist of een politicus zover te krijgen dat ie het eigenbelang ondergeschikt laat zijn aan het maatschappelijk belang. Mij is dat in dertig jaar nog niet gelukt. Ik heb zes keer meegedaan met de Tweede Kamerverkiezingen, maar werd steevast geboycot in de media om het gevaar van onthulling over de machtstructuren daarin; en achter het geldsysteem. De laatste keer was voor de SOPN met een geheel aparte wijze van campagne voeren.

  Mijn poster op de aanplakborden, ( http://www.sdnl.nl/posters-lijst14.htm ) ondanks de verspreiding daarvan op het Mediapark, was nooit aanleiding om mij de kans te geven aan de verkiezingsdebatten deel te nemen. U weet nu wie u verantwoordelijk kunt stellen voor uw werkloosheid, huis onder water en bezuinigingen op de zorg.

  R.M. Brockhus (redacteur SDN)

  Westkade 227
  1273 RJ Huizen (NH)
  035-5244141
  E: sdn@wxs.nl
  W: http://www.sdnl.nl

 • Mario8282

  Geldcreatie zonder schuld is onverantwoord en zal de economie meteen kapot maken:
  - iedereen die zijn formulier invult krijgt zijn “krediet” die nimmer terugbetaald hoeft te worden omdat het “schuldvrij” geld betreft (inflatie !!!)
  - geldcreatie zonder op concurrentie gebaseerde kwaliteit zal doen iedereen tot op de max zijn leencapaciteit gebruiken
  - 100% geldcreatie door de staat doen de commerciële banken verdwijnen en leidt of tot een snelle uitputting van het geld of tot hyperinflatie.

  De schulden ontstaan in het huidige systeem door geldcreatie zijn in het algemeen van 2 types:
  1. schulden vanwege de hoofdsom
  2. schulden vanwege de rente en commissies.
  De schulden type 1 hebben dekking door het geschapen geld.
  De schulden type 2 hebben geen dekking omdat er geen geld is geschapen voor de dekking van rente en commissies.
  Het probleem is niet “de schuldenberg”.
  Het probleem is de ongedekte schulden, schulden type 2.

  Bij de geldcreatie ontstaat er automatisch een schuld groter dan de hoeveelheid gecreëerd geld:
  hoofdsom < hoofdsom + rente .
  Hier komen de onaflosbare schulden vandaan. En hier wrijft het.

  De oplossing is tweeledig:
  - de commerciële banken voeren hun nutsbank functie uit en scheppen geld in concurrentie met elkaar door commercieel kredieten te verstrekken (onder regulering en staatscontrole) – ze scheppen schulden type 1.
  - de staat compenseert voor de schulden type 2 met geldinjecties in de fysieke economie.
  Zo zijn de schulden in balans met de hoeveelheid geschapen geld.

  Een economie zonder schulden kan niet functioneren. Een economie met meer schulden dan geld, zo als vandaag het geval is, zal immers in crisis verkeren. Alleen een economie met een gebalanceerd geldcircuit kan goed draaien.

 • Larry Perez

  Je hebt allerlei financiële problemen? Hebben behoefte aan een lening aan schulden te betalen? U bent in een financiële crisis? UW Credit Cash uw oorspronkelijke vertrouwen dat we betrouwbaar zijn omgaan alle soorten leningen, zie hieronder. Wij zijn geregistreerd en

  licentie bedrijf om een lening te geven tegen 2%, met een minimale duur van 6 maanden en een maximale duur van 30 jaar.

  We geven lening ten minste in 2000 tot maximaal 50 miljoen.

  Wij bieden verschillende diensten HIERONDER *
  Persoonlijke Leningen (Veilig en zonder borgstelling)
  * Business Leningen (Veilig en zonder borgstelling)
  * Huis opwaardering
  * Inventor Leningen
  * Auto Leningen
  * Hypotheek Huwelijk
  * Health lening, etc.
  Dus .. als je geïnteresseerd bent, dan kunt u weer terug naar ons, via onze e-mail: khalifafinancialcompanies@gmail.com

 • Arthur Calbo

  -
  Een staat is helaas niet “de burgers”, maar een aparte partij met een eigen belang en meestal een geheel andere kijk op de realiteit dan de burgers. Helaas is het zo dat in de meeste gevallen de belangen van de staat niet overeenkomem met het belangen van de burgers; zelfs niet in een democratie. Zoals nu duidelijk in Nederland naar voren komt bij de huidige neoliberale regering.
  -

  Indien er in een samenleving een monetair systeem bestaat dan dient dit systeem democratisch te zijn, zoals ook door deze stichting “Ons Geld” worrdt voorgesteld. Als men tenminste deze samenleving democratisch wil laten zijn.
  -
  Democratisering van een monetair gedreven samenleving, als dit uberhaupt mogelijk is, is alleen te verkrijgen, indien de geldcreatie niet via de banken, staat of financiele instellingen gebeurt, maar via de burgers, alle burgers; uiteraard door de staat gefaciliteerd. Alleen dan bestaat er een kans dat er een democratische samenleving ontstaat.
  -
  Een burger zonder financiele middelen is krachteloos in een monetair gedreven samenleving. Het democratische participatieproces van burgers, eenmaal stemminen in de 4 jaar, blijkt telkenmal weer onvoldoende te zijn. Het monetaire beslissingsproces blijkt telkens weer vele malen sterker dan het democratische.
  -
  Een staat of soevereiniteit is in een democratie niet de aangewezene om geld te creeeren, net zo min als welk andere instelling dan ook hetzij privaat of publiek.. Dat kan alleen de “demos” oftewel het volk in een democratie.
  -
  Helaas is het zo dat een monetair gedreven samenleving al gauw wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan criminaliteit en corruptie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze zel;fs dominant en allesoverheersend worden. Men zou dan zelfs kunnen zeggen dat deze de echte basis zijn van de samenleving: “de corruptocratie”. Mogelijk is dit zelfs inherent aan een samenleving met daarin een monetair systeem
  -

  Of het bovenstaande, een democratisering van het monetaire systeem, de vorming van een corruptocratie kan voorkomen valt ernstig te betwijfelen -een geldsyteem is nu eenmaal zeer sterk criminogeen- het kan echter in ieder geval wel gezien worden als een klein begin om dit te voorkomen.
  -
  =0=

 • Kees

  If you can’t beat them, join them luidt een oud Hollands gezegde. Als de overheid het laat afweten, waarom beginnen jullie niet zelf een idealistische bank? Zonder winstoogmerk. Normale salarissen zonder bonussen. En gewoon zelf je eigen geld creëren dat ten goede komt aan de gewone man. Volgens mij succes verzekerd.

 • bewatcher of follow the money

  Lord Mervyn King, opperhoofd van de Bank of England gedurende 2003/ 2013. De Telegraph (27 feb 2016) informeert dat Mervyn King een nieuwe crisis verwacht (rather earlier than later).

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/26/world-economy-stands-on-the-cusp-of-another-crash-warns-lord-mer/

  Het ziet er echt niet goed uit.